Sanslöst i “fildelningsjakten”

Läste i dagens DN i ekonomidelen (hittar inte det på dn.se så jag kan inte länka) att justitiedepartementet arbetar med en lagstiftning som ska tvinga Internetleverantörer att lämna ut ip-adresser till upphovsrättsinnehavare när dessa misstänker intrång i sin upphovsrätt. Tydligen ska lagstiftningen bygga på ett EU-direktiv som heter sanktionsdirektivet.

Idag krävs det att det pågår en polisutredning om ett misstänkt upphovsrättsbrott, och att detta brott är så grovt att det kan ge fängelse, för att polisen ska få ut ip-adresser från Internetleverantörer. Med det nya förslaget ska det inte behövas någon polisutredning, det ska inte krävas brott som kan ge fängelse och ip-adresserna ska lämnas ut till Antipiratbyrån (som “sköter” arbetet åt upphovsrättsinnehavarna).

Detta låter helt sjukt. För det första att använda integritetskränkande tvångsmedel mot enskilda oavsett hur lindrigt brottet är, för det andra att det ska räcka att en organisation utreder och inte polisen, och framförallt, för det tredje att Internetleverantörerna ska tvingas av domstol att lämna ut ip-adresserna till en partisk organisation istället för till polisen.

Marianne Levin, expert på upphovsrättsfrågor vid Stockholms universitet, säger till DN att lagförslaget innebär ett trendbrott inom svensk juridik eftersom HD traditionellt varit restriktiv när det gäller att få ut information av en tredje part.

Självklart kommer jag att jobba för att stoppa detta. Det är knappast ytterligare jakt på fildelare som behövs utan en moderniserad upphovsrätt. Ska någon kunna tvinga ut uppgifter om mig från min Internetleverantör så ska det givetvis vara polisen och inte Antipiratbyrån. Vi ska överhuvudtaget inte ha en lagstiftning som ger en intresseorganisation rätt att kräva uppgifter från olika företag. Begås det brott så är det polisen som ska utreda och endast när det är grova brott så ska integritetskränkande tvångsmedel få användas.

Vad är nästa steg? Ska en kvinnojour som misstänker en man för telefonhot mot sin f.d. sambo kunna kräva ut telefonlistor från Telia? Nej, även om det är ett betydligt grövre brott så är det självklart polisen som ska utreda och få använda integritetskränkande tvångsmedel och inte en organisation.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

47 Responses to Sanslöst i “fildelningsjakten”

 1. Erik Hultin says:

  Och sakta men säkert så gliiiiider vi in i Bodströms mål.

  Om man flyttar bort hela fildelarfrågan från polisens bord så kanske pengarna räcker till för att alla elever ska få sin egen polisman.

 2. site admin says:

  Erik, din analys är säkert korrekt. Men privatisering av brottsbekämpningen är inte den väg jag vill gå i vart fall. Märkligt, socialdemokraterna vill få bort företag som sysslar med vård och skola, men när det gäller brottsbekämpning så går det bra med privata vinstdrivande aktörer…

 3. toxi says:

  Ja man kan ju undra hur ett sådant urbota idiotiskt förslag ens har tagits fram. Det jag inte kan förstå är varför media industrin ska ha någon sorts special behandling. Men det är väl klart Antipiratbyråns våta dröm är väl att få dessa uppgifter så att man likt i USA kan starta en effektiv skrämsel verksamhet, där personer får stämningshot och hellre betalar än gå till domstol.

  Ska man verkligen tillåta en sådan oseriös affärsmodel att få fotfäste i Sverige också? Detta i ljuset av en entydig forskning som visar att någon förlust för dessa media företag knappast finns eller är knappt mätbar eller kan möjligen generera mer försäljning till och med (dvs fildelning fungera som reklam). Ur den synvinkeln så ter sig dessa metoder snarare vara en helt nya lukruativa inkomstkällor.

 4. floodis says:

  Ja, jag har suttit och väntat på att en promemoria om detta direktiv ska komma. Regeringen utlovade att en sån skulle komma i våras, men jag har inte sett skymten av en.

  Jag har skrivit och varnat en del om detta direktiv på min blogg. Detta direktiv kallas IPRED på engelska och antogs några dagar innan EU:s utvigning (så att de nya länderna inte skulle få inflyttande över direktivet). Direktivet tryckes igenom efter en första läsning (precis som Bodströms datalagringsdirekiv) och den främsta pådrivaren av detta direktiv var europaparlamentarikern Janelly Fourtou, gift med Jean-René Fourtou som är VD för Vivendi Universal.

