Blocköverskridande krävs för att stoppa SD:s inflytande

I Skåne har Sverigedemokraterna fått fruktansvärt många röster. Det är pinsamt att så många skåningar fallit för deras enkla retorik om invandrares skuld till kriminalitet och arbetslöshet. Men det är helt klart också ett underbetyg till de “vanliga” partierna. Vi har inte visat att vi har en bättre lösning på problemen i t.ex. Landskrona där SD fick över 20 %. Vi i Centerpartiet finns inte ens med i kommunfullmäktige där.

I Region Skåne är situationen så dålig som det bara kunde bli. Ingen klar majoritet. Borgerliga blocket har 72 mandat och det socialistiska 67 mandat. Sverigedemokraterna fick 10 mandat och ser alltså ut att bli vågmästare. Detta får dock inte ske. Vi i alliansen får inte ge dem det inflytande som vågmästarrollen innebär. Det krävs blocköverskridande samarbete. Lämpligast genom att få med miljöpartiet.

Vi har erfarenhet i Skåne över hur illa det kan gå när man försöker styra med passivt stöd från främlingsfientliga partier. 1998-2002 var jag politisk sekreterare i Region Skåne och då styrde de fyra borgerliga partierna med hjälp av Skånes Väls (finns inte längre, det var en samling av t.ex. Skånepartiet, Sjöbopartiet och Harry Franzéns Centrumdemokrater) passiva stöd. Men när Skånes Väl sprack i två bitar så räckte det inte ens med den “minst galna” delens stöd utan vi var beroende av Carl P Herslow och Harry Franzén i varje ärende som skulle upp i Regionfullmäktige. Det blev ohållbart i längden och de nuvarande borgerliga politikerna i regionen får inte försätta sig i en sådan situation igen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Blocköverskridande krävs för att stoppa SD:s inflytande

 1. Björn says:

  Ett missgrepp är att SD har fått vara ifred med att sprida sin dynga. Det är ingen, förutom ett par centerpartister, som har debatterat med dem. Det måste det bli ett slut på. Så länge dyngan får stå oemotsagd så sprider sig viruset.

  Nu krävs det att dyngan konfronteras på alla håll i samhället, och då inte på SD:s premisser utan på de demokratiska partiernas.

 2. Min åsikt: de etablerade partierna har inte velat ta debatten och dessutom har de, så gott de kunnat, försökt hindra sd att överhuvudtaget göra sin röst hörd. Det gäller t ex frågan om reklam på Skånetrafikens bussar, reklam i Aftonbladet m fl tidningar och hur man accepterat andra partier men portat sd på skolor. Sd har fått sin martyrstämpel. Det har fått sin självklara image som superprotestpartiet. A recipe for disaster.

  Men det största problemet, det ska sägas, är inte att sd växt som resultat, även om det är illa nog, utan att de etablerade partierna underminderat demokratins fuktioner.

 3. site admin says:

  Sverigedemokraterna har gärna velat sprida bilden av att ingen “vågar” ta debatten mot dem. Det är helt fel. Visst vågar vi, men de har inte velat ha någon debatt.

  Jag var en av de som nationellt inom Centerpartiet var utsedda att ta debatter mot SD. Vi hade dock bestämt oss för att inte aktivt bjuda in dem. Vi bjöd inte heller in Junilistan, Fi eller Piratpartiet till någon debatt. Men om SD vänt sig till oss och velat debattera, eller om media frågat om vi ville debattera så hade vi inte sagt nej. Fredrick Federley krossade deras partiledare i morgon-tv, men det var nog enda debatten som SD vågade ta.

  Nu gäller det att tvinga ut dem i ljuset i alla de kommuner och landsting där de kommit in. Kräv dem på besked i alla svåra frågor där de annars bara populistiskt väljer den lätta vägen. Visa på deras oduglighet när det gäller frånvaro, brist på aktivitet i fullmäktige, i nämnder osv. Väljarna ska få veta när de politiker som valts in sviker sina väljare och sitt uppdrag.

 4. Björn says:

  Exakt rätt stratgi. Varför följdes den inte förut när de satt i kommunerna och motionerade ett par eller tre gånger – om saker som nationalsång innan mötena – på hela mandatperioden?

  De har ingen åsikt om trafiktrycket på dåliga inlandsvägskorsningar. De har ingen åsikt om fördelningen av skyddsutrustning inom hemtjänsten. De har ingen åsikt om man ska bygga nya brandtrappor på kommunhuset från 1796. De bryr sig bara om några få frågor, och däri ligger nyckeln till partiets undergång.

 5. Mathias says:

  Är det inte dags att vi alla medborgare med sunda värderingar tar vårat ansvar och tillsammans tar debatten med och mot SD? Belyser deras nonsens politik. Tillsammans kan vi belysa deras agenda och bekämpa dessa kontraproduktivaåsikter. Jag kommer i alla fall ta mitt ansvar och ta upp detta i alla forum från vardagsrummet till gatan!

  Mathias Persson
  Social-liberal

Leave a Reply

Your email address will not be published.