Centerpartiets vårmotion 2006: Skåne behöver fler jobb

Vi vill skapa fler gröna jobb. Vi vill minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill förnya välfärden genom att ge mer makt till individen, till exempel när det gäller barnomsorg och äldrevård. Allt för att minska arbetslösheten. För trots att vi just nu toppar en högkonjunktur så har mer än en miljon människor inget jobb att gå till. Det säger Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet för Skånes södra valkrets.

I vårmotionen presenteras förslag för att skapa ett företagsamt, grönt, öppet och tryggt Sverige. För att skapa ett företagsamt Sverige vill Centerpartiet bland annat sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare och satsa 15 miljarder på reformer för att förbättra företagsklimatet.

Dessutom presenterar vi en stor satsning för att minska den alarmerande ungdomsarbetslösheten. Bland annat vill vi införa en jobbonus till den som förmedlar anställning till ungdomar, avskaffat fribelopp på studielånet och ge bättre möjlighet till praktik under högskolestudierna.

För att skapa ett grönt Sverige vill Centerpartiet sammantaget satsa en miljard på bättre klimat och fler gröna jobb. Det handlar om forskning, utveckling och nya affärsmöjligheter. Det hela ska ske genom ett samarbete mellan industrin och politiken för att åstadkomma en hållbar tillväxt och teknikskifte. Ny teknik är miljövänlig teknik. Vi vill också underlätta för privatpersoner att vara miljövänliga. Därför inför vi en skattereduktion för nya ägare av miljöbilar och ökar bilskrotningspremien.

För att skapa ett öppet Sverige satsar Centerpartiet på jämställdhet och integration. Det handlar bland annat om att ge kampen mot våld mot kvinnor högsta prioritet samt satsa på åtgärder för lika lön för lika arbete. Vi vill också ha tuffare diskrimineringslagstiftning med kännbara straff.

För att skapa ett tryggt Sverige vill vi öka familjens valfrihet och förbättra utbildningen. Konkret vill vi införa en barnomsorgspeng, satsa på hushållsnära tjänster, genomföra en läsa-räkna-skriva-satsning samt införa ett nystartskonto för kompetensutveckling och starta eget.

Sverige behöver ett perspektivskifte. Vi menar att landet måste bygga underifrån, inte uppifrån som socialdemokraterna vill. Vi är övertygade om att allt börjar hos dig, vid ditt köksbord. Inte hos Göran Persson och hans skrivbord i Rosenbad, säger Johan Linander.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.