Orimligt att kräva speltillstånd för Internetkaféer

Johan Linander (c) vill ha svar av statsrådet Sven-Erik Österberg:

– Vilka åtgärder är statsrådet Sven-Erik Österberg, med ansvar för spelfrågor i regeringen, beredd att genomföra för att alla Internetkaféer inte ska tvingas ansöka om tillstånd för spelverksamhet? undrar riksdagsledamoten Johan Linander (c).

För någon vecka sedan beslöt kammarrätten i Jönköping att ett Internetkafé i Örebro ska ansöka om tillstånd för spelverksamhet eftersom datorerna som hyrs ut kan användas för att till exempel spela nätpoker.

Kammarrätten menar att datorerna inte bara är datorer, utan de är även spelautomater och därför ska tillstånd sökas. Detta skulle innebära att alla Internetkaféer och andra som tillhandahåller offentliga datorer bör söka tillstånd för spelverksamhet eftersom alla datorer kan användas för spel. En rimlig slutsats utifrån domen, men en totalt orimlig slutsats för alla som drabbas. Det kostar 64 000 kr för en Internetkaféägare med 32 datorer att söka ett tvåårigt tillstånd.

Lotterilagen var självklart inte tänkt för nätspel när den stiftades 1994. Kammarrättens tolkning av lagen ska varken jag eller statsrådet kommentera, men det borde vara enkelt att konstatera att lagen slår fel om den tvingar Internetkaféer och andra som tillhandahåller offentliga datorer att söka tillstånd för spelverksamhet.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

2 Responses to Orimligt att kräva speltillstånd för Internetkaféer

  1. steelneck says:

    Ytterligare en lag som måste skrivas pga. Internet. Det är många gamla strukturer, inte bara STIM och skivbolag som utvecklingen ställer på ända.

  2. Erik Hultin says:

    Till att börja med så undrar jag om man som gäst på ett internetcafé ens har rättigheter att installera de program som krävs.

    En annan fråga är ju även om inte samma regler då borde gälla för företag vars personal har en dator på sitt kontor samt såklart även för biblioteken och möjligen arbetsförmedlingen.

    Ett typexempel på att lagstiftningen inte hänger med i den tekniska utvecklingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.