  Och nu kommer det bästa, för att driva igenom direktivet efter en första läsning blev Janelly Fourtou tvungen att utlämna en hel av direktivets innehåll. Så nu jobbar man i EU på en uppförljare till sanktionsdirektivet som naturligt nog betecknas IPRED2. Denna innehåller massor med straffrättsliga åtgärder, och tänk nu på att första pelaren i EU inte ens får hålla på med straffrätt. IPRED2 är troligen 3 gånger värre än sanktionsdirektivet. Och den anlände till riksdagen för bara några dagar sen.

  Så nu har du mycket kött på benen Johan (och räcker inte det så uppdaterar jag min blogg alltid om det senaste om IPRED och IPRED2). På dem nu.

 5. Henke says:

  Johan, du borde verkligen bli Piratpartist. Tvivlar på att Centerns kompisar i den borgerliga alliansen kommer göra något för att situationen ska bli bättre.

 6. John Nilsson says:

  Är det dags att bli Piratpartist istället?

 7. site admin says:

  Intressant Floodis, du får gärna hålla mig uppdaterad, du verkar väl insatt.

  Henke och John, det är tydligt vilken slags kampanj Piratpartiet har i valet. Men ni verkar ha missuppfattat något, speciellt Henke. Piratpartiet går ju ut på att stödja det av blocken som ger det bästa “fildelnings- och upphovsrättsbudet” efter valet. Så vad ni uppmanar mig till är att tycka som jag redan tycker i de tre frågor som Piratpartiet har någon politik i (vilket för övrigt inte stämmer helt överens med vad jag tycker) och i övrigt ska jag inte bry mig om någonting.

  Ledsen, men för mig är det viktigt vilken slags politik svenska folket ska styras av. Att ha åsikter i någon enstaka procent av alla frågor som är aktuella i riksdagen och skita i allt annat, det är inte seriöst. Bryr ni er verkligen inte om det är vänsterpartiets eller moderaternas skattepolitik som ska gälla, om friskolor ska få utvecklas eller förbjudas, om vi ska satsa på fler och mer bidrag eller fler riktiga jobb, om miljöpolitik, energipolitik, försvarspolitik osv osv osv?

 8. dbugger says:

  Jo, det är seriöst trots att det är få frågor. Som du noterat är frågorna viktiga och berör oss alla. Inom den närmsta tiden lär inget befintligt parti eller ännu mindre sittande regering på allvar tackla dessa frågor, trögheten är för stor.
  Därför startades piratpartiet. Resultaten syns redan, frågorna har börjat dyka upp inom övriga partier. Även om PP inte blir tillräckligt stort för att komma in i riksdagen, kommer det ske förändringar. Jag vågar påstå att en röst på PP gör mer skillnad än en röst på något av de befintliga etablerade partierna.
  Ibland måste man offra makt inom vissa områden, för att verkligen påverka inom andra.

 9. site admin says:

  Piratpartiet startades efter upphovsrättsdiskussionen var som hetast för ett år sedan, inte tvärtom, och därför kan man knappast säga att Piratpartiet fått igång debatten. Ni överskattar nog er själva. Men med detta säger jag inte att ni inte behövs, jag är i princip alltid positiv till att nya partier bildas, det behövs för demokratins skull.

  På vilket sätt skulle det ske förändringar även om PP inte kommer in i riksdagen? Snarare är det en bortkastad röst som kan innebära att Bodström får fortsätta som justitieminister. Tänk på det istället.

 10. floodis says:

  “Snarare är det en bortkastad röst som kan innebära att Bodström får fortsätta som justitieminister. Tänk på det istället.”

  Men om det borgliga blocket vinner så innebär det att Johan Pehrson troligen blir justiteminister, och vad jag sett och hört så skiljer sig inte Pehrsons politik i dessa frågor från Bodströms. Snarare har ju Pehrson hyllat Bodström i dessa frågor. Blir liksom ingen skillnad (om det nu verkligen är Pehrson som blir justiteminister).

 11. John Nilsson says:

  Kunde inte riktigt komma fram till vilket som vore bäste: media utspelet av ett partihopp till pp eller din möjlighet att påverka där du sitter nu. Hade antagligen röstate C om inte PP hade dykt upp. Så jag tänkte att jag kunde fråga iaf.

 12. site admin says:

  Det där med att Johan Pehrson eller Bodström kvittar har jag hört förut, men det stämmer inte. Det är inte så att ministrarna fattar de stora besluten själva. Alla beslut fattas på regeringssammanträdena där samtliga statsråd har vars en röst. Självklart har det betydelse vem som är föredragande statsråd, men det är inte så att Johan Pehrson skulle kunna driva genom frågor som vi i Centerpartiet inte alls går med på. Följaktligen är det mycket bättre med Johan P som justitieminister i en regering där Centerpartiet sitter med än att Bodström får fortsätta i en ren sosseregering (i det avseendet skulle det vara bättre med mp och v i en vänsterregering).

  Men framförallt, en röst på Centerpartiet ökar chansen för en centerpartist som justitieminister. Vår uttalade målsättning är att få en borgerlig regering och Centerpartiet ska bli (minst) landets tredje största parti. Tredje störst skulle innebära att vi blir större än folkpartiet, och alltså, chansen för en centerpartist som justitieminister blir större än att Johan P blir det.

  Sedan tror jag att Beatrice Ask (m) och Peter Althin (kd) också har vissa planer…

 13. ninjin says:

  Aven om jag inte kommer att rosta pa er sa uppskattar jag varmt att det finns de inom bada blocken som faktiskt ser digital information som all annan information. Ett e-brev ar att likstalla med ett brev och en sand fil ar att likstalla med en overlamning av paket.

  Sedan att lagstiftare och riksdagsman verkar tro att internet ar hemmet for allt ont ar bara ett bevis pa deras egen okunskap. Samt att de inte ar villiga att hamta in, varesig fakta eller asikter fran de berorda. Hade ETT enda parti tagit upp piratfragan och alla de integritetsfragor som foljer av den, sa hade vi inte haft ett Piratparti idag.

  Piratpartiet ar ett bevis pa ett misslyckande av de etablerade partierna, att engagera och motivera tusentals ungdomar i en fraga som de sjalva anser ar viktigare an mycket annat. Generationsklyftan gapar, lat oss hoppas att folk sa som Linander genom att fora dialog och fa dina riksdagskamrater att inse vikten av dessa fragor kan fa klyftan att minska.

 14. Vex says:

  Fördelningspolitik är föråldrat, det känns inte som om det blir någon skillnad på ena eller andra hållet. Piratpartiet tar upp tre frågor som är väldigt viktiga för en stor del av Sveriges befolkning. Utan rättsäkerhet och privatliv finns ingen demokrati.

 15. “Bryr ni er verkligen inte om det är vänsterpartiets eller moderaternas skattepolitik som ska gälla, om friskolor ska få utvecklas eller förbjudas, om vi ska satsa på fler och mer bidrag eller fler riktiga jobb, om miljöpolitik, energipolitik, försvarspolitik osv osv osv?”

  Såklart vi bryr oss. Men jag tycker man ska börja i rätt ände, alltså med demokratins grundpelare. Som är vår informationsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet mm. Själv har jag svårt att se en sund utveckling i några av de frågor du nämner om vi redan förlorat vår frihet.

  Sen vad händer om ni blir fyra i valet?

 16. Roland Beijer says:

  Jag röstade för EU en gång i tiden och är fortfarande övertygad om att projektet skulle kunna användas på ett bra sätt.
  Har numera blivit mera tveksam och avogt inställd till unionen – Alltför många privatintressen har i EU fått kraftfull kanal att driva igenom sina intressen.
  “Vivendiaffären” misstänker jag endast är toppen på isberget.

  En svensk Michael Moore skulle behövas för att röja i skiten, men som vanligt sover de flesta svenska journalister (det finns ett par undantag) och den tredje statsmakten verkar inte vara att räkna med då det gäller denna ödesfråga.

  Själv jobbar jag med konst och även om jag oftast ser att politiska konstprojekt är dysfunktionella eller rent av kontraproduktiva, börjar jag överväga att försöka jobba för upplysning om upphovsrättsfrågor, inom mitt yrkesområde. De flesta medborgarna är otroligt okunniga i frågan, och det gäller t.o.m kulturarbetare trots att de ofta berörs direkt av upphovsrättspolitiken.

  Om frågan att rösta på ett enfrågeprati eller inte är jag lika villrådig som alltid. Å andra sidan finns det problem med att rösta på ett etablerat parti som centern också, eftersom man då automatiskt får KD “på köpet”, detta otidsenliga parti som skapats på grundvalar av en märklig sekt (kristendomen).

