Jakten på fildelare måste stoppas

Detta är hela den debattartikel som jag skrivit tillsammans med Jonas Birgersson, tyvärr fick vi korta ner den för att få plats på Computer Swedens debattplats:

Nästa steg i kampen mot fildelning i Sverige förefaller bli krav på Internetleverantörer att lämna ut användaruppgifter till film- och skivbolag som ägnar sig åt att jaga pirater på nätet. Det är en logisk konsekvens av det hårdnande politiska klimatet, men det är ett olyckligt steg i riktning mot privat rättskipning.

Till detta de kan vi lägga de ganska låga krav som ställts på bevisföringen i upphovsrättsmål och de höga böter som utdömts. Motiven för de höga böterna förefaller vara att den enskilda åtalade fildelaren hålls ansvarig för hela den påstådda förlusten för fildelning, alltså inte bara för det enskilda exemplar som delas ut. Det skulle vara som att väga in den totala samhällskostnaden för skadegörelse i ett enskilt fall.

Sammantaget får man intrycket att fildelningen är en samhällsomstörtande verksamhet, minst lika farlig som internationell terrorism.

Vi har svårt att se detta. Faktum är att det inte ens ännu letts i bevis att fildelning lett till kraftigt minskade intäkter för upphovsrättshavarna. De seriösa ansatser som gjort har antytt att det kan finnas ett svagt samband, men det finns också studier som säger att fildelare också köper mer musik och film än normalkonsumenten. De enorma skador fildelningen sägs åstadkomma verkar alltså inte finnas och därmed inte motivera kraftfullt repressiva åtgärder som dessutom tränger undan annan, mer angelägen brottsbekämpning.

På kort sikt kanske repressiva åtgärder kan minska fildelningen något. Men på längre sikt riskerar politiken att bli förödande för möjligheten att bekämpa annan, mer allvarlig brott. Om man gör uppemot en miljon medborgare, framförallt unga, till brottslingar, riskerar vi en utveckling där de på allvar börjar försöka undgå upptäckt på nätet.

De möjligheterna finns redan, t.ex. i form av fildelning, där man skickar både förfrågningar och filer genom en mellanhand, som inte känner till innehållet i trafiken och där sändare och mottagare inte kan spåra varandra. Ännu har de inte haft särskilt stor spridning, delvis av tekniska skäl (de kräver vanligen hög kapacitet), men framförallt därför att den stora efterfrågan saknats (och det är det faktum att många använder anonyma tjänster som gör dem anonyma). Framförallt har det varit människor som verkligen haft något att dölja, som avancerad brottslighet eller barnpornografi, som sökt dessa möjligheter.

Nu riskerar Tomas Bodströms politik att skapa en massiv efterfrågan på verklig anonymitet, utan att statsmakterna kan göra något åt det. När det blir verklighet förlorar vi inte bara möjligheten att förhindra fildelning, utan vi förlorar möjligheten att beivra allvarlig brottslighet som både hotar enskilda och hela samhället.

Vi vill undvika en sådan utveckling, så långt det går. Men det förutsätter också att vi förändrar lagstiftningen och därmed rycker undan grunden för ett fullständigt anonymt Internet. Främst handlar det om:

• Se över prioriteringarna. Just nu sänder justitiedepartementet ut signalen att detta är de högst prioriterade brotten. Vi tycker inte att de bör prioriteras högre än annan brottslighet med samma straffvärde.
• Slopa fängelse i straffskalan för fildelning. Det skickar en orimlig signal om allvaret i frågan. Samtidigt bör vi klargöra att straffutmätningen ska ske från det enskilda brottet, inte genom bedömningar av kostnaden för andras brottslighet.
• Stoppa lagändringen som skapar en privatpolis genom krav på att lämna ut IP-adresser till tredje part.

Det viktigaste sättet att minska piratkopieringen är självfallet att göra material tillgängligt på legalt sätt. Det är inte utan att man tycker att skiv- och filmindustrin får skylla sig själva i stor utsträckning, med den ovilja som tidigare funnits att ta till sig ny teknik. I stället för att utnyttja möjligheterna har man ropat på lagstiftning som syftat till att bevara en stelbent marknad, som förbud mot parallellimport och tullavgifter för att kunna upprätthålla en artificiellt hög prisnivå.

Utöver ett förändrat förhållningssätt till fildelningsbrott menar vi därför att det behövs insatser för att skapa en bättre fungerande konkurrens på mediemarknaden i Sverige. Vi vill därför arbeta, i Sverige och EU, för att häva förbudet mot parallellimport och slopa tullarna på privatimport av media. Det skulle också innebära att de märkliga speditionsavgifter som idag drabbar den som får sitt paket förtullat försvinner.

Det är nu tio år sedan Ines Uusman kallade Internet för en fluga. Verkligheten har visat att hon hade i grunden fel. Det är hög tid att den verkligheten också börjar prägla politikens och medieföretagens förhållningssätt till nya företeelser som fildelning.

Jonas Birgersson,
vd Labs2 och bredbandsentreprenör

Johan Linander,
rättspolitisk talesman för centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

9 Responses to Jakten på fildelare måste stoppas

 1. Surfare says:

  Vore bra om din blogg även gick att läsa med Safari i Mac OS X Leopard.

 2. Jan Karlsson says:

  Tyvärr Linander så har ditt Parti tagit ställning i frågan. Visst kan man stanna och kämpa för att förändra, men jag skulle inte försöka få min fotbollsförening att börja spela golf istället, det känns som att du står ganska långt ifrån Centerns officiella ståndpunkt just nu. Du har förstått fildelningsfrågorna och jag tror även att ditt parti förstår frågorna, men ni drar helt olika slutsatser.

  Jag hade nog lämnat Centern, kampen är svår nog ändå utan motstånd från sitt eget parti.

 3. site admin says:

  Surfare, jag sks se vad jag kan göra.

  Jan Karlsson, om man skulle lämna sitt parti för att man är oenig i en fråga så skulle man överhuvudtaget aldrig kunna bli aktiv i ett parti. Jag känner ingen som tycker exakt lika som det egna partiet i alla frågor.

  Dessutom har inte Centerpartiet ändrat ståndpunkt. Vi tycker fortfarande precis på det sättet som jag har framfört tidigare. Skillnaden är att det krävs kompromisser, men det betyder inte att vi tycker så som vi kommit överens om.

 4. anonym says:

  Ett parti med råg i ryggen lämnar en regeringsallians när de tvingas gå emot sina grundvärderingar. Att moderaterna, kd och fp skulle springa andras ärenden på sina egentliga uppdragsgivares (folkets) bekostnad kom inte som någon överraskning, men centern hade jag ännu hopp om.

  Det har ni kramat livet ur nu. Inte du personligen, men ditt parti.

 5. Hej !

  Nu har jag pushat detta inlägg !! Gå gärna dit och pusha den du också !!

  http://www.pusha.se/internet/6944_Jakten_pa_fildelare_maste_stoppas

 6. site admin says:

  Skulle alla partier som ingår i en regeringsallians avgå för varje fråga där det krävs kompromisser så skulle vi ha en situation som är värre än i Italien. Möjligtvis skulle vi kunna ha socialdemokratiska minoritetsregeringar i all framtid. Inte för att det inte sker kompromisser inom det socialdemokratiska partiet, men där sker det dolt inom VU:s fyra väggar på Sveavägen.

  Tvärtom tycker jag att det är hederligt att säga utåt att vi faktiskt gjort en kompromiss, att vi inte gillar alla delar i den men att det var den gemensamma ståndpunkt som vi tvingades gå med på efter hårda förhandlingar. Det vanliga skulle vara att alla bara säger, detta är vad vi tycker och sedan gömma sig, men det tycker jag inte är lika öppet och ärligt mot folket.

 7. Odin says:

  Hallo

  Det bästa vore om riksdagens samtliga partier äntligen inledde en resultatöppen dialog med både upphovsrättsindustrin och den stora allmänheten – som ju är merparten i sammanhanget.

  Diskussionen borde inte handla främst om fildelningens vara eller icke vara utan om en reform av upphovsrätten.

  Målet skulle då vara att resonera sig fram till en kompromiss så att upphovsrätten efter (!) substantiella ändringar skulle få en folklig förankring.

  Det har den nämligen inte idag. Som statsvetaren Ulf Pettersson visat i sin uppsats “Makten över kopieringen” har dagens upphovsrätt tillkommet under odemokratiska beslutsprocesser eftersom huvudinteressenten – den stora allmänheten = vanligt folk = vi alla – ej haft någon talan när lagstiftningen utformades.

  Fildelning är bara en av många former av “kopiering” eller “exemplarframställning”, men den har gjort ett gammalt problem med upphovsrätten synligt för många.

  Det är bara rimligt att en lagstiftning som tillkommit genom att kringgå allmänheten och genom att strunta i allmänhetens berättigade interesse till delaktighet – nu behöver reformeras. Och det på ett sådant sätt att allmänheten görs till subjekt, inte till objekt, i lagstiftningsarbetet.

  Repression är ingen lösning, den är en del av problemet.

  Men den schysst upphovsrätt som stämmer med allmänhetens rättsuppfattning skulle fildelning snart ej längre vara ett problem. En del av fildelningen skulle då legaliseras, ochd en andra delen skulle ej längre tolereras av den stora allmänheten.

  Odin

 8. anonym says:

  Ja alltså problemet är inte själva tillvägagångssättet (visst behövs det en och annan kompromiss här i livet) utan den i min mening felaktiga idén att det HÄR är ett område där kompromisser är aktuella. Centern bär lika stort ansvar som de andra partierna här eftersom de står bakom ett gemensamt förslag. Ett förslag som är oacceptabelt för mig, och borde vara det för alla liberalt orienterade tänkare. Sviker man sina grundideal på det här sättet har man gjort slut på sitt politiska kapital. Det är inte svårare än så, även om det går att mumla långa ursäkter hit och dit om regeringssamarbete.

  Ni blir nedskitade av era alliansvänner, och flyttar inte på er. Då ser ni smutsiga ut i mina ögon.

 9. site admin says:

  Odin, redan när upphovsrättslagstiftningen ändrades så att nedladdning för privat bruk blev olagligt så tog jag upp frågan om en total översyn av upphovsrättslagen. Lagrådet menade också i lagrådsremissen att själva lagstiftningsprodukten är så ogenomtränglig att den behöver moderniseras.

  Ett av de förslag som jag tagit upp är att korta skyddstiden väsentligt.

  Anonym, ett resonemang om att den här frågan skulle vara omöjlig att ens påbörja en kompromissdiskussion om håller inte. Finns det olika åsikter som måste man förhandla, någon måste rucka på sig för att det ska bli en lösning och precis som i det här fallet så måste alla acceptera att på någon punkt lämna sin linje. Att inte göra någonting innebär att de som vill göra någonting kompromissar.

  Jag vill också påminna om att vi kräver av Kristdemokraterna att de ska kompromissa om det könsneutrala äktenskapet. Där pratar vi om starka uppfattningar och religiös tro, då börjar det bli svårt att hitta kompromissvilja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.