Ökad konkurrens för musik och film

När vi debatterade upphovsrätten som hetast förra året så lät det som att de flesta var positiva till en ökad konkurrens vad gäller musik och film. Nu har det varit tyst alldeles för länge och därför lyfter vi i Centerpartiet frågan i det “Öppenhetsmanifest” som ska antas vid Centerpartiets förtroenderåd den 29 maj.

Eftersom jag själv suttit med i gruppen som tagit fram manifestet tänkte jag att det kan vara lämpligt att skriva något om det i förväg här på bloggen.

Våra förslag just för ökad konkurrens för musik och film är kortfattat så här:

– Ta bort momspåslaget som dessutom gör att det blir speditionsavgifter och att posten tar ut sina avgifter för förtullning. De innebär ett litet skatteintag, men är ett stort handelshinder. Det är till och med moms och tull på transportkostnaderna.

– Tillåt parallellimport för att pressa priserna i Sverige. En svensk skivaffär får idag inte beställa från en amerikansk grossist, utan måste gå genom ett svenskt distrubitionsbolag.

– Förbjud regionkodning. Det är enbart ett handelshinder, har ingen funktion utöver att försvåra konkurrensen.

I själva “Öppenhetsmanifestet” skriver vi bland annat så här:

Konkurrens framför monopol

Konkurrens gynnar konsumenternas intressen genom bättre produkter till lägre priser. För producenten finns ofta ett motsatt intresse av att begränsa konkurrensen för att därigenom kunna hålla en högre prisnivå.

De senaste åren har konkurrenskontrollen skärpts i Sverige, bland annat som en följd av EU-medlemskapet. Det innebär dock inte att konkurrensen fungerar friktionsfritt – på energimarknaden dominerar ett fåtal bolag, som dessutom samäger anläggningar, på bank- och försäkringsmarknaden begränsas konkurrensen av skatteregler som minskar konsumenternas rörlighet och på många tjänstemarknader är det svårt för konsumenten att på ett rimligt sätt jämföra priser.

I många fall finns det givetvis legitima skäl för att begränsa konkurrensen. Möjligheten till patent för egna innovationer är en viktig drivkraft för de företag som annars inte skulle våga satsa på forskning och utveckling. Den balans som måste finnas mellan fri konkurrens och skyddet för innovationer håller dock på att tippa över till nackdel för den fria konkurrensen, både i Sverige och i många andra länder. Det är en av flera punkter där det idag råder bristande öppenhet i ekonomin.

Centerpartiet eftersträvar en sund och öppen marknadsekonomi, där utgångsläget är en fri konkurrens mellan näringsidkare. De begränsningar som måste göras i den fria marknadsekonomin för att skydda upphovsrättsinnehavare ska vara proportionella och åstadkomma en rimlig balans mellan den oundvikliga merkostnaden för konsumenter och den nytta skyddet gör för att innovationerna ska komma till stånd. Konkret vill vi se bl.a. följande åtgärder:

· Konkurrensen också om upphovsskyddat material bör öka genom att parallellimport tillåts, regionkodning förbjuds och att de avgifter som idag påförs import avvecklas.

Vi har också tagit fram två exempel på hur Sverige stoppar konkurrensen från USA vad gäller musik och film.

Vad tullar och avgifter gör för privatimport av musik och film:

Exempel 1:
Vita huset, säsong 6. Priser hittade via pricerunner.se och .com

Lägst pris i Sverige: 441 kr plus 49 kr för frakt, dvs totalt 490 kr.

Lägst pris i USA: 228 kr plus 68 för frakt, dvs totalt 296 kr. Men därutöver tillkommer ett påslag på 191 kr och ger ett totalpris på 487 kr.

Vinsten på importen blir alltså ynka 3 kronor istället för 194 kr om inte momspåslaget skett.

Exempel 2:
Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium 2 cd

Lägst pris i Sverige: 199 kr plus 29 kr för frakt, dvs totalt 228 kr.

Lägst pris i USA: 90 kr plus 68 kr för frakt, dvs totalt 158 kr. Men därutöver tillkommer ett påslag på 157 kr och ger ett totalpris på 315 kr.

Vinsten på importen blir alltså en förlust på 87 kr istället för en vinst på 70 kr om inte momspåslaget skett.

* I påslaget ingår följande:
– Tull 3,5 %
– Moms 25 %
– Speditionsavgift 63 kr (för nöjet att få betala tull och moms)
– Inbetalningsavgift på posten 47 kr (man måste betala i kassa för att få sitt paket)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Ökad konkurrens för musik och film

 1. //linda says:

  Johan!

