Fildelningsstraff utan proportioner

Johan Linander (c) och Jonas Birgersson VD Labs2 skriver om fildelning i Computer Sweden:

– Perssons öppning i fildelningsfrågan är lovande för en bred politisk enighet om att rådande lagstiftning behöver förändras. Risken är väl dock, vilket han själv uttryckte efter tv-debatten, att han sade mer än han kan stå för. Detta säger Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiske talesman, som idag skriver om fildelning tillsammans med Jonas Birgersson på Computer Swedens debattsida.

”Sammantaget får man intrycket att fildelningen är en samhällsomstörtande verksamhet, minst lika farlig som terrorism och som ska bekämpas med samma metoder – avlyssning och angiveri.” skriver de båda i Computer Sweden.

”Det viktigaste sättet att minska piratkopieringen är självfallet att göra material tillgängligt på legalt sätt. Det är inte utan att man tycker att den amerikanska skiv- och filmindustrin i stor utsträckning får skylla sig själva. I stället för att utnyttja möjligheterna med ny teknik har de ropat på lagstiftning som syftat till att bevara en stelbent marknad, bland annat förbud mot parallellimport och tullavgifter, detta för att kunna upprätthålla en artificiellt hög prisnivå.”

”Vi vill häva förbudet mot parallell-import och slopa tullarna på privatimport av medierna. Det är hög tid att verklighetsanpassa politikens och medieföretagens förhållningssätt till fildelning.”

Läs hela inlägget av Jonas Birgersson, vd Labs2 och bredbandsentreprenör och Johan Linander, rättspolitisk talesman för centerpartiet här.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

2 Responses to Fildelningsstraff utan proportioner

  1. Jonas says:

    Detta handlar inte enbart om teknikutveckling osv. Du verkar vara inte insatt i att vi upplever föredetta kunder som idag svarar oss “varför ska jag betala för något som jag kan få gratis”

    Min åsikt är att du ska bli mer påläst, “undersökningar visar att den illegala fildelningen kostar den svenska filmindustrin 770 miljoner kronor varje år. Studien är en konsumentundersökning där frågan ställts: vilken av de filmer du laddat ned skulle du ha köpt/hyrt om du inte kommit över en illegal kopia. Undersökningen stämmer väl överens med de uppskattningar som tidigare gjorts och innebär att ungefär en tredjedel av de filmer som illegalt laddas ned medför en direkt skada för filmbranschen” Utöver detta har vi flera andra bransher i kris…

  2. site admin says:

    Jonas, vilken är din lösning? Lätt att kritisera, svårare att komma med lösningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.