Ohly och Reinfeldt är välkomna

Såg på dagens “Aktuellt” att både vänsterpartiet och moderaterna nu börjar tänka om i upphovsrättsfrågan. Jag kan bara säga: Välkomna till Centerpartiets linje. De båda lät som om de läst Centerpartiets årsgamla motion och mitt anförande i riksdagsdebatten. Synd att det tog dem ett år att förstå problemet. Det kan också kännas aningen populistiskt. Nu förstår de att det är en viktig fråga för framförallt unga väljare, och nu byter de linje 180 grader mot vad de tyckte för ett år sedan. Man kan inte påstå att Henrik von Sydow (m) och Tasso Stafilidis (v) ens var nära det som Reinfeldt och Ohly sagt idag när de företrädde sina partier i upphovsrättsdebatten den 25 maj förra året.

Idag har jag också pratat med Riksåklagaren om tillslaget mot Pirate Bay. Jag frågade om rättsläget och fick svaret att beslag vid Internetbrottslighet är ett outvecklat rättsområde. Det är proportionalitetsprincipen som gäller och som åklagarna ska följa vid sina beslut om beslag. Han poängterade också att de som är missnöjda kan få beslaget hävt i domstol (är det någon som vet om några av de oskyldigt drabbade av beslagen vänt sig till domstol?). Man kan också säga att generellt får tredje man acceptera ganska mycket. Dock självklart inte vad som helst. Vid grövre brottslighet blir proporitionalitetsprincipen vidgad på så sätt att tredje man kan tvingas acceptera större ingrepp.

Det ska göras helt klart att Riksåklagaren inte uttalade sig i det enskilda fallet. Det ska JO granska och RÅ varken kan eller bör ha synpunkter på det. När det gäller Rapports påståenden om att justitiedepartementet skulle tryckt på för att tillslag skulle ske mot Pirate Bay, och att påtryckningarna skulle gått genom RÅ och Rikspolischefen, så sa RÅ att han inte förstår vad det kommer ifrån. Skulle departementet kommit med sådana påtryckningar skulle han frågat vad de sysslade med. Jag har ingen anledning att misstro Riksåklagaren. Det skulle kunna betyda att Rapport haft fel i sina detaljerade påståenden och att Bodström därmed skulle bli friad i KU från anklagelserna om ministerstyre. Men oavsett så tycker jag att det är viktigt att KU gör en ordentlig granskning för att reda ut vad som egentligen hände.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

14 Responses to Ohly och Reinfeldt är välkomna

 1. wondering says:

  Det är skönt att M och V äntligen förstått konsekvenserna. De menade väl hela tiden, men ack så fel blev det. Jag tycker att det är ganska tydligt vilka partier som från början lyssnade på “internetkulturen”. Ett stort tack Johan.

 2. Jonas says:

  Bra att (M) har fattat galoppen dom med. (V)änstern som parti ger jag inte mycket för.

 3. Johan Folin says:

  De som drabbats håller på att förbereda en grupptalan tillsammans med Clarence Crafoord på Centrum för Rättvisa (http://www.centrumforrattvisa.se/).

 4. Pingback: Hammarqvist resonerar » Välkommet att 2 partier börjar svänga

 5. site admin says:

  Det är bra att de förbereder en grupptalan, men om jag förstår det rätt handlar det om skadestånd. När det gäller själva beslaget ska man kunna få det prövat på någon dag. Alltså själva åklagarbeslutet om beslag kan man få prövat i domstol, och då kan det hävas direkt. Dvs servrarna tillbaka mycket snabbare än om polisen ska sitta och titta genom varenda server innan de frivilligt lämnar tillbaka dem.

 6. Det finns ju några instanser mellan en kammaråklagare och Gud, bl.a. chefsåklagare och riksåklagare. Jag gjorde en begäran om “överprövning” av kammaråklagare Roswalls beslagsbeslut till Riksåklagaren. Det är inom hans kompetens och väl tom. skyldighet att befatta sig med ett sådant ärende. Varför har jag inte hört något om min ansökan. Varför följer man inte regelverket om överprövning?
  Jag blev av med min server i beslaget mot PRQ. Redan tidigare har Roswall lagt tassarna på två av mina servrar, till denna del är saken uppe i Svea Hovrätt (gäller http://www.kavkazcenter.com). Dokumentation på ärendet finns på adress http://www.officehouse.fi/Roswall.htm

 7. Ännu en grej. Riksåklagaren borde inte bara betrakta proportionalitetsprincipen i beslag. Regelverket omfattar också ändamålsprincipen och behovsprincipen (se punkt 5.2 “Allmänna principer för tvångsmedelsanvändning” i Regeringens proposition 2005/06:177). Regelverket grundar sig inte enbart på Brottsbalken, utan lika väl på Regeringsformen och Europakonventionen. För rättsskyddet är dessa saker så viktiga saker, att man inte borde tillåta en enskild kammaråklagare att gå bärsärkagång.

 8. Jocke says:

  “Jag kan bara säga: Välkomna till Centerpartiets linje.”

