Bättre att ha ungdomsavtal än inget jobb alls!

För en vecka sedan presenterade Maud Olofsson ett förslag om ungdomsavtal för att fler ungdomar ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Inte oväntat var socialdemokraterna snabbt ute och kritiserade förslaget. Men vad är deras lösning? Jag kan inte låta bli att fundera över vilken värld socialdemokraterna lever i när de fattar beslut och kommenterar andras förslag. Är det i den verklighet där 51 000 ungdomar är arbetslösa eller är det i en tänkt socialistisk önskevärld?

Anledningen till att vi i Centerpartiet vill införa ett nytt anställningsavtal för ungdomar med flexiblare anställningsform och är att vi ser att något måste göras snabbt. Det är förödande när ungdomar inte ens får in en fot på arbetsmarknaden och istället är långtidsarbetslösa. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning i december 2005 så var 51 000, eller 10,9 % av alla ungdomar mellan 16-24 år (som vill arbeta) arbetslösa. Enligt SCB-statistiken har arbetslösheten inte minskat för ungdomar det senaste året. Så när ungdomsminister Lena Hallengren säger ”nu börjar det vända även för unga på arbetsmarknaden, arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar” så stämmer inte det med SCB:s officiella statistik.

Lägger man dessutom till de ungdomar som skulle vilja arbeta men istället studerar för att slippa arbetslösheten, så kommer man fram till att ca 20 % av alla ungdomar ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Till det kan läggas över 20 000 personer under 30 år som är förtidspensionerade istället för att få nödvändig rehabilitering och arbetsträning för att åtminstone i någon omfattning kunna arbeta. Med denna bakgrund måste vi i Centerpartiet och alla andra riksdagspartier förstå att något måste göras. För varje dag, vecka, månad och år minskar arbetslösa ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, för ju längre arbetslöshet, ju svårare är det att få jobb.

Jag är övertygad om att det är bättre för alla ungdomar att ha ett arbete med lägre anställningstrygghet än att inte ha något arbete alls. I Frankrike infördes för ca ett halvår sedan något som de kallar för nyanställningskontrakt. På fem månader tecknades 280 000 avtal varav 30 % av dessa, enligt en utvärdering, inte skulle ha kommit till utan de nya flexiblare reglerna. Nio av tio franska företag tror dessutom att anställningarna kommer att fortsätta även efter prövotiden på två år. Översätter vi det till svenska förhållanden så skulle 14 000 nya jobb skapas för ungdomar på ganska kort tid.

Centerpartiets förslag på ungdomsavtal är en försvenskad form av det franska nyanställningskontraktet. Vårt förslag omfattar nyanställda upp till 26 år. Anställningen är tills vidare, men arbetsgivaren får rätt att säga upp den anställde vid behov mot ett avgångsvederlag på 8 % av tidigare intjänad lön. Det innebär en månadslön efter ett år och två månadslöner efter två år. Om anställningen inte avslutas så övergår den till en normal tillsvidareanställning efter två år.

Med ungdomsavtal skulle fler ungdomar få in en fot på arbetsmarknaden och därmed den mycket eftertraktade första arbetslivserfarenheten som senare är så värdefull när nya jobb ska sökas. Ungdomsavtalet ger också ungdomar en ökad möjlighet att komma in i de normala trygghetssystemen med t.ex. kvalificering till A-kassa, något som inte socialdemokraternas Plusjobb ger.

Företagare står ofta i valet mellan att anställa en ny medarbetare eller att öka övertiden för sig själv eller andra anställda. Tyvärr slutar valet mycket sällan med att en ung arbetssökande utan arbetslivserfarenhet får jobb. Med ungdomsavtal minskar företagens risk och därmed ökar benägenheten att nyanställa. Både företag och ungdomar skulle vara vinnare.

För de flesta arbetslösa ungdomar står inte valet mellan ett fast, tryggt jobb och ett osäkrare jobb med ungdomsavtal, utan för de flesta arbetslösa ungdomar så finns det inget val alls. Så låt socialdemokraterna veta att det är bättre att ha ett arbete med ungdomsavtal än att inte ha något arbete alls.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

20 Responses to Bättre att ha ungdomsavtal än inget jobb alls!

 1. Leffe says:

  jag tycker att det är väldigt bra med nytänkande, och inspiration från andra länder.

