Daily Archives: 17/5/2006

Motion med anledning av prop. Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor. Sänkningen ska ske stegvis med 1,5 miljoner … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Mer övervakning av medborgarna

Idag på morgonen röstade riksdagen genom ett förslag om “En ny lag om lägenhetsregister“. Detta är inte ett förslag som uppmärksammats som integritetskränkande, kanske för att det från Finansdepartementet och inte från Bodström i Justitiedepartementet. Det märkliga är att propositionen … Continue reading

Posted in General | Leave a comment