Anförande från debatten om ökad kontroll av vapen

Anf. 8 JOHAN LINANDER (c):

Herr talman! Jag vill inleda med en liten reflexion över det replikskifte vi nyss lyssnade på. Jag tror ju faktiskt inte att älgstudsare och tävlingsvapen används så där värst ofta i kriminella syften, Rolf Olsson, men du kanske har annan information än vad jag har.

Vi måste ha en lagstiftning mot vapen. Att komma åt den olagliga vapenhanteringen och vapen som används i kriminalitet är väldigt viktigt. Men samtidigt måste vi också klara av att ha en lagstiftning som är funktionell och tillämpbar för dem som använder ett vapen i sin idrott eller för jakt. Det är klart: Vill man ha bort all jakt så kanske man ska ha de regler som Rolf Olsson strävar efter, men det tror jag inte är något vidare. Vi ska ha hårda tag mot de illegala vapnen, men vi ska ha regler som gör det möjligt att tävlingsskjuta och att ha vapen för sin jakt. Det kan faktiskt behövas en ganska stor vapenarsenal om man sysslar med många olika sorters jakt.

Vi har tidigare hört om den tillfälliga vapenamnestin, och det är ju tråkigt att vi fattar beslut i riksdagen men att regeringen inte återkommer med de förslag som vi begär. Nu tar vi alltså återigen upp frågan. Vi är fem partier – alliansen och Miljöpartiet – som står bakom reservation 8. Vi får hoppas att regeringen lyssnar på det här, eller så får vi hoppas att vi får en ny regering som kan införa en sådan här tillfällig vapenamnesti. Det ska bli intressant att lyssna på Göran Norlanders svar på de frågor som Jeppe Johnsson tidigare ställde. Jag har också läst på DN Debatt att en av de socialdemokratiska riksdagskollegerna, Luciano Astudillo, uttalade sig tydligt för och föreslog en tillfällig vapenamnesti. Det ska bli intressant att se om han röstar för det nu när det kommer upp i kammaren. Det kanske också är några fler socialdemokrater som också har förstått att det här är en bra sak att genomföra.

Jag tänkte yrka bifall till reservation 6 under punkt 11 om vapenbrott på allmän plats. Det är ju så att människor som går omkring med vapen på stan knappast gör det för att det dyker upp en älg på Stureplan eller att man kanske ska ta och utöva lite lerduveskytte på Sergels torg. Det tror ju kanske ingen av oss. De har givetvis ett kriminellt syfte när de bär omkring på vapen. Därför är det viktigt att se de vapenbrott som begås på allmän plats som grovt vapenbrott. De som bär vapen ska inte behöva ha använt vapnet innan de kan få ett rejält straff för att de har vapnet med sig. Anledningen till att man har vapnet när man bär omkring det på allmän plats är givetvis för att man tänker använda det i kriminellt syfte – kanske inte för att använda vapnet men för att skrämmas och på det sättet begå brott. Denna reservation yrkar jag alltså bifall till.

Vi i Centerpartiet står bakom ytterligare två reservationer – totalt sett fem. Den ena handlar om FN:s vapenprotokoll. Jag tycker det är lite pinsamt. Sverige har skrivit under FN:s vapenprotokoll, men på tre och ett halvt år har vi inte lyckats ratificera det. Sverige har ett ansvar som enskilt land att ratificera de protokoll vi skriver under. Vi kan inte skylla på EU och säga att det tar för lång tid innan man kommer fram till något inom EU. Sverige som enskilt land har ett ansvar för att ratificera det här, och det förvånar mig att inte majoriteten håller med om detta.

Till slut vill jag beröra åtgärder mot illegala vapen. Vi fick höra lite här tidigare om det. Det handlar såklart en hel del om resurser, inte bara till polisen utan även till tullen. Vi får inte glömma bort att många av de vapen som används i kriminella kretsar här i Sverige kommer från andra länder. Antingen är de stulna här i Sverige, och då ofta från något militärt lager, för att sedan dyka upp på den kriminella marknaden, eller så är de smugglade in till Sverige. Det är alltså viktigt att tullen har tillräckliga resurser också, inte bara för att jaga dem som smugglar narkotika och människor som tar in alldeles för mycket sprit i vårt land, utan även för att hitta de illegala vapen som tas in. Själva smugglingen av vapnen är inte ett väldigt grovt brott, men vapnen ska ju användas till brottslighet som vi absolut måste komma åt. Det är självklart också ett grovt brott att smuggla in vapen.

Centerpartiet står bakom de fem reservationerna och jag yrkar bifall till reservation 6 som handlar om att vapenbrott på allmän plats ska betecknas som ett grovt brott.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.