  Centerpartiets linje är väl att uppladdning/spridning av upphovsrättskyddat material fortfarande ska vara olagligt? I så fall så tycker jag nog att Centern fortfarande inte fattat galoppen. Om jag har fel så får du gärna rätta mig. 🙂

  http://copyriot.blogspot.com/2006/06/vidarespinning.html

 9. steelneck says:

  Du säger “Välkomna till Centerpartiets linje.” Ja, vad är då denna linje mer exakt?

  Är det att inte åtala brott som kan bevisas, eller är det att kriminalisera en stor del av den svanska befolkningen, eller är det att införa nån sorts lotteri över vilka som skall betraktas som brottslingar, eller är det att bara åtala de som fildelar över en viss nivå och därigenom i praktiken legalisera allt därunder, eller är det att införa än mer övervakning i folks privata sfär för att därigenom försöka styra ersättnings-strömmarna?

  Jag har försökt att sätta mig in i vad partiernas olika “linjer” är i dessa frågor, men ärligt talat har jag inte lyckats få en klar bild i något fall, inte ens i Piratpartifallet. Så, vad är Centerpartiets “linje”?

 10. site admin says:

  Om man läser mer av det som jag skrivit är jag övertygad om att bilden av Centerpartiets linje blir ganska tydlig.

  Vi var det enda parti som i lagutskottet gick mot den nya upphovsrättslagen (mp anslöt sig till vårt förslag i kammaren). Ett av mina starkaste argument i debatten var just att den nya lagstiftningen redan var omodern eftersom den inte klarar av att hantera dagens tekniska verklighet. Den gamla lagen sa att nedladdning är tillåtet men att tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material är olagligt. Detta står vi fortfarande bakom, men menar att detta inte heller håller i längden med den tekniska utveckling som vi har haft och kommer att få.

  Centerpartiet vill ha en översyn av upphovsrättslagen så att den får en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavarna och “konsumenterna”. Det är lätt att bara säga släpp fildelningen fri, men jag menar att det inte är så enkelt. Det måste finnas möjlighet för t.ex. musiker att tjäna pengar på sitt arbete. Att det går att kombinera detta är jag alldeles övertygad om. När det gäller biblioteken finns det ett system, när låtar spelas på radio så utgår STIM-pengar, idag har några föreslagit skatt på bredband (inte så bra, men åtminstone ett förslag).

  Centerpartiet tycker inte att det ska vara lagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material hur som helst. Vi tycker att det ska finnas upphovsrätt även i Sverige ( T.ex. tycker jag inte att det ska vara lagligt att släppa ut en helt ny film som inte ens hunnit gå upp på svenska biografer, eller musik som inte ens börjat säljas.) Dessutom kan vi i Sverige inte själva lagstifta om att ta bort upphovsrätten eftersom vi är knutna både till FN-deklarationer och EU-direktiv. Så det blir lite populistiskt när diverse personer, politiker och andra, skriker att upphovsrätten ska bort.

  Sedan bör det diskuteras hur upphovsrätten ska utvecklas. Dagens 75-åriga skydd efter upphovsrättsinnehavarens död är orimligt långt. Jfr det med läkemedel och patent så inser man att det knappast ska behövas så lång tid för att “tjäna in forskningskostnaderna”.

  Hoppas att Centerpartiets linje blivit något klarare för er. Kom också ihåg att den “riktigt tydliga linjen”, bort med upphovsrätten och tillåt fildelning, inte alls är tydlig eftersom den inte är genomförbar med de internationella avtal som vi har.

 11. steelneck says:

  Jag tackar för ditt långa svar, som faktiskt tyder på både engagemang och en viss insikt.

  Jag reagerar dock helt spontant på en sak, och det är när du erkänner att det ni faktiskt står bakom, inte håller i längden. Jag tolkar detta som att Centerpartiet faktiskt inte ännu har formulerat en klar “linje”, så min fråga hängesr således kvar i luften, vilken linje är det Centerpartiet välkomnar vänstern och moderaterna till? Blir nästan lite humoristiskt.

  Jag har inte heller någon glasklar lösning på problemen. Detta eftersom “fildelning” inte kan hindras med mindre än att man i stora drag stänger ned Internet som vi känner det och gör det till en strikt vertikal informationskanal såsom massmedia alltid sett ut, alternativt bygger upp en övervakningsapparat av oerhörda propotioner som klampar in folks privata sfär.

  Vad gäller biblioteken och den “lösning” vi ser utvecklas där med e-böcker, så kan jag bara råda folk att läsa Richard M. Stallmans gamla text under den översatta rubriken “Rätten att läsa”, som i ett mörkt framtidscenario visar vart det riskerar leda:
  http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.sv.html

 12. steelneck says:

  En sak till, angående de Internationella avtalen såsom t ex. Bernkonventionen, TRIPS osv.., de spelar faktiskt mindre roll just i detta sammanhang, detta eftersom troligtvis inget land i världen är berett att göra en hel ungdomsgeneration av sin befolkning till brottslingar. Det faller på sin egen orimlighet.