  Vad tycker du om fp-Johans förslag att införa anmälningsplikt för gärningsmän som begått sexualbrott mot barn till polis och socialtjänst? Jag hörde honom för en stund sedan debattera förslaget med Britta Lejon på andra upplagan av Studio Ett på P1.

  Tillsammans med ytterligare två partikamrater och beslutsfattare på Övertorneå kommun, har vi lobbat för att organisationen SOS Barnbyar ska etablera Sveriges första barnby i just vår kommun. I samband med det arbetet har jag tagit del av material som visar hur många svenska barn det är som far illa på olika sätt. Deras situation synliggörs sällan i den politiska debatten. Bl a Barnombudsmannnen har dock uppmärksammat dessa barns förhållanden och också kritiserat kommunernas socialtjänst för bristande uppföljning av hur foster- och familjehemsplaceringarna fungerar.

  Ett inte ovanligt mönster för familjer där barn far illa, är många flytter mellan olika kommuner. Därför tycker jag att Johan Pehrssons förslag inte alls är dumt, utan i vart fall värt att studeras. Det vore ett sätt att förhindra att barn far illa, och känns som ett mer proaktivt, än reaktivt, förhållningssätt.

  Britta Lejon argumenterade emot Pehrsson och hävdade att förslaget är verkningslöst och integritetskränkande och närmast ett hot mot rättsstatliga principer. Hon pläderade för att gärningsmännen ska behandlas och det är klart att de ska, men det ena utesluter inte det andra. Man kan jobba på flera fronter; förbättra behandlingen under den tid gärningsmannen avtjänar sitt straff, man kan förbättra stödet till gärningsmän vid återanpassningen till samhället efter avtjänat straff och som ytterligare en säkerhetsåtgärd införa denna anmälningsplikt. Lejon menade att polisen redan idag har denna möjlighet (genom att göra slagningar i belastningsregistret)(!) Att uppmuntra poliser att göra slagningar på diverse inflyttare i Sveriges kommuner, tycker jag känns som en långt större integritetskränkning, än att socialtjänsten eller polisen i den kommun där den dömde är skriven – så länge den dömde finns i registret – underrättar mottagarkommunen om flytten.

  Förslaget kanske inte är väl genomtänkt i varje detalj, men är det inte värt att i vart fall studera det, innan man avfärdar det? Det kommer sig av ett vällovligt syfte och skulle kunna förhindra övergrepp innan de sker, istället för att när allt gått snett som med fallet Bobby, då börja analysera vad som kunde/borde ha gjorts,

  tycker
  //linda

 2. site admin says:

  Jag håller med dig till stor del. När det gäller barns bästa så måste vuxnas rättigheter stå tillbaka ibland. Jag hörde inte debatten på Studio Ett och har bara tagit del av hans förslag i en kort artikel i DN.

  Sekretessreglerna borde ses över, ofta är de orimligt snäva. Jag pratade med en polis för ett tag sedan som berättade att han ringt till socialtjänsten för att få veta var en misstänkt ung kille bodde. Det visade sig i efterhand att killen satt i rummet hos socialsekreteraren när polisen ringde, men det kunde inte hon berätta för polisen pga sekretess. Det är såklart bara ett litet exempel, men jag tror det finns anledning till att se över hur polis, socialen och skolan får informera varandra för att ungdomar på väg in i kriminalitet ska få hjälp så fort som möjligt.

  Jag är lite tveksam till att utgå från vem som är dömd eller inte dömd eftersom den som avtjänat sitt straff i princip ska behandlas på samma sätt som en oskyldig. Då är det bättre att utgå från misstankar som finns vid tillfället, och inte från vad som har varit. T.ex. om en familj flyttar från en kommun till en annan så borde socialen i den första kommunen kunna ringa till socialen i den andra kommunen och berätta att de har haft misstankar om missförhållande/övergrepp, även om det inte finns någon dom, och att de borde hålla ett extra öga på dem för att snabbt kunna hjälpa barnen vid behov.

 3. //linda says:

  Tack, Johan för intressant svar och en skrämmande vittnesbörd om hur kontraproduktivt sekretessreglerna i praktiken fungerar också mellan aktörer som alla har ett gemensamt intresse av att stötta unga på glid.

  Nej, man kan nog behöva fundera på konstruktionen, för det du framhåller är verkligen angeläget att komma åt. Egentligen är ju socialens misstanke en nog så allvarlig varningssignal.

  //linda

 4. roschach says:

  Ett av de mest progressiva förslagen för bättre konkurrens inom medieindustrin jag sett på länge. Mycket bra initiativ som jag hoppas blir början på ett långt arbete att göra villkoren bättre för små- och medelstora företag inom främst musikindustrin – något som är djupt sammanlänkat med att bryta upp storbolagens oligopol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.