Orättvisa betyg i Lunds skolor

Nu har min gamla hemby Veberöd åter fått lite medial uppmärksamhet. Sydsvenskan har granskat slutbetygen för niorna i Lunds kommun och jämfört skolorna inne i Lund med de i byarna (Veberöd, Dalby, Södra Sandby och Genarp).

Resultatet förvånar även om jag redan för 16 år sedan när jag började på gymnasiet inne i Lund konstaterade att väldigt många av klasskamraterna från innerstadsskolorna hade höga betyg från grundskolan. När vi sedan hade gått där på samhällsvetenskaplig linje på Spyken ett tag, så insåg jag och andra som kom från byarna och kommunerna runt omkring (Kävlinge, Staffanstorp, Lomma och Burlöv) att eleverna inne från Lund inte alls var så mycket bättre som betygen antydde.

Att elever från “studievana” hem, dvs med föräldrar med akademiska studier, har högre betyg än vi från “icke studievana” hem är inte så konstigt. Man har ett försprång och bättre möjligheter i skolan om föräldrarna kan hjälpa till i studierna. Men att betygsskillnaden är oerhört stor i de praktiska ämnena som t.ex. idrott känns totalt felaktigt, och att nio av tio elever får MVG i idrott på en skola är snarast tjänstefel av lärarna.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Orättvisa betyg i Lunds skolor

  1. Marcus F says:

    Rättelse, det är tjänstefel om inte elevernas prestationer motsvarar betyget.

    Relativa betyg är avskaffat sen länge

  2. site admin says:

    Medveten om detta, men att nio av tio på en skola skulle vara så duktiga i idrott att de ska ha MVG känns helt osannolikt. Möjligtvis på ett ishockeygymnasium eller liknande, men knappast på Svaneskolan i Lund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.