Sverige borde titta på Spanien

Idag röstade katalonerna för ett ökat regionalt självstyre, hela 73,9 % sa ja till den nya grundlagen.

Katalonien blir en av Europas mest självständiga regioner, förmodligen i konkurrens med Åland. De får ett eget domstolsväsende, rätt att förhandla direkt med EU, ökat inflytande över ekonomisk politik och invandrarpolitik, samt eget skatteverk som tillsammans med den spanska staten ska ansvara för skatteindrivningen. I praktiken innebär det att katalanerna i större utsträckning kan bestämma vad regionens skattepengar ska användas till.

Visst finns det skillnader mellan Sverige och Spanien, och t.ex. mellan Katalonien och Skåne, men den s.k. Ansvarskommittén som utreder hur Sveriges ska styras i framtiden borde verkligen studera Spanien noga. Det finns mycket att lära inte minst av spanska statens förtroende för att den regionala och kommunala nivån klarar av att sköta sina uppdrag. Till skillnad från rikskommunalrådet Göran Persson som försöker styra över allt och alla från Rosenbad.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.