  Men jag ställer mig en smula frågande till om det är anställningsskyddet som är huvudproblemet – de flesta företag kan ju testa med en provanställning på sex månader idag och se om det bär sig med den nyanställde. Sedan kommer frågan om det ska bli en tillsvidareanställning upp efter fem månader – då borde den kunna bedömas.

  Skulle det sedan uppstå arbetsbrist, så är det inte särskilt svårt att göra sig av med en nyanställd ung person. Men man kan inte göra det godtyckligt i kretsen av alla under 26… vilket man kanske kan med det aktuella förslaget?

  Jag vet inte hur den franska arbetsrätten iövrigt ser ut, men jag har en känsla av att man kan ha ganska dyra lösningar vid avskedanden som huvudregel och det är i dessa delar som denna reform är betydeslefull i Frankrike – vet du hur det är med detta?

  Jag tror att ett större problem än anställningstryggheten är att kostnaderna för personal är höga, rent generellt – inte minst på grund av skatterna. En nyanställd måste helt enkelt ganska snabbt ha hög produktivitet för att anställningen ska vara en rimlig investering.

  Men som sagt, det är kul med nytänk!

 2. site admin says:

  Om ungdomsavtalet skulle vara så likt dagens provanställningar är det ju konstigt att så många sossar blir så upprörda… Företagarna är positiva och det är en bra början för att förslaget faktiskt skulle ha effekt.

  Vi ser ett mycket stort problem och försöker göra någonting åt det. Jag kan inte svära på att vi fått allting rätt i detaljerna, men det viktiga är att någon faktiskt försöker hitta lösningar.

 3. Ola says:

  Johan, du har kanske sett mina inlägg i den här frågan men jag känner att jag får ta upp det igen!

  Jag gick i taket när jag hörde förslaget i ekot i förra veckan. Det är bedrövligt att komma med förslag som innebär att man delar upp den arbetsföra befolkningen i olika klasser. Det är det enda det här förslaget innebär. Hamnar man i den här formen av anställning så är det nog svårt att få ett lån på banken för att köpa sig en bostad etc. Möjligen kan man då införa en högre ränta för “de under 26” eftersom de är en större risk.

  Det är inte svårt att säga upp folk. Det är en myt odlad dels av (s) eftersom det i så fall skulle innebära att de lyckats på nå’t sätt, och dels av Svenskt näringsliv eftersom man då har en bra anledning att beklaga sig och ett bra slagträ för att förenkla processen, läs minska på det förhandlandet, när man vill säga upp personal. Om man i ett stort företag preseneterar en lista, enligt turordningsreglerna, på 400 namn och en, utan hänsyn till turordning, på 150, vilken kommer den lokala fackklubben att köpa? Det har förkommit om kommer igen. Om man i ett litet företag vill säga upp någon så är det ganska enkelt att hitta på en omorganisation och plötsligt sitta med arbetsbrist för någon. Det händer det med.

  Det vanligaste argumenten man hör är att det är jobbigt och svårt att säga upp folk och, kanske ännu mer, att det är så dyrt att anställa. 32,68 % arbetsgivaravgift står det på ett av mina lönebesked som ligger här på skrivbordet! Visst är det dyrt. Hur ger en ny, diskriminerande, anställningsform lägre kostnader? Den som kan förklara det för mig på ett övertygande sätt ska få en middag och en öl.

  Sänkt arbetsgivaravgift är ju en klassisk gammal moderatslogan som de adrig hade någon större framgång med. Den kanske man inte vill adoptera. Inte när det finns röster i rörelsen som redan tycker att man flirtar för mycket med Fredrik och de andra moderaterna. Det krävs inte mycket matte för att inse att hade arbetsgivaravgiften varit lägre, vilket är ohyggligt tungt att finansiera, så får även företag med relativt få anställda plötsligt pengar över! Riktiga pengar som kan investeras i nyanställningar t ex. Det gynnar naturligtvis ABB, Volvo och Ericsson mer, men det får man ta även om det är de mindre företagen man vill försöka hjälpa att utvecklas.

