9/9 Trelleborg, Lund och Malmö

Lördag och tre torgmöten i rad. Först i Trelleborg där torghandeln drar väldigt mycket folk. Det var verkligen roligt och det fina vädret gjorde det ännu bättre. Två timmar på torget i Trelleborg följdes av 1,5 timme på torget i Lund. Det går inte undgå att kommentera skillnaden mellan städerna. I Trelleborg var det många fler som vill prata om Maud, om hur det kan tänkas gå i valet och om andra frågor som inte är så sakpolitiska. Medan det i Lund lätt blir långa politiska diskussioner.

Efter Lund körde jag snabbt till Malmö. Kl. 15 kom de fyra partiledarna för allianspartierna till Stortorget. Från kl. 14 var det musik och vid 14:30 pratade vi om Allians för Skåne. Jag, Carl Johan Sonesson (m), Rolf Tufvesson (kd) och Eva Bertz (fp) pratade i ca 10 minuter om vad som är viktigt för Skåne. Man kan inte säga att vi förberett oss så mycket gemensamt, men jag tycker ändå att det gick riktigt bra.

This entry was posted in Hänt i valrörelsen. Bookmark the permalink.

One Response to 9/9 Trelleborg, Lund och Malmö

  1. Pingback: Frostberg i San Francisco

Leave a Reply

Your email address will not be published.