Förslag för en bättre hälso- och sjukvård

En bättre vård och omsorg blir en av hörnstenarna för en ny borgerlig regering. Det står klart sedan Allians för Sverige presenterat sitt välfärdsprogram. Det innehåller en rad förslag som ska göra att det blir lättare för patienter att få snabbare tillgång till både läkarbesök och behandling.

Särskilt viktigt är förstås insatserna för att bringa ordning i det kaos som ofta drabbar alla de som har behov av många olika insatser från vården. I dag blir de alltför ofta lidande när kommun och landsting inte kan samarbeta, eller när den ena handen i vården inte vet vad den andra gör.

Det känns bra att kunna visa upp svart på vitt vilken välfärdspolitik som en ny borgerlig regering kommer att föra efter valet i höst. Det är en politik som känns både välbekant och bekväm för oss Centerpartister. Låt oss särskilt lyfta några förslag:

1. Vi har en enighet i alliansen om ett radikalt ökat utrymme för finansiell samordning. Finansiell samordning betyder att det blir grönt ljus för Försäkringskassa, sjukvård, arbetsförmedling och socialtjänst/äldreomsorg att samarbeta och flytta pengar till de åtgärder som gör störst nytta. Det kan t.ex. handla om att ”låna” pengar från sjukförsäkringen för att korta vårdköer och därmed minska både lidande och sjukpenningkostnader på sikt.

Finansiell samordning innebär ökade möjligheter att korta vårdköer, stärka rehabiliteringen för sjukskrivna samt skapa fungerande vårdkedjor för att minska många utsatta patienters lidande. Det innebär också att det blir lättare för landstingen att finansiera satsningar på att arbeta med förebyggande folkhälsoarbete.

2. Vi har lagt förslag om en fritt val-reform i äldreomsorgen efter mönster från bl.a. Danmark och Finland. Reformen ger de äldre ökade möjligheter att välja en omsorg som ger dem trygghet och ett bra bemötande. Samtidigt ökar utrymmet för att fler i personalen kan starta eget.

3. Vi har lagt kraftfulla förslag för en bättre rehabilitering av sjukskrivna. Efter fyra veckors sjukskrivning ska man ha rätt till en personlig rehab-plan och en egen rehab-koordinator. Med hjälp av finansiell samordning kan pengar föras över från passiva utbetalningar till aktiva åtgärder för att få människor tillbaka i egen försörjning.

4. Vi har kommit överens om en rad förslag för att förstärka insatserna för de psykiskt sjuka. Vi kommer att tillföra landstingen 5 miljarder kronor över en tioårsperiod för att förstärka psykiatrin. Bland de konkreta förslagen återfinns ett förslag om avvisningsförbud som ska överbrygga skarven som bollar psykiskt sjuka med dubbeldiagnos mellan psykiatri och missbrukarvård.

5. Vi lägger förslag om en nationell cancerkommitté som ska arbeta med förbättringen av cancervården i Sverige och villkoren kan bli rättvisare oavsett var man bor.

Centerpartiet och övriga partier i Alliansen säger JA till alla dem som vill vara med att förbättra vården. Mångfald av vårdgivare – offentliga, privata, personaldrivna och kooperativa – är inget hot mot vården utan en möjlighet. Det är regeringen som med stopplagar och hinder skapar gräddfiler i vården där bara de som har råd att teckna privata sjukförsäkringar får kortare väntetider och bättre kvalitet än andra. Sverige, vården och patienterna behöver en ny regering.

Kenneth Johansson, socialpolitisk talesman för Centerpartiet
Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.