  Det är lite gammalt nytänk!

  Tror det var i slutet på förra veckan som de glada fransmännen hade stora demonstrationer på flera universitet mot just deras version av det här förslaget. I gammal fin fransk anda var de högljudda och upprörda. Man ska uttrycka sin åsikt på nå’t sätt!

 4. site admin says:

  Ola, det handlar inte om att dela upp befolkningen i några klasser, det handlar om att hjälpa de unga som överhuvudtaget inte kommer in på arbetsmarknaden. Och de är många.

  Är det enklare att få lån i banken om man är arbetslös och inte ens kvalificerad till trygghetssystemen än när man har ett ungdomsavtal?

  Utöver ungdomsavtalen vill vi även sänka arbetsavgifter och framförallt ta bort arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen. Det hindrar definitivt små och medelstora företag från att anställa. Men sänker man bara kostnaderna för anställningar rakt av så hjälper man inte ungdomar mer än andra. Så länge som det då finns erfaren personal att få så kommer inte yngre utan någon arbetslivserfarenhet i sitt cv att få jobb ändå.

  Att det finns fransmän som protesterar är inte överaskande, men utvärderingen som gjorts är övervägande positiv.

 5. Leffe says:

  Johan – att sossar blir arga för att någon petar på den heliga arbetsrätten är inte så märkligt. Det har inte mycket med sakförhållanden att göra…

  Men jag förstår inte vilken fördel som det system du skissade upp skulle ha i ett system som det svenska – kan du inte utveckla det lite?

  Att det finns (politiskt aktiva) företagare som anser att en förskjutning av maktförhållandena på arbetsmarknaden är av godo är inte direkt någon nyhet… och precis som din statistik visar är det bara 20% av de avtal som blir till på detta sätt i Frankrike som annars inte hade blivit av. 80% är alltså anställningar som annars skulle ha blivit helt vanliga jobb – men som nu får (i jämförelse med normala franska regler) försämrade anställningsvillkor. Klart att detta gillas av vissa företagare.

  Problemet för Sverige är inte att åstadkomma de där extra 20%:en – problemet är att få igång skapandet av arbetstillfällen generellt. Jag kan inte se hur ert förslag bidrar till det – eftersom LAS inte är huvudproblemet på den svenska arbetsmarknaden.

  Det är skatterna på arbete som är problemet, inte att ungdomar har för hög anställningstrygghet.

  Sedan kan man fråga sig varför ni valt åldern 26 år – det är människor som varit vuxna i nästan 10 år, som rimligen borde ha börjat bilda familj och som i alla hänseenden i övrigt är att se som en vuxen människa. Som jag ser det är gränsen fullkomligt godtyckligt vald och hade likväl kunnat vara 38 år (om nu förslaget var bra) eller 18.

  Det är som sagt jättebra med förslag till nytänkande. Men i det här förslaget ser jag inte någon potential att skapa nya arbetstillfällen. Däremot öppnar det upp för dåliga arbetsgivare att behandla unga människor godtyckligt. Vad händer t.ex. när en arbetsgivare säger upp en gravid 25-årig tjej som går på den där typen av avtal? (om exemplet från Frankrike stämmer så hade hon i 80% av fallen tidigare haft ett skydd mot godtyckligt avskedande…)

 6. site admin says:

  Problemet är väl ganska uppenbart, det är väldigt svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Snittåldern för inträde på arbetsmarknaden är idag 26-27 år, därför har vi valt gränsen 26 år (men den är inte skriven i sten). Genom vårt förslag får unga en fördel (du tycker säkert det är en nackdel, men två tredjedelar av alla ungdomar i åldern 16-29 år håller inte med dig enligt en temoundersökning) som inte äldre har. Därför ökar ungas möjlighet att få inträde på arbetsmarknaden.

  Att LAS inte är ett problem för Volvo och Ericsson är säkert rätt, men för små- och medelstora företag är det svårt att anställa ytterligare en person, bland annat pga LAS.

  Ungdomsavtalen har inte prövats i Sverige och varken jag eller någon annan kan säga om det fungerar. Vi kan ha teorier. Men jag tycker att det är en bra början att både yngre (och äldre för den delen) och företagare ser det som ett bra förslag.