 17. Janne B says:

  Vi är inne på en farlig väg med de ökade möjligheterna till elektronisk övervakning som gjorts möjliga genom utvecklingen av internet, och den rättspraxis som har blivit följden. Mer eller mindre godtyckliga bevis framtagna av partiska vinstdrivande organisationer tas tillsynes okritiskt upp i rättsfall som bevisgrund i fällande domar. Skall nu också detta leda till samma situation som i t.ex. USA där diverse branschorganisationer utpressar privatpersoner med hot om rättegång för att kunna kvittera ut stora bötesbelopp? Jag hoppas verkligen att svenska myndigheter tar detta på största allvar och inte sväljer EU’s direktiv alltför lättvindigt.
  /JB

 18. site admin says:

  Vex, du skriver att fördelningspolitik är föråldrat och att det inte är någon skillnad vilket parti/block som styr. Jag vill med det bestämdaste hävda att du har fel. Självklart är det skillnad om vänsterpartiet eller centerpartiet har inflytande. Och att totalt överlåta till “slumpen” om det blir vänsterpartiets förstatligande av banker eller alliansens fördelaktigare företagarpolitik som ska gälla är att inte bry sig.

  Och när ni piratpartister pratar om demokrati, har ni funderat på om det verkligen är demokratiskt att era väljare inte vet vilken politik de röstar fram vad gäller minst 95 % av alla beslut som tas i riksdagen?

  Och alla partier borde ha som målsättning att genomföra sin politik, dvs att få egen majoritet. Vad skulle hända om Piratpartiet fick över 50 %? Det händer självklart inte, men det är ett intressant tankeexperiment. Då skulle ju landet inte ha någon politik. Eller skulle de valda piratpartisterna då sätta sig ner och bestämma vad de egentligen tycker, helt utan att väljarna har en endaste aning om vad de röstat fram?

  Om man nu vill ha en så bra politik som möjligt i de frågor som Piratpartiet tagit ställning i, så borde det logiska vara att rösta på det parti som driver den bästa politiken och som överensstämmer bäst i de grundläggande värderingarna. Med andra ord, är man borgerligt sinnad bör man rösta på Centerpartiet och om man vill ha kvar Göran Persson som statsminister bör man rösta på mp.

  Roland, Kd:s i vissa avseende märkligt konservativa politik får inte genomslag i en alliansregering. De kan få genom sina tankar i fastighetsskattefrågan och liknande, men hårdare abortlagstiftning och annat blir det inte. Det kan jag lova.

  Janne B, tyvärr har svenska myndigheter inte något inflytande. Det är regeringen som förhandlar i EU och våra valda europaparlamentariker har visst inflytande, men när beslut är tagit så måste Sverige som land och alla våra myndigheter följa dessa. Därför är det så viktigt att vi får en regering som verkligen ifrågasätter denna ökande övervakning.

 19. Martin Nilsson says:

  Johan, jag tycker att det är ganska synd att kommentarerna här har kommit att handla så mycket om piratpartiet, trots att jag själv är medlem där.

  Det som jag skulle vilja framhäva först och främst här är att du ska ha en varm eloge från oss alla som är intresserade av de här frågorna, för att du som riksdagsman bevakar den här utvecklingen och är insatt och bryr dig.

 20. Nisse says:

  Det här med att centerpartiet ska kunna påverka upphovsrättsfrågorna kan man nog se som utopi. För det första så kan Johan Pehrson göra som Bodström och helt enkelt ljuga för sina samarbetspartier, för det andra så är varken m, fp eller kd upphovsrättskritiska, vilket skulle leda till att c måste samarbeta med mp och v om de vill få igenom något.

  Jag hoppas verkligen inte att vi får en kristdemokrat som justitieminister, det skulle bli ännu värre.

  Sen är det så att roten till allt ont faktiskt är EU, vad gör sverige där? jo, ingenting. Om Polen lyckades förhala mjukvarupatent så borde Sverige kunna göra liknande saker. Att tro att medierna ska granska EU är bara begängt, de har varit positiva till EU från början och lurat i svenskarna massa myter och förhoppningar.

 21. Toni says:

  Varför hålla på att jaga fildelare när man kan jaga bolag instället!
  Antipiratbyrån skulla aldrig jaga Microsoft som ska släppa nya MP3-spelare med inbygd trådlös fildelning!
  Ta en titt här: http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,861431,00.html

  Jag tycker det är mycket konstigt att man ska jaga fildelare när andra bolag släpper produkter som har inbygd fildelining på löpande band!
  Man skulle ju också kunna sätta straffskatt på varje komponent som microsoft köper in till Zune.

  Låter detta galet? Ja! , lika galet låter det som att sätta samma lagar på oss privatpersoner!

