Leijonborg, tåget gick för ett år sedan!

Idag har Lars Leijonborg presenterat idén att alliansen borde ställa upp i valet med en gemensam valsedel. Folkpartiet har till och med gjort uträkningar hur platserna på valsedlarna skulle fördelas mellan våra fyra partier.

Jag tycker att Leijonborg är ute och reser och har fel av minst sex olika anledningar.

För det första. Tåget gick för över ett år sedan. Det är nämligen över ett år sedan vår nomineringsprocess till riksdagslistan i södra Skåne påbörjades och det är snart nio månader sedan vi fastställde vår valsedel. Lars Leijonborg vet självklart att de allra flesta valsedlarna redan är fastställda och att hans förslag inte är genomförbart. Därför kan förslaget läggas till kategorin “utspel utan verklighetsförankring som görs enbart för att vinna politiska poänger”.

För det andra. I folkpartiets uträkningar av hur platserna på valsedlarna skulle fördelas mellan partierna ligger att de nuvarande styrkeförhållandena skulle bestå. Centerpartiet och Kd skulle förbli små, folkpartiet ungefär dubbelt så stora som vi och moderaterna ungefär dubbelt så stora som folkpartiet. Detta försök att cementera nuvarande styrkeförhållande kan jag bara tolka som att folkpartisterna har dåligt självförtroende och tror att de kommer att backa i valet.

För det tredje. Förslaget är redan diskuterat och sågat inom partiledarkretsen. Leijonborg visste om att ingen av de andra var det minsta positiva. Ändå väljer han att göra utspelet. Riktigt dåligt.

För det fjärde. Vi är fyra olika partier med egna partiprogram och så ska det förbli åtminstone under överskådlig framtid. Jag vet många centerpartister som inte alls skulle vilja gå och rösta på en valsedel där en moderat eller folkpartist står överst. De kan tänka sig att Centerpartiet samarbetar med m, fp och kd för att kunna bilda en regering, men de kan inte tänka sig att rösta på något av de andra tre partierna. En gemensam lista skulle skrämma bort en del väljare.

För det femte. Förslaget visar vilken osannolik centraliserad organisation som folkpartiet är. Inom Centerpartiet skulle Maud eller partistyrelsen aldrig kunna besluta att Centerpartiet i Skåne ska ställa upp på gemensamma alliansvalsedlar. Ett sådant beslut kan bara de av avdelningarna utsedda nomineringsstämmoombuden besluta. Annars skulle det krävas stadgeändring och för det krävs två stämmobeslut i följd eller en mycket stor majoritet på en stämma.

För det sjätte. Hur otaktisk får man vara och börja prata om organisation dagen före alliansens stora konvent. Givetvis ska vi fokusera på politiken och inte på interna organisationsfrågor som splittrar och dessutom är ointressant för de allra flesta människor. De vill veta vilken politik vi ska föra om vi vinner valet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Leijonborg, tåget gick för ett år sedan!

  1. Ola says:

    Det här utspelet kan väl skrivas in i den ständigt växande listan över märkliga, uppenbarligen ogenomtänkta och ibland rent av korkade utspel som de glada folkpartisterna brukar komma med.

    Det mest intressanta i det här är att folkpartiet verkar vara väldigt rädda för att tappa mandat i september! Skulle det inte va bra med lite positivare grundtoner inför valet om alliansen verkligen ska kunna vinna?

Leave a Reply

Your email address will not be published.