Skyll inte på EU, det är socialdemokraternas fel

Häromdagen blev det en stor nyhet att det blivit förbjudet att sälja hembakta bullar till kyrkkaffet. En liten fråga i valrörelsen kan tyckas, men samtidigt anser jag att det är ett bra exempel på hur socialdemokratin överreglerat vårt land.

Först rapporterades det att EU infört regler som skulle förbjuda försäljning av hembakta bullar. Detta dementerade Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström snabbt och hänvisade till att det finns undantag för ideell verksamhet och småskalig verksamhet i EU-direktiven. Hon har helt rätt.

Är det då fritt fram? Svaret är tyvärr nej, och anledningen är att den socialdemokratiska regeringen gått längre i den nya livsmedelslagstiftningen än EU-direktiven kräver. Så i den svenska livsmedelslagen som trädde ikraft 1 juli så finns det inga undantag för ideell verksamhet eller småskalig verksamhet. Det enda undantaget från den mycket omfattande och krävande hanteringen av livsmedel som finns i livsmedelslagstiftningen är vid produktion och konsumtion inom privathushåll.

Den socialdemokratiska regeringens iver att reglera allting i vårt land in i minsta detalj har tagit bort möjligheterna till att använda sunt förnuft. Och livsmedelslagstiftningen är inte unik på något sätt. Inte ens statsminister Göran Persson lyckas hålla reda på all detaljlagstiftning och har brutit mot arbetsskyddsreglerna vid sitt herrgårdsbygge. Sverige är i stort behov av en regelförenklingsreform. Man ska inte behöva ha expertkunskaper för att kunna leva ett laglydigt liv.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.