 22. Eftersom vi inom PP inte kan se någon större skillnad på en Reinfeildt regering eller en regering byggd runt Persson, så tror vi att de som röstar på oss har samma åsikt. Vi anser också att våra frågor är så pass viktiga i detta skede att allt det andra kan vänta.

  Ex.Europa går inte under om vi ger mer eller mindre pengar till villaägarna, men Europa kan mycket väl gå under om vi följer alla de direktiv som kommer från USA

 23. site admin says:

  Tack Martin.

  Nisse, varför skulle det vara en utopi att Centerpartiet skulle kunna påverka i upphovsrättsfrågan när du samtidigt tror att PP ska kunna göra det? Att en blivande justitieminister inom en alliansregering, Johan P eller någon annan, skulle driva genom frågor med lögner känns lite väl påhittat. Samtliga partier kommer att ha representanter på justitiedepartementet (och andra dep.) och självklart kommer förslag att beredas av alla fyra partierna och inte av ett ensamt för att ministern kommer från det partiet.

  Och jag tror inte ens att socialdemokratiska statsråd får med sig V och Mp genom att ljuga, då tar samarbetet snabbt slut.

  Men jag håller med dig om att Sverige är alldeles för passivt inom EU.

  Toni, intressant länk. Antipiratbyrån borde genast protestera.

  Steffan, jag tror att “ingen skillnad ändå-argumentet” är en efterhandskonstruktion för att möta den kritik som PP får. Visst finns det människor som röstar på ett parti för att de tycker att just en fråga är viktigast av alla, men även denna kategori väljare brukar i undersökningar uppge att statsministerfrågan och de stora grundläggande frågorna hade betydelse för deras val.

  Som (påhittat) exempel kan vi ta en miljöpartiväljare efter valet 2002 (svarar på den stora valundersökningen som görs vid vallokalerna): “Jag röstar på mp för att jag tycker att miljöfrågan är den allra viktigaste frågan. Dessutom vill jag inte se Bo Lundgren som statsminister och miljöpartiets syn på skolan, vården och företagspolitik stämmer överens med mina åsikter.”

  Det är mycket sällan svaret blir: “Jag tycker att alla banker och större företag ska förstatligas och därför röstar jag på vänsterpartiet. I övrigt struntar jag i om det blir en moderat statsminister och mycket lägre skatter.”

 24. Björn says:

  Och när ni piratpartister pratar om demokrati, har ni funderat på om det verkligen är demokratiskt att era väljare inte vet vilken politik de röstar fram vad gäller minst 95 % av alla beslut som tas i riksdagen?

  Jag är inte piratparitist, men det där är rent svammel. De har gått rakt ut och sagt att de kommer välja den sida som ger mest stöd åt deras punkter. De som röstar på PP är alltså medvetna om att deras röst kan stödja båda sidorna.

  Att bryta löften man givit för att få röster är “odemokratiskt”! Eller att ändra sig efter valet är över. Inte att gå rakt ut och säga det här vill vi, resten förhandlar vi bort till den som bjuder mest.

  I övrigt måste jag säga att det var en bra blogg med intrssanta kommentarer, som klart förtjänar en plats bland mina favoriter.

 25. site admin says:

  Självklart har PP all rätt i världen att bilda ett parti med politik enbart för en mycket liten del av riksdagens beslutsfattande. Men, vad jag vill ha sagt är att om PP och andra enfrågeparti tillsammans skulle lyckas vinna över hälften av rösterna, vad händer då? Ingen politik i minst 95 % av alla frågor är liksom inget alternativ. Då kan det bli vilken politik som helst utan att väljarna har tagit ställning för den.

 26. klubban says:

  “Och när ni piratpartister pratar om demokrati, har ni funderat på om det verkligen är demokratiskt att era väljare inte vet vilken politik de röstar fram vad gäller minst 95 % av alla beslut som tas i riksdagen?”

  Det gör vi visst pp stödjer det parti som stödjer pp. Om det sen blir höger eller vänster, rött eller blått spelar ingen roll skilnaden är marginell.
  Det är därför jag röstar pp i valet, det finns ingen större skilnad längre på dom etablerade partierna och dom verkar helt enkelt inte förstå vart sverige är på väg.

  “Om man nu vill ha en så bra politik som möjligt i de frågor som Piratpartiet tagit ställning i, så borde det logiska vara att rösta på det parti som driver den bästa politiken och som överensstämmer bäst i de grundläggande värderingarna.”

  Hmm vet inte om jag ska skratta eller gråta.

