Justitiekanslern har i grunden rätt

Hörde på radion att Justitiekansler Göran Lambertz tycker att lagen om hets mot folkgrupp fungerar för dåligt och att den därför borde ändras. Efter Åke Green-domen så gjorde jag också den tolkningen. När jag diskuterade frågan med Riksåklagaren (sitter med i Riksåklagarens rådgivande nämnd) så menade han att det behövs fler liknande mål till Högsta domstolen innan vi kan säga om HD-tolkningen i Åke Green-målet innebär att hetslagstiftningen måste ändras. RÅ har säkert rätt, och dessutom möjlighet att se till att det kommer fram mål för prejudikatbildning.

Men i grunden tycker jag att JK har rätt. Vad han säger är att vi inte kan ha en lagstiftning som till synes ger ett starkt skydd mot hets, men som i verkligheten inte gäller fullt ut och därför inte kan ge det utlovade skyddet. Om fler hetsmål till HD får samma utgång som Åke Green-domen, så måste vi lagstiftare se till att ändra lagen så att den går i takt med Europakonventionen.

En översyn av hetslagstiftningen med anpassning till konventionen skulle förmodligen innebära svagare skydd mot hets till en viss del, men en sådan översyn skulle förmodligen också kunna ge starkare skydd på andra områden där konventionen inte påverkar.

Denna diskussion visar också på behovet av en svensk författningsdomstol (som vi i Centerpartiet föreslagit). Då hade hetslagstiftningen redan i förväg prövats mot Europakonventionen, som också är svensk lag, och vi hade inte behövt ha osäkerheten kring vad som egentligen gäller.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Justitiekanslern har i grunden rätt

  1. Björn says:

    Problemet när det gäller allt som rör hetslagstiftningen är ju att om man föreslår förändringar så är det i stort sett som att fråga: “Har du slutat slå din fru?”

    Uppenbarligen fungerar inte lagen eftersom vi ser ett mönster genom hela rättsväsendet där domstolarna hellre friar än fäller – särskilt när det gäller domar som berör homosexuella.

    Men att föreslå förändringar för en så dyrköpt “seger” för oss inom HBT-världen är just att man kastar sig in i en polariserad diskussion där alla har polariserat sig till ena kanten och väntar på att få hoppa på den som vågar yppa något.

    Jag skulle dock gärna vilja se en skärpning av lagen vad gäller faktisk hets mot folkgrupp. Sen att en del tycker (och uttrycker) att t.ex. jag är äcklig därför att jag är bög, det måste jag nog tåla. Man kan som sagt inte lagstifta om människors känslor och tyckande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.