Ett tryggare Sverige kräver mer än buggning

Justitieminister Thomas Bodström hävdar i en debattartikel i Sundsvalls Tidning den 28 maj att Centerpartiet, och Kristdemokraterna, går emot våra egna förslag om buggning på grund av någon obegriplig politisk taktik. Detta stämmer givetvis inte. Centerpartiet, och kristdemokraterna, är positiva till buggning, men vi är också bestämda på att en sådan ingripande lagstiftning måste skyddas av hög rättssäkerhet och högt skydd av den personliga integriteten. Detta tycks Thomas Bodström ha mycket svårt att förstå.

Justitieministern har blivit omnämnd som den person som ”kommer att bli ihågkommen som den justitieminister som spolade ner svenskarnas integritet i toalettstolen”. Är det då Centerpartiet som gjort detta omnämnande? Inte alls. Det är socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, Thomas Bodströms egna partikamrater. Så när justitieministern förvånar sig över att Centerpartiet inte vill genomföra buggningen på det rättsosäkra sätt som han föreslagit så borde han kanske istället fundera över att han inte ens har sitt eget ungdomsförbund bakom sig.

I diskussionen om buggning måste man också komma ihåg att detta hjälpmedel inte på något sätt är avgörande för människors trygghet. I regeringens förslag nämns att man uppskattar att buggning skulle kunna komma att användas ca 40 gånger per år i hela landet. Riksåklagaren menar att det skulle bli ännu färre. Uppskattningsvis skulle ca 20 buggningsfall per år leda till åtal och de allra flesta av dessa brott skulle säkert ändå kunna lösas utan buggning. Det är alltså ett mycket litet antal brott som kommer att lösas tack vare att buggning införs, och det hoppas jag att det gör så snart rättssäkerheten kan garanteras. För även om det är få brott, så är de grova och självklart viktiga att lösa.

Men för människors dagliga trygghet är det helt andra saker som behövs i svenskt rättsväsende. Under socialdemokraternas ledning har över 100 polisstationer lagts ner och detta om något har skapat ett otryggare land. Under de senaste tio åren, med socialdemokratisk regering, har brottsligheten ökat och blivit värre. Det dödliga våldet har ökat med ca 25 %, antalet anmälda misshandelsfall har ökat med nästan 40 %, antalet rån har ökat med 60 %, narkotikabrotten har fördubblats och antalet våldtäkter har mer än fördubblats.

I Centerpartiets Sverige behövs det fler synliga och tillgängliga poliser som också kan jobba med det brottsförebyggande arbetet. Folk ska ha möjlighet att träffa och kontakta polisen på ett enkelt sätt. Polisen ska finnas lokalt för att kunna ha en personkännedom och lokalkännedom. Detta underlättar inte minst vid brottsutredningar. Men tyvärr har detta synsätt helt fått stryka på foten när socialdemokraterna centraliserat svenskt rättsväsende.

Det är också sorgligt att se hur justitieminister Thomas Bodström trixar med statistiken. När antalet poliser ska beskrivas så jämförs ständigt med år 2000. Det år då socialdemokraterna hade monterat ner polisväsendet till en historiskt låg nivå. Varför jämför ni inte med år 1994 när ni tog över regeringsmakten? Men då blir statistiken såklart inte lika positiv för socialdemokraterna.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.