  För det första: ja vi ser ju nu hur bra de etablerade partierna har lyckats i denna fråga, alla står med skygglappar för ögonen & låter usa & multnationella miliard företag stifta nya lagar som gör sverige till en totalitär polis stat där alla ska övervakas.
  Allt för att de stora media företagen kommit med väldigt lösa antaganden som helt saknar grund om att dom förlorar massa pengar.

  För det andra: Det fins inget parti som stämmer bäst överens med pp’s politik. Några partier har börjat svänga lite i frågan nu för att fiska röster när dom märkt att det blivit en stor valfråga, men vad händer efter valet då?
  Då åker skygglapparna på igen som vanligt & vi medborgare står där med en övervaknings kamera i ansiktet och avlyssnade telefoner.

  För det tredje: De etablerade partierna verkar inte orka sätta sig in i frågan & förstå varför detta är så viktigt eller så skiter dom bara i det.
  Piratpartiet är det enda parti som verkligen är insatt i dessa frågor som rätten till ett privatliv och personlig integritet, upphovsrätt och rätten att dela med sig av kultur och kunskap.
  Hela tiden kommer det nya lagstiftningar som går åt fel håll som mer övervakning & utökad spårning av ungdommars aktiviteter på nätet och det enda partiet som på riktigt protesterar mot detta är pp.

  Det finns över en miljon aktiva fildelare i Sverige, och de är alla trötta på att kallas kriminella. När ett samhälle börjar skicka polisen på sina ungdomar för att de sitter hemma & lyssnar på musik, tittar på film isället för att supa & vandalisera på stan är det inte ungdomarna det är fel på. Då är det samhället som måste skärpa sig.

 27. site admin says:

  Klubban, om du nu ska propagera för PP så borde du åtminstone vara så insatt att du vet att jag och Centerpartiet drivit frågorna om upphovsrätten och integriteten hårt i riksdagen. Visst, vi har inte nått så långt eftersom vi enbart har 22 mandat i riksdagen, men att tro att PP skulle kunna göra mer på att få någon procents röster och inte få plats i riksdagen är nog att tro lite mycket om sig själv. Och till och med om ni skulle komma in i riksdagen så skulle ni inte lyckas få ut mer än vi har fått.

  Vad som behövs är ett starkt centerparti i en alliansregering, då kan vi få fart på frågorna på allvar.

 28. >_ says:

  Skulle Piratpartiet komma in i riksdagen tror jag att de mer än gärna skulle samarbeta med Centerpartiet ifall ni stödjer deras linje. Då skulle man ju såklart kunna utföra ännu mer arbete på integritet, fildelnings, upphovsrätt och patent sidan. Så på så sätt så vinner man ju mycket mer i ett samarbete med olika partier istället för att inbilla sig att Piratpartiet ensamt skulle kunna göra en större skillnad. En röst på Piratpartiet är ju att säga ifrån att de frågorna de driver är viktiga och hålla med om sättet de vill lösa/utveckla de på. Sen är ju meningen att de ska samarbeta med andra partier för att åstadkomma så mycket som möjligt på sin front.

  En stor eloge till dig som uppmärksammar sånt här och är engagerad. Det behövs fler av dig som kan göra en skillnad i dom här frågorna.

 29. Nyfiken says:

  Jag måste säga att hela den här situationen känns obehaglig. Den här diskussionen berör i mångt och mycket sådant som beslutas utanför vårt eget rättssystem där svenska politiker inte har något alls att säga till om.

  Besluten tas av EU, mer eller mindre, på “order” av globala mediekoncerner, privata intresseorganisationer och amerikanska myndigheter (som uppenbarligen påverkats nämnvärt av de tidigare två).

  Att påstå att Sverige verkligen har möjlighet att påverka i EU är, enligt mig, befängt. Den röst vi har där påverkar EU:s slutgiltiga beslut i dessa frågor lika mycket som svenska politiker påverkar USA:s utrikespolitik.

  Vad har du, som politiker för åsikt? Kan en svensk justitieminister (sosse lr centerpartist) påverka och faktiskt stoppa EU-direktiv permanent eller är vi helt i händerna på de krafter som ligger bakom bland annat det ovan nämnda IPRED? Är vi på väg mot ett samhälle där privata organisationer har möjlighet att styra över rättsprocessen beroende på vilken film eller vilket spel som säljer bäst?

  /Nyfiken

 30. JörgenL says:

  Jag har slutligen bestämt mig för att rösta på piratpartiet.

  Jag håller inte med Johan om att jag lika gärna kunde rösta på centerpartiet, även om jag respekterar hans kunskap och engagemang i de här frågorna.

