Lagrådet säger nej till buggningsförslaget

Lagrådet ger sig inte så lätt. År 2000 var det justitieminister Freivalds som försökte och nu är det justitieminister Bodström, men svaret är detsamma från Lagrådet: Ert förslag är inte tillräckligt rättssäkert och ni har inte redovisat behovet.

Jag har tidigare skrivit att vi i Centerpartiet, och jag personligen, är positiva till buggning. Vi har motionerat om att införa buggning i riksdagen och inom alliansen så finns buggning med i vårt slutdokument som vi presenterade i onsdags. Men efter Lagrådets kritik måste vi ta oss en funderare till.

Någon proposition har ju ännu inte kommit på vårt bord och därför har det inte funnits något att ta ställning till, men jag har såklart tittat på lagrådsremissen och redan då reagerat på bristen på “skyddsmurar” och kontrollmöjligheter. Exempelvis har Bodström i princip inte velat undanta någon från att kunna bli buggad. Spontant känner jag, liksom Lagrådet, att läkarmottagningar måste vara undantagna. Andra som jag, åtminstone i det här läget utan att ha sett någon proposition, vill undanta är advokatkontor, redaktioner och präster.

När det gäller kontrollmöjligheterna så säger Bodström att förslag är på väg, men jag tycker att det vore betydligt mer logiskt och rättssäkert att först ha kontrollmöjligheterna på plats och sedan införa tvångsmedlet.

Jag kan inte säga för tillfället vad Centerpartiet, eller ens jag själv, kommer att slutligt tycka om propositionen, men mycket talar för ett avslag om inte ett antal krav uppfylles. Det kan alltså bli avslag från Centerpartiet fastän vi i grunden är positiva till buggning. Vi är dock inte så positiva att vi glömmer rättssäkerheten och accepterar kränkning av personlig integritet utan att först ha gjort en ordentlig integritetskonsekvensbedömning där behovet ska mätas mot kränkningen av människors personliga integritet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.