Förslag på öppenhetsmanifest

Jag har, som jag tidigare skrivit, suttit med i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag på öppenhetsmanifest. Det ska antas på Centerpartiets förtroenderåd den 29 maj, men förhoppningsvis blir det inga större förändringar.

Bakgrunden till att vi nu tar fram ett öppenhetsmanifest (namnet kan diskuteras, men det har varit svårt att hitta något bättre) är alla de små steg mot ett allt mer slutet samhälle som vi ser. Det handlar om allt från Göran Perssons uttalande om “social turism” och övergångsregler, till att företag säljer information om vad vi handlar i vanliga affärer och Bodströms många integritetskränkande förslag.

I manifestet skriver vi:

“Att på detta sätt formulera ett antal tankar kring öppenhetens natur är både en inbjudan till andra partier att formulera sina tankar och en utmaning gentemot andra delar av det svenska samhället.
• Vi tydliggör konflikten mellan det slutna och det öppna samhället och göra den till en politisk fråga.
• Vi visar hur en mängd enskilda beslut, som var för sig kanske inte är integritetskränkande, tillsammans skapar ett mer slutet samhälle.
• Vi utmanar de övriga svenska partierna att tydliggöra sin syn och att konkret verka för ett öppnare Sverige.”

Manifestet handlar om ganska olika saker som alla på något sätt rör ett öppet, eller slutet, samhälle. Den korta sammanfattningen av innehåller lyder så här:

• Öppenhet mot de egna medborgarna. Varje medborgare är tillförsäkrad personlig integritet, yttrandefrihet och möjlighet att granska den offentliga makten.
• Öppenhet mot omvärlden. De som vill bo och arbeta i landet ska ges möjlighet att göra så. En generös flyktingpolitik utgår från individens skyddsbehov.
• En öppen ekonomi. Handelshinder och tullar avvecklas. I den nationella ekonomin eftersträvas en liberal ekonomi med näringsfrihet.

Läs gärna hela manifestet och kommentera. Har vi gjort några riktiga felaktigheter så finns det fortfarande chans att göra ändringar tills den 29 maj.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.