Färre tokigheter hos miljöpartiet

Miljöpartiets stämmor brukar vara trevliga tillställningar för alla andra partier. Inte för att vi är där, utan för att miljöpartiets tokigheter kommer fram i ljuset och vi andra brukar få dela på någon procent av väljarkåren som i nästa opinionsundersökning bestämmer sig för att byta från mp.

Nu har mp valkongress i Borås och hittills tycks partiledningen ha lyckats hålla de vilda maskroserna lugna. En förlust om könsneutral skrivning om vård efter misshandelsdom kan de säkert ta. Den ändringen tycks bero på okunskap och en mix av äpplen och päron. Frågan handlade om att män som döms för våld mot kvinnor ska tvingas till vård. Detta kan låta bra men behandling som tvingas på den behandlade har ytterst begränsad effekt. Men det var inte tvånget som drog till sig någon diskussion utan om alla som döms för misshandel ska tvingas till behandling. Frågan blir lite konstig när man behandlar “kvinnovåldet”, men det är dessutom två olika frågor och två olika behandlingsprogram.

Den vanligaste formen av misshandel är när män misshandlar andra män. De som döms för sådan misshandel får oftast genomgå kriminalvårdens (dvs om de dömts till fängelse) program för att kontrollera aggressivitet. Den näst vanligaste formen är män som misshandlar kvinnor inom relationer. Dessa män behöver oftast inte aggressionskontroll utan får helt andra behandlingsprogram. När man skriver om mäns våld mot kvinnor så ska man inte blanda in mäns våld mot andra män eller kvinnors våld mot andra kvinnor. Självklart kan det dock vara relevant att diskutera kvinnors våld mot män inom relationer.

I övrigt så tycks de flesta mp-ombuden förstått vikten av hur media speglar deras kongress. Det största genomslaget har förslaget om att sparka chefer som inte ger jämställda löner fått. Svårt att genomföra i praktiken, men det visar på stark vilja att ta itu med jämställdhetsproblem och kan vara en vinnarfråga mot V och Fi.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Färre tokigheter hos miljöpartiet

  1. Pingback: Linander tycker! » Mp- och Sd-kongresserna inte så olika

Leave a Reply

Your email address will not be published.