Daily Archives: 27/10/2006

Stopplikt för vita käppen och säkra övergångsställen

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa den vita käppen som trafikmärke. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur man … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Regionalisera SVT

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionalisering av en av SVT:s två kanaler. Motivering Sveriges Television är landets viktigaste informationsspridare och påverkar det politiska beslutsfattandet mer än någon annan media. SVT … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar. Motivering Under 80-talet genomfördes en nationell kampanj om HIV/AIDS. Denna kampanj gav en bred kunskap och medvetenhet bland … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Namnlagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i namnlagen. Motivering Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som föräldrar får döpa sina barn till, hur man … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Ingen anledning att fira Gustav Vasa

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ändra Sveriges nationaldag från den 6 juni till den 24 maj. Motivering Den 6 juni firas som nationaldag i Sverige med anledning av … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Gränsbarriärer

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en målsättning att det ska vara lika enkelt att jobba och bo i olika nordiska länder som inom ett land. Riksdagen tillkännager för regeringen som … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

E22

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning. Motivering Skåne har länge haft en utbyggnad av E22 till motorvägsstandard som den viktigaste … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Nordiska Rådet

På måndag-torsdag nästa vecka ska jag deltaga på Nordiska Rådets session i Köpenhamn. Jag har tidigare bara varit med på sessionen i Stockholm, men nu har jag avancerat till att ingå i presidiet. Det innebär att jag får möjlighet till … Continue reading

Posted in General | 4 Comments