  Den gravida 25-åriga tjejen kommer att vara glad för att hon haft ett ungdomsavtal i 1,5 år istället för att ha varit arbetslös, det innebär nämligen att hon kvalificerat sig till trygghetssystemen inklusive föräldrapenning. Hade hon haft ett av sossarnas plusjobb så hade hon stått utanför trygghetssystemen.

 7. Leffe says:

  Johan – kan du inte svara på varför LAS är ett problem för små och medelstora företag?

  Vilken bestämmelse i LAS är det som ställer till med bekymmer, mer specifikt?

  Är det Centerns tanke att det bara är små och medelstora företag som ska få tillämpa reglerna? Om inte, varför även Volvo och Ericsson?

  Vad gäller 16-29-åringarnas uppfattning i en Temoundersökning så tror jag inte att det säger så mycket. Har de tänkt igenom sitt svar? Har de kännedom om förslagets innehåll? Har de koll på vilka effekter det skulel få om det genomfördes? Kan de ens göra en prognos? Ringde Temo mitt i middagen?

  Du säger att med ert förslag får unga en fördel – trots att erfarenheten från frankrike är att det är 20% av de som anställs med dessa avtal som får en fördel, och 80% som får en nackdel…

  Men huvudfrågan i den här diskussionen är varför det skulle anställas fler bara för att man får avskeda dem helt godtyckligt, istället för som idag vid arbetsbrist och efter en kort förhandling med facket?

  Vilka företagsekonomiska skäl ligger i botten för företagare som resonerar på det sättet?

  Det finns många intressanta frågor här – det vore riktigt kul om du ville ge dig ned i dem och grotta lite – så det blir mer konkret vad ert intressanta förslag innebär.

 8. Ola says:

  Att LAS är ett problem i små och medelstora företag har jag svårt att förstå. Är det så svårt att på 6 månader se om en anställning fungerar? Tycker man det så har jag sett exempel på att man avslutar projektanställningen och låter samma person jobba som timanställd ett tag till för att kunna utvärdera vidare. Man kan, och det är mycket vanligt, hyra in en person under en period och sedan erbjuda personen att flytta över och bli anställd där hon/han jobbar i stället för hos bemanningsföretaget.

  Vad är då problemet med LAS?

  Hur ska det kunna bli billigare med det här förslaget? Det är oftast kostnaden man hör klagomål på, inte minst bland småföretagare.

  När det gäller vad ungdomar tycker om förslaget så vill jag bara dra följande liknelse och se om det kan ge några nya tankar.

  En man som inte ätit ordentligt på en vecka ser en varm middag innanför ett fönster och vill gärna smaka. Han har 40 kr och middagen kostar 65. Han blir inte insläppt och får stå där hungrig.
  Då kommer du ut med en kall macka från i går och frågar om han vill ha den för 30kr eller 20 kanske. Vad kommer han att svara?
  Du kunde ha gjort mer jobb innan, kanske tagit en lägre marginal på middagen, minskat på kostnaderna på ett eller annat sätt och accepterat det och plötsligt haft möjlighet att erbjuda mannen middagen för 40 kr.

  Poängen är att man måste presentera jämbördiga alternativ för att kunna få svar på vad någon verkligen vill ha. Det är klart att det lockar om man presenterar en idé som en chans att få ett jobb och ger alternativet att låta det va som det är. Inget jobb med andra ord. Har man inte haft ett jobb så är det klart att man efter ett tag kan tänka sig att sänka sina krav.

  Sen får jag säga att det låter intressant att jämföra med plusjobben, som bara är valfläsk och sifferexercis. De är inte heller en lösning.

 9. site admin says:

  Kul att jag fick igång er så ordentligt i denna fråga.

  LAS är allmänt inget stort problem, och Ola, vi lägger andra förslag för att få företagen att anställa fler också. Men ungdomsavtal är en flexiblare anställning än nuvarande anställningsmöjligheter och det är så att företagare uppger att LAS gör att de tvekar för att nyanställa. Vill man tro att företagare bara vill utnyttja arbetskraft så kanske man kan utgå från att de uppger detta av taktiska skäl, men jag tror att företagare vill att deras företag ska gå bra och för det krävs oftast att personalen trivs.

