Vad menar Leijonborg?

Jag har tidigare skrivit så här i en kommentar:

“Orbacks utspel är en sorglig historia för att dra “ljusbruna” röster.

Det är inget fel i att kräva motprestation för att någon ska få ett bidrag/en ersättning. Men självklart ska det gälla alla och inte bara invandrare. Redan i maj 2005 skrev allianspartiledarena en debattartikel i DN om att alla som får socialbidrag ska ha en “jobb & utvecklingsgaranti där samhällsnyttigt arbetet och utvecklade aktiviteter ska garanteras”.

När Orback lägger fram detta förslag så pekar han på invandrarna och säger att de idag inte sköter SFI:n och praktikplatser. Alltså, att invandrarna är problemet.

Jag vill snarare hävda att SFI:n och bristen på arbetspraktikplatser är problemet. SFI:n är av usel kvalitet i många kommuner och fortfarande kan analfabeter och akademiskt utbildade invandrare blandas när de ska läsa på SFI.

Samtidigt så hindras asylsökande från att jobba. De tvingas in i passivitet.

Vidare så har Sverige trots hur mycket snack som helst inte lyckats komma framåt i valideringen av utländska utbildningar. Sverige sysslar med ett sjukt resursslöseri när välutbildade invandrare tvingas till arbetslöshet eller till alldeles för lågkvalificerade jobb.”

Orbacks utspel är inget kul alls. Det handlar om ett skuldbeläggande av invandrare när det egentligen är vi som svenska politiker och ansvariga för flykting-, invandrar- och integrationspolitiken som ska skuldbeläggas. Hade alla politiska områden fungerat så dåligt som flykting-, invandrar- och integrationspolitiken så hade det här landet varit i konkurs.

Men så läste jag på gp.se: “Folkpartiledaren Lars Leijonborg tycker att förslaget är en halvmesyr eftersom det inte är kopplat till medborgarskap.”

Är det någon som kan berätta för mig vad han menar? Jag har försökt leta på folkpartiets hemsida men jag hittar ingenting.

Ska människor tvingas att ansöka om svenskt medborgarskap för att få introduktionsersättning? Jag säger inte att Leijonborg är ute och reser, men jag kan helt enkelt inte förstå hur han kopplar SFI, praktikplatser och introduktionsersättning med medborgarskap.

Han säger samma sak på radion, utan vidare förklaring.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vad menar Leijonborg?

  1. Leffe says:

    Kopplingen ligger kanske i det ljusbruna?

    Jag skulle gärna se att alliansen i övrigt tog avstånd från fp:s “integrationspolitik” (gärna samtidigt som ni tog avstånd från Orbacks yttrande…) – tills vidare sitter ni ju tillsammans i denna båt, med Leijonborg, Sabuni och Rojas som galjonsfigurer.

  2. site admin says:

    Det är fortfarande inte så att folkpartiet kan tala för alliansen i integrationsfrågor. Och jag är övertygad om att väljarna kan skilja på partierna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.