Behövde den här kvinnan sätta livet till?

Mannen hade tidigare på kvällen varit intagen för förhör angående grov kvinnofridskränkning. Han släpptes och två timmar senare var frun mördad. Jag tror inte att polis eller åklagare gjort något fel, eller åtminstone har jag inte tillräcklig information för att veta någonting om det, men det är ändå djupt olyckligt att kvinnan inte fick skydd.

Polisen borde ha rutiner för sådana här fall. När mannen släpps ut mitt i natten och ska hem till frun som tidigare anmält honom (skulle man kunna tro) så borde kvinnan erbjudas skydd. Jag vet inte hur det gått till i det här fallet. Men samhället borde, vid det här laget, ha bättre skydd för våldsutsatta kvinnor.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Behövde den här kvinnan sätta livet till?

 1. Ola says:

  Helt riktigt, Johan!

  Det borde vara ingå i processen i sådana här fall att man kontaktar kvinnan och erbjuder skydd i någon form. Det borde gälla alla fall som har med våld och hot att göra inom hemmet. Det hjälper inte att låsa dörren när den man är rädd för har en egen nyckel! Det är inte alla som har möjlighet att lämna hemmet medan han är borta heller.

 2. Leffe says:

  Ja, någon skyddsmöjlighet borde finnas, i vart fall en förvarning till anmälaren om att den misstänkte släpps.

  Men det blir jäkligt svårt i fall som dessa, polisen kan inte hålla mannen längre än nödvändigt för det är ett brott mot hans rättigheter.

  Om det inte finns bevis som ens räcker för ett anhållande på natten (då kraven ofta är lite lägre än under dagtid) är det tveksamt om samhället bör sätta in skydd. Och omvänt – är misstanken så stark att skydd bör sättas in räcker det för anhållande.

  Men om det nu är så att han gått direkt hem och slagit ihjäl henne, då fanns det grund för anhållande och beslutet att släppa var felaktigt – objektivt sett. Men åklagaren har inte alla fakta när den typen av beslut tas utan gör en riskbedömning. Och riskbedömningar slår fel ibland, det är oundvikligt och innebär inte att åklagarens bedömning var felaktig.

 3. site admin says:

  Jag tycker inte att det är polisen som ska göra bedömningen om skydd behövs i det här fallet. Jag menar att polisen skulle kontaktat kvinnan innan mannen släpps/kommer hem och fråga om hon vill ha skydd på något sätt. Det betyder inte att samhället dömer mannen trots att han släppts, utan att samhället ställer upp för människor som kan leva i riskzonen.

 4. Leffe says:

  Johan, visst – det kostar så lite att ringa den misstänkte och meddela frisläppandet och fråga om hon vill ha skydd.

  Men bedömer man att det finns grund för skydd finns det också grund för anhållande. Anhållandet har bl.a. detta skyddssyfte.

 5. site admin says:

  Det är just där jag tycker att du har fel Leffe. Även om man inte polisen bedömer att det finns skyddsbehov, och därmed grund för anhållande, så kan kvinnan känna att hon behöver skydd. Jag tycker att rättsväsendet ska ha ett medborgarperspektiv.

 6. Leffe says:

  Johan, jag har jobbat en del i rättsväsendet. The sky is the limit om medborgarnas oro fritt fick styra resursanvändningen. Trist, men så är det.

  Jag har t.ex. haft ett antal personer som anser sig förföljda av sina grannar eller f.d. äkta hälfter som ringt till mig, jag har hänvisat dem till polisen men de menar att polisen är en del av en konspiration mot dem…

  Någon form av bedömning måste göras i de enskilda fallen – det finns för många människor med personliga problem där ute för att kunna använda rättsväsenderesurser till alla.

  Däremot tycker jag kanske att socialjourer på kommunen borde kunna ha en roll här, när det t.ex. gäller att skaffa fram skyddat boende eller liknande.

 7. site admin says:

  Visst finns det personer som anser sig förföljda osv, men det är inte riktigt jämförbart med en sådan här situation. Ett samtal till kvinnan för att höra om hon känner att behöver något slags skydd kan inte vara för mycket. Om hon svarar ja, så menar jag inte att polisen ska bosätta sig hemma hos dem, utan kanske just kontakta socialtjänsten, tipsa om kvinnojouren eller på annat sätt hjälpa kvinnan så att hon inte behöver vara hemma när mannen kommer tillbaka. Det viktiga är åtminstone att hon vet att mannen kommer hem och får en chans att inte träffa honom.

 8. Leffe says:

  OK, då begriper jag hur du menar och tror vi är rätt överens – hur som helst oerhört tragiskt att det inträffade. Dessutom sannolikt en rätt tuff dag för den åklagare som hade jouren igår och sannolikt fattade ett formellt riktigt men likafullt förödande beslut.

  Det finns många skäl till att samhället i stort borde vara bättre på sådana här saker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.