Bodström drar tillbaka ett förslag åtminstone

I Ekots lördagsintervju gav justitieminister Thomas Bodström ett glädjande besked för den personliga integriteten. Förslaget om att Försvarets Radioanstalt skulle få lyssna av all teletrafik dras nu tillbaka. “Förslaget var inte tillräckligt rättssäkert” är anledningen enligt Bodström.

Jag tror att det handlar om att Bodström nu börjat inse att “tele- och datavärlden” inte längre tar hänsyn till landsgränser. Tidigare har det varit enkelt att prata om samtal mellan Sverige och annat land, men nu går mängder av vanliga telefonsamtal mellan två svenskar via annat land. När jag ringer från Stockholm till mina föräldrar i Veberöd är det inte alls osannolikt att samtalet går via Danmark. Alltså skulle FRA kunna avlyssna det som ett utlandssamtal.

Det värsta med det tidigare förslaget att ge FRA en sådan utökad avlyssningsbefogenhet är att det kringgår de rättssäkerhetskontroller som gäller för polisen när de vill avlyssna. Skulle Säpo vilja avlyssna mitt samtal med mina föräldrar så skulle de behöva ha tillräckliga skäl för att domstol ska fatta beslutet, offentligt ombud företräder mig och senare granskar riksdagen genom regeringens årliga skrivelse (förhoppningsvis snart bättre parlamentarisk kontroll). Men med de utökade FRA-befogenheterna kan Säpo bara beställa avlyssningen av FRA som sedan får genomföra den för Säpo utan domstolsbeslut, offentliga ombud och parlamentarisk granskning.

Bra så långt Bodström, men du borde även tänka på rättssäkerhet och personlig integritet när det gäller andra förslag.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Bodström drar tillbaka ett förslag åtminstone

  1. Ola says:

    Det var en bra nyhet! Sent ska syndaren vakna som det heter.

    Han försöker kanske rädda vad som räddas kan. Om allt går som det ska så måste han söka sig ett nytt jobb efter valet och han har jobbat hårt på att göra sig omöjlig som advokat. Det är lite skillnad på den Bodstörm som tog över jobbet, och hur, och vad, han jobba med och för tidigare, och den Bodström man ser idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.