Daily Archives: 26/9/2006

En genväg till slopad vetorätt?

En kort debattartikel till www.eu-debatt.nu. Frågan om slopad vetorätt inom EU-ländernas polisiära och straffrättsliga samarbete har åter kommit upp på dagordningen under det finländska ordförandeskapet. Övergången från enhällighet till kvalificerad majoritet inom tredje pelaren var en av de viktiga förändringar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment