Daily Archives: 23/5/2006

Saknar du ett brev…

Läste en lite märklig artikel i Sydsvenska Dagbladet med rubriken “Sökes: 3000 som väntar brev”. En brevbärare har stulit 3000 brev under åren 2002-2004 och nu efterlyser posten de rätta ägarna, “saknar man något från de här åren ska man … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om ingripanden mot unga lagöverträdare

Anf. 57 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Vi har fått höra mycket om det här förslaget redan. Därför kan jag väl korta ned mitt anförande något. Förslaget som vi har att ta ställning till i dag är ganska omfattande i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om barn som bevittnat våld

Jag brukar bara lägga ut anförandena och replikerna som de är, men den här debatten behöver en förklaring, och då tänker jag speciellt på replikskiftet med Elisebeht Markström. I min sista replik så uttryckte jag mig oklart, det medger jag, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker från debatten om en modernare kriminalvårdslag

Anf. 22 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi åter kriminalvården. Det är knappast första gången under mandatperioden som vi gör det, men i dag är det faktiskt en skillnad, för nu har vi några konkreta förslag att … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment