Daily Archives: 1/2/2006

Svar på fråga ang. utvecklingen inom rättsväsendet

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utvärdera hur genomförda organisationsförändringar inom rättsväsendet påverkar dess resultat. Jag vill inledningsvis framhålla att förutsättningarna för rättsväsendets myndigheter – såväl polisen och domstolsväsendet som åklagarväsendet och kriminalvården … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Svar på fråga ang. TeliaSonera och konkurrenshinder på bredbandsmarknaden

Johan Linander har frågat mig vad jag avser göra för att ”myndigheternas meddelade skyldigheter” skall bli verkningsfulla. Frågan avser i första hand Post- och telestyrelsens beslut om skyldigheter för TeliaSonera. Den övergripande målsättningen för politiken för IT-samhället är att Sverige … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment