Daily Archives: 22/2/2006

Svar på fråga ang. Etanolfabrik i Köpingebro

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidtaga för att nedläggningen av sockerbruket i Köpingebro ska bli en utveckling istället för en avveckling? Att lägga ned fabriken i Köpingebro är ett företagsbeslut. Detta är ett resultat av reformen … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på fråga ang. Polisbemanning i Blekinge

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medborgarna i t.ex. Blekinge ska få den polisiära närvaro och trygghet som de är berättigade till. Sedan 2000 har regeringen gjort kraftiga satsningar på polisen. Anslagen har … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Svar på fråga ang. Radiokommunikation för polisen

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att inte merkostnaderna ska öka ytterligare för det nya radiokommunika¬tionssystemet. Det är naturligtvis alltid viktigt att hålla kostnaderna nere i all statlig verksamhet. Den nu aktuella förseningen är … Continue reading

Posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Ett tryggare Sverige för alla

– Det är glädjande att Alliansen kan presentera ett stärkt framtidshopp för svenskt rättsväsende. Rättsgruppens slutdokument med gemensamma förslag ger ökad trygghet för alla människor i hela Sverige är ett starkt alternativ till dagens verklighet. Det sade Johan Pehrson (fp), … Continue reading

Posted in General, Pressmeddelanden | 2 Comments