  Problemet är att centerpartiet ju har en politik på alla de andra sakområdena och därmed aldrig skulle fälla en borgerlig regeringsförhandling på tex. frågan om personlig integritet.

  Piratpartiet säger rakt av, “vi bryr oss inte om det andra, ge oss en deal på våra frågor så stödjer vi er”

  Som det ser ut just nu, med alla de stora partierna staplade i en hög i mitten, så kan jag med gott samvete rösta (pp) och tom. acceptera att min röst kanske är bortkastad, det blir ändå mest nyansskillnader i politiken i övrigt.

  se mer argument på min blog.

 31. site admin says:

  Nyfiken, visst kan jag hålla med om att Sveriges röst i EU kan vara liten, men det är ändå en mycket stor skillnad mot USA:s utrikespolitik som vi ju inte har det minsta inflytande över.

  När det handlar om direktiv (första och andra pelarfrågor) så är det majoritetsbeslut som gäller. Men har Sverige och andra länder en bra argumentation så går det inte så sällan att få med sig andra länder. Det viktiga är ju då att Sverige har en representant (minister) i förhandlingarna som verkligen tycker “rätt” och som driver frågan hårt.

  När det handlar om rättsliga och inrikesfrågor (tredje pelaren) så är det enhällighet som gäller och då kan Sverige stoppa förslag själv om vi skulle vilja. Men då är det såklart ännu viktigare att vår representant (oftast Bodström) driver rätt linje. Tyvärr har han ju visat sig vara pådrivande på fel håll allt som oftast.

  Jörgen, jag hoppas verkligen att din röst inte i slutändan ger Bodström fortsatt makt som justitieminister. För så kan det bli. En bortkastad röst på PP kan innebär att vi får stå ut med Bodström som justitieminister i fyra år till.

  Du får nog följa politiken lite bättre om du tycker att alla partierna tycker likadant.

  Det kommer att komma opinionsundersökningar varje dag i slutet av valrörelsen, och då kommer vi se om PP har skuggan av en chans. Om inte så är det inte för sent att ändra sig och lägga rösten på Centerpartiet istället.

 32. Mind says:

  Linander, jag tycker inte om ditt resonemang om bortkastade röster. När miljöpartiet en gång bildades så tyckte säkert folk likadant, att det var bortkastade röster. Men idag har vi en helt annan syn på miljöfrågor tack vare dem. Även om de inte fick egen majoritet så tar vi mer hänsyn till miljön. Det tycker jag är ett bra exempel på vad jag vill ska uppnås med piratpartiet. Drömmen vore ju om det inte alls behövdes men de etablerade partierna har ju gång på gång bevisat att de inte har kapacitet att förstå grundläggande demokratiska frågor. (Personlig integritet tänker jag på i första hand) Jag är fullkomligt övertygad att piratpartiet behövs för att motverka de krafter som kommer föra oss till en totalitär dystopi kanske inom vår livstid och definitivt inom våra barns livstid. Jag tycker dock du verkar ha vettiga åsikter, men du borde inte vara rädd för att piratpartiet stjäl röster från centern. Om centern nu ändå är på piratpartiets linje med sina frågor så kommer ju piratpartiet stödja centern. Oavsett om de får 4% eller 51%. Du behöver med andra ord inte oroa dig =)

 33. site admin says:

  Mind, du får givetvis ogilla mitt resonemang om bortkastade röster. Men när vi närmar oss valet och de dagliga opinionsundersökningarna kommer så går det tydligt att se om PP har en chans eller inte. Ligger PP då lika lågt som nu så menar jag att det är bättre att rösta på sitt andraval (som då förhoppningsvis är Centerpartiet) än på PP, eftersom det åtminstone kan hjälpa fram en bättre politik på de viktiga upphovs- och integritetsområdena än om Bodström får fortsätta.

 34. När det gäller bortkastade röster så kan man faktiskt resonera så att om man upplever piratpartiets frågor som viktiga så är det bortkastat att rösta på något annat parti.

  Centern kommer inte att ställa ultimatum på dessa frågor gentemot de andra i alliansen, utan kommer tyvärr att bli tvungna att vika ner sig i en eventuell regeringsförhandling.

  När det gäller skillnaderna mellan den politik blocken kommer att genomföra i regeringsställning så kan jag, trots att jag, i motsats till vad Linander tror, ganska noga följer med i politiken, inte se att det handlar om nåt annat än ett val mellan olika socialliberala nyanser.

