Nya turer kring trafikdatalagringen

Som jag skrivit tidigare så är jag mycket kritisk till den trafikdatalagring som justitieminister Thomas Bodström drivit genom i EU. Direktivet är beslutat och nu återstår för oss i Sverige att genomföra den nationella lagstiftningen.

Nu har det kommit ytterligare information om hur trafikdatan kan komma att användas. Efter beslutet i Bryssel så åkte en delegation från Bush-administrationen snabbt över till Europa “för att försäkra sig om att de data som samlas in med stöd av det nyligen antagna EU-direktivet om datalagring blir tillgängligt för dem.”

Österrike var ordförandeland och lovade “att den enorma mängden trafikdata ska bli lika tillgänglig för amerikanarna som annan data enligt gällande avtal”.

Jag sitter med i justitieutskottets EU-grupp och vi har diskuterat frågan om trafikdatalagring många gånger, kanske totalt vid tio tillfällen. Aldrig har justitiedepartementet tagit upp frågan om att FBI kan komma att få ta del av uppgifterna. Även om det inte behövs nya avtal med USA för att det ska vara lagligt enligt svenks lag, så hade det ändå varit högst lämpligt att informera om detta.

Tydligen är det inte bara jag som anser detta utan även de andra tre partierna som gick emot trafikdatalagringen, moderaterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. På torsdag har vi åter möte med justitieutskottets EU-grupp och då kommer jag att ta upp frågan med statssekreteraren på justitiedepartementet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nya turer kring trafikdatalagringen

 1. Leffe says:

  Jag har iofs inte hängt med i alla turer kring trafikdatalagringen, men det är väl rimligt att samma regler gäller för utlämning av denna typ av bevisning efter beslutet om lagring som innan, när lagring sker frivilligt?

  Dvs. om ingen ändring av bestämmelserna om utlämning av uppgifter görs, så gäller de bestämmelserna som finns. Och om det är så att USA idag får ta del av trfikdata som lagras frivilligt av operatörerna (vilket jag inte tror eftersom avtal mellan stater inte binder enskilda privata rättssubjekt) så borde de också få ta del av trafikdata som operatörerna tvingas lagra.

  Eller har jag, min vana trogen, missuppfattat hur du menar?

 2. site admin says:

  Det kan finnas skäl för att USA får ta del av lagrade trafikdatauppgifter när de utreder ett grovt brott, på samma sätt som att Sverige kan begära rättslig hjälp från USA. Men det är avgörande att samma rättsliga skydd och skydd för den personliga integriteten gäller när vi lämnar ut uppgifter som när vi själva använder dem. Detta hade givetvis behövts diskuteras innan Sverige och senare EU fattade beslut i frågan. Det är detta som jag vänder mig emot. (Förutom hela direktivet såklart.)

 3. Erik Hultin says:

  I synnerhet med tank på vad som ser ut som ett systematiskt missbruk av olika typer av övervakning samt det genomslag som USA kan ha i FN så borde detta definitivt ha diskuterat mer ordentligt i Sverige innan Thomas Bodström överlämnade oss svenskar till annan nation. Jag undrar just hur länge det dröjer innan vi får se den första svensken (med svenskt klingande efternamn) som får allvarliga problem vid resor etc. p.g.a. felaktiga bedömningar. De fall som hittills har nått fram i media handlar ju i huvudsak om svenskar med utländskt klingande namn. Måhända reagerar svensken i gemen betydligt starkare då det inträffar.

 4. Björn says:

  Jag är mycket skeptisk till att EU ska dela med sig av datalagren, och det av rent säkerhetspolitiska skäl. Industrispionage mot europeiska företag är en realitet idag, och det är väl känt att den amerikanska regeringen hjälper sitt lands företag med underrättelsedata av det här slaget. Om EU ska kunna behålla konkurrensfördelar och innovation så måste det ju finnas ett skydd mot europeiska uppfinningar och europeisk näringsverksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.