  Lägre anställningstrygghet, men istället visst “avgångsvederlag” på 8% av intjänad lön. Det krävs en rad undantag från LAS för att instifta ungdomsavtal, men exakt vilka paragrafer det gäller kan jag inte säga på rak arm. Det är inte heller min uppgift som politiker. Det finns experter, sådana som t.ex. jobbar på departementen, som kan sköta sådant.

  Vill man kritisera något så är det enkelt att gå in i detaljer för att försöka hitta problem och negativa vinklingar, men se istället förslaget som en möjlighet. Exakt hur det skulle genomföras har vi inte tagit ställning till, och det är som sagt inte heller viktigt. Skulle vi komma i regeringsställning och de andra i alliansen går med på att införa ungdomsavtal så lovar jag att vi ska gå in på detaljerna. Kanske är det så att möjligheten att anställa med ungdomsavtal bara ska finnas för mindre företag, varför slå fast exakt vad som är bäst just nu.

  Sedan är det intressant att du Leffe totalt nedvärderar ungdomars möjlighet att förstå vad det handlar om. Dessutom tror du inte ens att Temo kan göra en statistisk undersökning (åtminstone inte när svaret går mot vad du själv tror). “Ringde Temo mitt i middagen?” Löjligt.

  Visst är det så att ungdomar som är långtidsarbetslösa och inte kommer in på arbetsmarknaden sänker sina krav. Och det är säkert mycket rationellt att göra det. Det är precis vad jag säger, bättre att ha ett jobb med ungdomsavtal än att inte ha något jobb alls. Man får göra jämförelsen med verkligheten och inte med ett tänkt önskescenario.

 10. Ola says:

  Johan, när det gäller LEffes kommentar om att ungdomarna inte ser skillnaden så är det väl inget märkligt. Har du ingen erfarenhet av arbetslivet så saknar du referensramar. Har du en anställning där du kan åka ut vilken dag som helst, under två år(!!!), så tror jag knappast att man vågar säga för mycket på jobbet. Det kan handla om arbetsmiljöfrågor, löneförhandlingar eller fikaraster. Sitter man redan per definition löst så krävs det mycket mod för att höja rösten.
  Jag menar inte att det alltid är så på alla arbetsplatser men det finns alltid utrymme för förbättringar och omföretaget går lite sämre en månad eller två, tre i rad så burkar det märkas i stämningen i hela företaget. Om du då känner att du redan från början sitter lösast kommer du att säga ifrån, även när det är motiverat, då? Jag tror inte det.

  Jag har fortfarande inte förstått vad problemet med LAS är för små och medelstora företag? Det är en förhandlingsfråga och är problemet att arbetsgivarna känner att facket kräver för mycket i dessa förhandlingar så är detta en lösning som passar bra. Problemet borde snarare vara arbetsgivarnas att lösa genom att lära sig att förhandla bättre!

  Hur blir detta billigare för arbetsgivaren? Jag är lika förvirrad när det gäller den frågan fortfarande. Hur kan denna anställningsform ge en lägre kostnad? Där är jag rädd att jag är helt bort. Fattar inte, helt enkelt.

  Det är klart att man ska se möjligheter, och visst är detta en möjlighet. Problemet som jag ser det är att det sitter en allt för stor prislapp på den. Det är diskriminerande mot ungdomar som då får ytterliggare en myndighetsålder. När de är gamla nog omfattas av de lagar som gäller oss andra. Detta är principiellt fel. Eller?

  “Bättre att ha ett jobb med ungdomsavtal än att inte ha något jobb alls.” Jag är ledsen Johan men vad är det för argument?

  Klart att det är bättre att ha ett jobb än att inte ha ett! Det handlar inte omönskescenarion här det handlar om att ha en rättvis arbetsmarknad där olika grupper inte särbehandlas. Det är det som är huvudargumentet mot förslaget. Sen när är det förenligt med centerpartistisk politik att behandla olika grupper på olika sätt? Jag trodde att Centerpartiet var det enda liberala partiet i Sverige med tankar och idéer om att alla ska ha samma möjligheter! Alla, skåningar och norrbottningar, gamla och unga, till och med Stockholmare och Ekshäringar!

  Vad hände på vägen?

 11. site admin says:

  Ola, du vänder på förslaget om ungdomsavtal som om vi vill göra det sämre för ungdomar. Detta är ett förslag för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Skulle det visa sig att ungdomar missgynnas av förslaget så ska det givetvis bort direkt. Är det någon som skulle tycka illa om förslaget så är det de som inte omfattas av ungdomsavtalet eftersom det skulle kunna bli så att en arbetsgivare hellre väljer att anställa en ung person än en äldre. Någon bestraffning av ungdomar är det knappast, är det så ska det inte genomföras.

  Några korta svar: Leffe dömde ut ungdomars svar på opinionsundersökningen. Jag tror att även ungdomar svarar vad de tror är bäst för dem på ett lika rationellt sätt som äldre gör.

  Förslaget om ungdomsavtal handlar inte om att göra det billigare för arbetsgivarna. Vi har andra förslag om arbetsgivaravgiften och sjuklönen för den sakens skull. Men de förslagen gör inte att arbetsgivarna väljer att anställa en ung person utan någon arbetslivserfarenhet, åtminstone inte så länge som det finns andra kompetenta sökande med arbetslivserfarenhet.

  Att behöva förhandla med stelbenta fackföreningar kan väl definitivt vara ett problem för en företagare. Alla företag är inte stora och har egna jurister.

  Slutligen, åter igen, detta handlar inte om att Centerpartiet vill diskriminera ungdomar, tvärtom (och det har också ungdomar förstått enligt den opinionsundersökning som gjorts), vi vill hjälpa ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, det är precis det det handlar om och inget annat.

 12. Leffe says:

  Johan – jag dömde inte ut ungdomar, jag dömer ut opinionsundersökningar i svåra frågor som denna, på samma sätt som jag dömer ut folkomrsötningar i komplicerade tekniska frågor som t.ex. EMU.

  Alternativet till ett system där man förhandlar är ett system som det franska där man konfliktar. Det är därför arbetsgivare älskar kollektivavtalen i verkligheten trots att de fördömer dem i högtidstalen.

  Sänk skatten på arbete så får fler jobb, äldre såväl som yngre.

 13. Ola says:

  Johan, jag förstår vad tanken med förslaget är. Jag förstår att tanken inte är försämra för ungdomar men det är ju faktiskt det som effekten.

  Det jag vänder mig mot är att man delar upp den arbetsföra befolkningen i två delar som omfattas av olika regler. Det är i grunden fel.

  Jag har fortfarande svårt att se hur detta i verkligheten ska kunna göra någon skillnad. Det finns två saker som brukar dyka upp långt före LAS när det gäller att anställa, åtminstånne i erfarenhet, och det är lönsamhet i anställningen och kompetens. Det vill säga kan vi fixa det här utan att anställa någon mer? När den frågan bevaras nej så kommer det verkligt svåra. Kan vi hitta någon som har rätt kompetens?
  Den andra frågan är svår att lösa. Vi har i dag inte några “okvalificerade arbeten” kvar att tala om i Sverige. Det ska vi nog huvudssakligen vara glada för. Vi ska bara arbeta för att det blir bättre vilkor i Kina, vilket i praktiken är det ställe där alla tillverkningsjobb håller på att hamna. Det är en annan fråga.
  Vi behöver kompetent personal. Det största problemet för ungdomar i dag är, vid sidan av kostnaden att anställa, är bristen på kompetens. Vi har inte en skola som utbildar ungdomar för högskolestudier eller arbetslöshet. Det är resultatet av dagens gymnasieskola.

  LAS har jag många gånger hört avfärdas av arbetsgivare eftersom det alltid går att förhandla sig ur reglerna eller köpa sig fri. Om sen ungdomarna tror, det är det alla gör i den här frågan vi vet inte vad det skulle innebära, att det skulle hjälpa dem betyder ingenting. Det är inte dem man ska fråga utan arbetsgivare i alla storlekar av företag. Det är inte ungdomarna som ger sig själva jobb utan arbetsgivare.

  Det finns en hel massa andra saker som borde prioriteras före det här förslaget. Kostnader och kompetens är de verkliga frågorna. De svåra frågorna som har en möjlighet att ge resultat om man ger sig på dem. Det här är ett slag i luften som ger lite rubriker och kanske lite sympatier bland arbetsgivare som tycker att livet skulle bli lite enklare om man slapp förhandla när man vill säga upp någon.

 14. site admin says:

  Fler nya jobb med svagare las

  Det skulle kunna ha varit ett citat av mig själv, men så egenkär är jag trots allt inte. På DN-debatt idag skriver f.d. s-ministern Jan Nygren och f.d. LO-utredaren Jan Edling just detta. De skriver bland annat att las inte längre ger starkt skydd vid t.ex. företagsnedläggningar, men motar bort personer som står utanför arbetsmarknaden att komma in. Känns lite ovant att vara i sällskap med dem.

  Vi i Centerpartiet föreslår sänkta arbetsgivaravgifter och bort med det långa arbetsgivaransvaret i sjukförsäkringen, vilket ger lägre kostnader för att anställa precis som ni, Ola och Leffe, efterfrågar.

  Sedan när det gäller kompetensen så trycker du Ola just på att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden för att de inte har rätt eller tillräcklig kompetens. Så har det i princip alltid varit (även om mycket talar för att det blivit ännu sämre), den unge nyanställde är inte fullärd när hon eller han påbörjar anställningen utan behöver en upplärningsperiod.

  Det är just därför vi tycker att unga behöver en hjälp för att kunna gå före den äldre med arbetslivserfarenhet, så att hon eller han kan få den där första, så viktiga arbetslivserfarenheten.

 15. Ola says:

  När det gäller kompetensen så behövs en bättre gymnasieskola när det gäller yrkesförberedande utbildningar och inte minst en lärlingsanställning. Detta är egentligen en förhandlingsfråga för arbetsmarknadens parter. En lärling kan, med LAS intakt, lära på jobbet med en lägre lön än en mer utlärd svetsare, finmekanisk montör, svarvare, falsare, elektriker, programmerare eller vad som helst. Det finns massor med jobb där man kan lära mycket som lärling.

  Det är fortfarande svårt att se hur en uppluckring av LAS ger fler jobb.

 16. Ola says:

  Tillägg till det senaste inlägget.

  När det gäller att få arbetsmarknadens parter att förhandla fram ett fungerande system för lärlingsplatser, efter avslutad utbildning, så tror jag att det är bättre att låta LAS vara i fred, så att säga, för att göra det lättare för fackförbunden att tänka i dessa banor. Fackförbunden är naturligtvis också intresserade av att fler kommer in i arbetslivet, och bir medlemmar, för att både arbetsgivare och fackförbund ska kunna överleva i längden. Jag tror inte alls att detta är en omäjlig väg.

 17. site admin says:

  Att vi behöver en bättre gymnasieskola, yrkesförberedande utbildningar och lärlingsplatser är vi alldeles överens. Vi har också motionerat år efter år om lärlingssystem. Men, inget händer. Socialdemokraternas skolpolitik handlar bara om att alla ska få högskoleförberedande kunskaper, inte kunskaper för att få jobb.

 18. Ola says:

  Det är ett problem som socialdemokraterna har! De har inte lyssnat på de forskare och undersökningar som säger att 33% ett rimligt mål när gäller gymnasieelver som går vidare till högskolestudier. Socialdemokraterna 50% är ett mål som bara leder till arbetslösa akademiker. Det ser som vanligt ut som om socialdemokraterna hela tiden försöker hitta nya sätt att skjuta upp ungdomsarbetlösheten. Den kommer senare. Snygga siffror i dag, morgondagen får vi skita i så länge och hoppas atd et löser sig självt.

  Det är ingen bra lösning och kanske en av de viktigaste anledningarna till att vi behöver ett maktskifte.

 19. Stefan says:

  Hmm… kanske herrarna är intresserade av detta inlägg i samma ämne: Maud Olofsson är inte trovärdig

 20. Pingback: Linander tycker! » Årets egolista

Leave a Reply

Your email address will not be published.