  Att i det läget använda sin röst till att göra en tydlig markering genom att rösta på Piratpartiet tycker jag är rimligt väl investerat. En röst på centern är ingen tydlig markering i den här frågan, det kan lika gärna vara nåt annat i centerns politik man stöder. Linander kan tex inte hävda: “Titta så många som vill värna den personliga integriteten, vi fick x% av rösterna”, men det kan piratpartiet.

 35. För övrigt, du säger: “En röst på (pp) kan leda till att vi får fortsätta med Bodström 4 år till.”

  Vad skulle bli så mycket bättre med Johan Pehrson istället?

 36. site admin says:

  Självklart får du Jörgen och alla andra som vill rösta på Piratpartiet. Men om man röstar på ett parti som inte kommer in i riksdagen så betyder det att ens röst inte påverkar politiken de närmsta fyra åren och man påverkar inte vem som ska få bilda regering. Det är ett faktum.

  Har svårt att tro att Lars Ohly tycker att de är socialliberaler…

  Och jag tror faktiskt att de allra flesta människor tycker att många olika sorters frågor är viktiga. Man behöver sjukvård ibland, man kanske vill ha möjlighet att välja dagis för sina barn, man har gamla föräldrar som behöver äldreomsorg och man vill att tonårsdottern ska kunna gå hem på kvällen utan rädsla. Man röstar på ett parti för att man tycker att helheten ger det bästa samhället.

  Men om man skiter i alla andra frågor än de tre PP har en politik i så okej, då får man självklart rösta på PP.

  Vem har sagt att det blir Johan P? Det kan lika bra bli Beatrice Ask eller Johan Linander.

 37. Mind says:

  Ja, det klart man just nu skiter i alla frågor utom de tre som PP driver. Det är ju nämligen ganska meningslöst med alla andra sakfrågor om man inte lever i en demokrati längre om några år.

 38. Mind says:

  Just det, om du nu tycker att jag överdriver när jag säger detta så kan jag ju påpeka att det pågår politisk censur mot piratpartiet just nu. Piratpartiets hemsida blockeras på en mängd olika ställen runt om i landet medan andra politiska partiers sidor inte blockeras. Ungefär som i Kina alltså. PP behövs.

 39. site admin says:

  Var blockeras PP:s hemsida? Det tycker jag är skandal om det är sant.

 40. Pingback: Fredrik funderar… » Bloggarkiv » Hoppsan vad praktiskt det var med kameror längs vägarna…

 41. KINGofKINGS says:

  Jag tycker att Linander ska (för)gifta sej med Henrik Ponten.

 42. site admin says:

  Nu får du nog förklara dig “KINGofKINGS”. Jag tror inte att Pontén gillar mig speciellt mycket, och dessutom tror jag att min fru blir lite missnöjd om jag gifter mig med honom…

 43. Svamp says:

  Jag tycker det är felaktigt att säga att en röst på piratpartiet är bortkastat. Förutom att det nu finns en rad andra fördelar med ett par procent även om man inte kommer in i riksdagen, kan det verkligen vara fel att rösta på det man tror på? Bara på grund av den närmast godtyckliga gränsen som satts för att komma in i riksdagen. Jag ser taktisk röstning som ett tveksamt kriterium.

  Om inte PP funnits så hade jag nog satt min röst på centern, på grund av just dom här frågorna. Jag uppskattar ditt arbete, det behövs även medvetna i dom traditionella partierna. Tipsar förresten PP:s valmanifest som läsning: http://www3.piratpartiet.se/documents/valmanifest2006.pdf

 44. site admin says:

  Bortkastad är rösten i den bemärkelsen att den inte påverkar vilka partier som ska fatta beslut i riksdagen och inte heller om det ska bli Persson eller Reinfeldt som statsminister.

  Tänk efter en gång till, det är bättre att hjälpa Centerpartiet till en stark ställning i en alliansregering än att Bodström får fortsätta som justitieminister.

 45. Pingback: Är du upphovsman? Extraerbjudande: Bli spion! « Copyriot

 46. Jörgen L says:

  Dags att påminna om det här inlägget Johan. Ser att det ska läggas proposition på IPRED1 i riksdagen i höst.

  Står du fortfarande för “Vi ska överhuvudtaget inte ha en lagstiftning som ger en intresseorganisation rätt att kräva uppgifter från olika företag.”?

  I så fall förväntar vi oss att du tar strid för detta, även nu när du inte är i opposition längre…

 47. site admin says:

  Läs gärna inlägget som jag gjort tidigare idag med anledning av Rasmus Fleischers bloggning om mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.