  Så vad göra?

  Teknikutvecklingen har gjort allt så mycket lättare och snabbare, det i grunden är positivt. Internet har inneburit en dramatisk sänkning av barriären för informationsspridning, precis vad tryckpressen en gång innebar, men tyvärr reagerar dagens makt och “kyrka” precis likadant nu som då.

  Liknande resonemang fördes även om grammofonskivan, radion, kopiatorn, kasettbanden och videobanden. Enda skillnaden nu mot då är kanske bara att “dagens kyrka” bilivt så oerhört mycket mer inflytelserik, framförallt gentemot våra politiker – mediakoncentrationen?

  Vi är idag på god väg att realisera en mycket gammal mänsklig dröm, som kan spåras ända tillbaks till de gamla grekerna, ett bibliotek som gör all mänsklig kunskap tillgänglig för envar, men “dagens kyrka” verkar vilja göra som romarna gjorde med det första utopiska försöket i alexandria.

  Vad vill politiker, jag misstänker att alla oavsett partifärg är tämligen eniga i den frågan, dvs. att ta vara på det goda för allas bästa. Men vilka baksidor är man beredd att acceptera? Eller hur mycket av goda är man bered att rasera för att slippa en del av baksidorna? Förstår man ens konsekvenserna? Jag tror inte det, i synnerhet när man ser till de förslag som läggs runt om i världen, ofta avrättar man direkt de ideal man säger sig vara för, detta utan att ens förstå det.

  Tar politiker in rätt kompetens? Klarar man ens av att bedöma det? Jag tror det behövs en oerhört bred och massiv utbildning i datakunskap, å då talar jag inte om kunskap i att använda program på en dator, oftast hårt knutet till just en leverantörs produkter, utan snarare om vad data är, vad en dator är, alltså den mest grundläggande kunskapen som ger insikt. Det skulle behöva börja redan vid Turing.

 13. site admin says:

  Dina invändningar är relevanta. Men mitt svar är också (förhoppningsvis) relevant. Anledningen till “motsättningen” att jag inte tror att det vi vill åstadkomma håller i längden, beror på att vi måste genomföra olika saker i olika etapper. Först måste vi se över upphovsrättslagen så att vi kan modernisera den i så stor utsträckning som det går inom de internationella konventioner som vi skrivit under. Sedan kommer detta inte att räcka, och det mer långsiktiga behovet är att omförhandla t.ex. EU-direktivet.

  Framförallt välkomnar jag V och M till att de nu förstår problematiken som jag beskrev redan när den nya URL behandlades för ett år sedan.

 14. steelneck says:

  Tack för klargörandet Johan, jag tror faktiskt att ni vinner röster på detta. Man måste inte ha alla lösningarna, även om det skulle underlättat, det viktiga torde vara att ha siktet rätt inställt och visa detta, då menar som du just gjorde; både erkände, samtidigt som du visar god vilja (hoppas bara inte det är valfläsk som skrumpnar till ett russin i stekpannan).

  Men god vilja räcker inte alla gånger. Det börjar gudkselov gå upp för politikerna i alla partier att vi inte kan kan kriminalisera en stor del av befolkningen, det faller ju på sin egen orimlighet. Att sedan stoppa informationsutbyte, vilket är vad fildelning handlar om, går ju inte heller med mindre än att man stänger Internet såsom vi känner det, alternativt bygger upp ett övervakningssystem av oerhörda propotioner som gravt klampar in folks högst privata sfär, det är nog inte är klart som korvspad hos alla. Jag tror att vi kommer att få se en tid där det ena mer konstiga och ogenomtänkta följer det andra. Detta eftersom grundproblemet med datalogiskt kunnande fortfarande kvarstår; många vet inte vad de beslutar om och de har antigligen inte ens så mycket kompetens att de ens kan bedöma vilka som egentligen har kunnandet – de spelar således rakt i “indisrins” händer och går deras ärenden på medborgares bekostnad. Finns många knasigheter att peka på som exempel.

  Idag 9/6-06 meddelas att sossarna svänger i fråga om fildelning och de mumlar i samma kör som de andra partierna om någon diffus “bredbandskatt”. För mig uppenbarar sig underhållningsindustrins rent ut sagt våta dröm, skulle tro att det just nu formligen rullar dollartecken i deras ögon. Jag kan tänka mig den kommande lobbyingen, jag kan riktigt se hur den kommer att se ut. Herregud! Det formligen flyger stekta sparvar in i munnen på dem. De kommer givetvis att fortsätta rulla ut DRM-tåget som i effekt tar rättigheter ifrån konsumenter och ger dem produkter med reellt mindre värde, detta samtidigt som de får pengar av staten, våra pengar. Vi bredbandsanvändare kommer antagligen inte att få något mervärde för de skattekronor detta kommer att kosta, allt medan underhållningsbranchens direktörer skrattar hela vägen till banken. Går det som de vill, ja då kommer de till och med att få betalt när vi fildelar GPL licensierad fri information, eller själva står som skapare av den information vi publicerar/delar med världen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.