Tuffare tag mot fildelare

Läste ikväll på text-tv om “tuffare tag mot fildelare“. Rikspolisstyrelsen ska lägga fram förslag för regeringen imorgon på hur jakten mot fildelare ska bli effektivare.

Mina två första tankar var: Nu ser vi resultatet av påtryckningar mot RPS och vad ligger i “effektivare”.

Jag kan aldrig tänka mig att RPS själva väljer att högprioritera jakt på fildelare. Det är brott med lågt straffvärde, mycket lägre än många av de brott som aldrig utreds och läggs ner direkt. Det känns ofrånkomligt att RPS prioritering beror på andra faktorer än vad som är viktigast för svensk polis att bekämpa. Frågan man ställer sig är vem som utövat påtryckningarna. USA, justitiedepartementet, Antipiratbyrån? Självklart är det inte olagligt att utöva påtryckningar. Det är helt okej att justitieministern genom regleringsbrev säger åt RPS att prioritera fildelningen, men då tycker jag att Thomas Bodström borde stå upp för vad han tycker. Är det JuDep som fått RPS att prioritera fildelning så har svenska folket rätt att få veta det. Då ska alla veta att Thomas Bodström prioriterar att få fast fildelare samtidigt som bara 11 % av alla anmälda barnmisshandelsfall personuppklaras, 4 % av skadegörelsebrotten och 1 % av stölder i bilar klaras upp.

Nästa fråga är vad som ligger i “effektivare”. Låt mig gissa att det handlar om att få ut ip-nummer trots att det bara blir böter i straff.

Det ska bli intressant att se hur Bodström gör. Han har ju även ett möte med miljöpartiet och vänsterpartiet om fildelning inbokat. Och hans egen partisekreterare Marita Ulvskog tycker att den lag som Bodström drev genom för ett år sedan inte alls fungerar.

Hittade också en bra artikel i Sydsvenskan “Fjorton kända röster om fildelning” som jag inte kan låta bli att bifoga. Självklart kan SDS ha valt att göra urvalet av personer för att få fram en fildelningspositiv bild, men det känns inte så.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Tuffare tag mot fildelare

 1. steelneck says:

  Artikeln i Sydsvenskan var rätt bra, tror den belyser rätt bra hur det står till. Ingen vill begränsa informstionsspridning, vilket är vad det på en grundläggande teknisk nivå handlar om, men få inser, utan eftertanke, att det inte ensidigt handlar om “nedladdning”.

  Förläggaren Tim O’Reilly skrev 2002 en mycket tänkvärd artikel under rubriken: “Piracy is Progressive Taxation, and Other Thoughts on the Evolution of Online Distribution” Där han också tagit fasta på att den lille okände artistens största hot inte är hurvida någon tar del av verk utan att betala, utan snarare att förbli okänd.

 2. Emelie says:

  Fildelning av upphovsrättsskyddade verk är ju ett skolexempel på ett marknadsmisslyckande – men istället har problemet formulerats som något helt annat. Bodström har tydligen inte lyckats lagstifta upp konsumenternas betalningsvilja till den nivå som producenterna anser att den borde ligga på, men om energin istället lades på att utveckla marknaden i den riktning som konsumenterna nu mycket tydligt visar på, det vill säga lägre priser och bättre tillgång till verkligt användbara produkter, skulle problemet vara löst på ett för hela marknaden mer effektivt sätt. Kortare tidsperioder för copyright och laglig, ideell fildelning kombinerat med en marknad som säljer produkter så som konsumenterna vill ha dem, till det pris som konsumenterna är beredda att betala – i en fungerande marknadsekonomi är det fullständigt logiskt.

  En sådan lösning vore dessutom en demokratisk vinst, till skillnad en integritetskränkande, demokratisk förlust.

 3. site admin says:

  Polisens och Åklagarmyndighetens recept är tydligen specialistkompetens.

  Enligt rapporten till regeringen ska alla utredningar av fildelning, oavsett var de sker i landet, ledas av specialutbildade åklagare vid de internationella åklagarkamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom ska polisen skapa speciella utredningsgrupper med specialistkompetens att utreda upphovsbrott på Internet i de tre största städerna.

  Vilket “overkill”! Specialutbildade åklagare, internationella åklagarkamrarna och speciella utredningsgrupper hos polisen med specialistkompetens! Vilken annan brottsbekämpning får en sådan prioritet? Åtminstone inte någon med så lågt straffvärde, det är en sak som är säker.

  Om polis och åklagare själva fått bestämma är jag övertygad om att de valt att inte göra denna satsning. I alla andra sammanhang betonas att brott med högt straffvärde ska gå före brott med lågt straffvärde. Men tydligen gäller det inte brott mot upphovsrätt på Internet.

 4. Björn says:

  Jag tänkte just på den saken när jag läste det – nu ska man ha en riksmordskommission för fildelare? Det är så man slår sig för pannan.

  Ett av de roligare inslagen var att de s.k. specialåklagarna skulle få tio dagars utbildning i juridik och teknik, och utredarna skulle få en fem veckors utbildning i detsamma.

  Jag frågar mig bara hur i hela friden man ska kunna lära ut ganska så komplicerad teknik till brottsutredare på den korta tiden.

  Man får väl avfärda förslaget som en begäran om anslagsökning, och en utvidgning. Statliga organisationer har ju en naturlig vilja att öka sitt verksamhetsområde – och att få mera anslag.

 5. Björn B says:

  Som politiker och klarsynt människa som du inse att det ligger mer bakom detta än bara “vanligt” brottsbekämpning. Att ekonomiska instressen skall styra rättsväsen på detta sätt är mer än skrämmade. Detta och Polisens överdrivna instresse för DNA känns inte alls bra. Var det verkligen tänkt att fungera så här?

  http://swartz.typepad.com/texplorer/2006/06/dnaregister_ver.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.