Riksdagsveckobrev v. 39

Hej! En vecka med nästan enbart motionsskrivande har gått. Följaktligen blir detta ett veckobrev som handlar om motionerna. I media har några av er kunnat läsa om två enskilda motioner som jag skrivit, om sänkt moms på glasögon och kontaktlinser samt om byte av nationaldag. Nedan kommer en kortfattad sammanfattning av några av de 35 motioner som jag skrivit under. Jag har inte skrivit alla själv, en del har andra ledamöter skrivit och jag håller med och fått skriva under. Vill ni läsa de fullständiga motionerna så finns de flesta på min hemsida (www.johanlinander.se), om de ännu inte finns där så kommer de under de närmsta dagarna.

Polisen

En kommittémotion (dvs hela partiet står bakom) som jag är huvudansvarig för. Vårt tidigare krav på 20 000 poliser i landet står kvar, men vi betonar framförallt i motionen arbetsmetoder, organisation och ledarskap. Som någon sa, det är bättre att ha 16 000 poliser som jobbar bra och rätt än att ha 20 000 poliser som jobbar ostrukturerat under dåligt ledarskap. Bäst är det givetvis med 20 000 effektiva poliser med stort decentraliserat ansvar som trivs med sitt jobb, och det är det som vi vill åstadkomma. Polis i hela landet, modern teknik och högre uppklaringsprocent är också viktiga delar i motionen.

Brottsbekämpning

Min andra kommittémotion. Spänner från det brottsförebyggande arbetet till kriminalvård, dvs allt inom rättsväsendet utan just polisen. En av huvudpoängerna som vi också ska försöka få medial uppmärksamhet på är en tydlig målsättning för rättsväsendet. Inom nästan alla områden finns det uppföljbara mål, men inom brottsbekämpningen och rättsväsendet så är de nästan obefintliga. Hur ska vi kunna minska brottsligheten? Vi lyfter fram att våldsbrotten ska minska lika mycket under de kommande tio åren som de ökat de senaste tio åren. Ökningen har varit 32 % eller ca 20 000 våldsbrott. Exakt vilket mål vi sätter är inte det viktiga, utan att det faktiskt ska finnas mål att arbeta efter.

TV-avgiften

Avskaffa TV-avgiften. Den tekniska utvecklingen springer ifrån den nuvarande lagstiftningen. Vi tittar redan på TV genom datorn och snart även i mobiltelefonen och mp4-spelare. Ska alla som har en mobiltelefon betala TV-avgift?

Nationaldagen

Det är fel att fira Gustav Vasa, vilket vi gör när vi har den 6 juni som nationaldag. Skåne var inte ens svenskt när Gustav Vasa var kung i Sverige och dessutom lät han avrätta skånska frihetskämpar på Stortorget i Malmö. Inte direkt någon person vi har anledning att fira. Byt till den 24 maj, den dagen beslöt riksdagen 1919 att införa allmän och lika rösträtt. Valet 1921 var det första, men egentligen ska sägas att det inte var förrän 1945 som vi verkligen fick allmän och lika rösträtt. Då plockades nämligen inkomstkravet bort, fram till dess fick inte de som bodde på s.k. fattighus rösta.

Kultur för alla?

Nästan alla statliga museer med fritt inträde ligger i Stockholm. Bara på och runt Djurgården ligger dubbelt så många som i hela övriga Sverige. Rättvist? Knappast.

Gränshinder i Öresundsregionen

Ungefär samma som förra året. Upprätta en vitbok med alla gränshinder som finns i Öresundsregionen och sätt upp datum för när de ska vara avskaffade. Tillsammans med Lars-Ivar Ericson.

Allians för Skåne

En alliansmotion som alla skånska riksdagsledamöter från våra fyra partier ska skriva under. En bred motion med allt från infrastruktur till gårdsförsäljning av vin.

Studentbostäder

Situationen i Lund har länge varit akut. Det krävs nya grepp i bostadspolitiken för att vi ska få fram fler studentbostäder. Tillsammans med Kerstin Lundgren.

B-körkort

Med B-körkort får bil och släp väga max 3,5 ton tillsammans. Detta gör att de som kör med en stor bil som t.ex. en Volvo XC90 har problem att ens köra med en husvagn eller ett hästsläp. Det kan knappast vara mer trafiksäkert att dra samma släp med en lättare bil. Tillsammans med Claes Västerteg.

Glasögonmoms

Idag har vi den högsta momsen, 25 %, på glasögon och kontaktlinser. Varför ska vi som ser dåligt bestraffas med högsta möjliga moms? Sänkning till 6 % eller ingen moms alls borde vara rimligare. Ursprungligen en motion till partistämman av Patrik Holmberg, Trelleborg. Har skrivit denna tillsammans med vår gruppledare i riksdagen Åsa Torstensson.

LOU

Översyn av Lagen om offentlig upphandling, ursprunglig idé står Lennart Pettersson, Svalöv för. Det är inte rimligt att LOU ska styra vilken form en kommun ska driva sin verksamhet i.

Proffsboxning

En klassiker. Bort med förbudet. Vi i Sverige är ensamma i världen tillsammans med Kuba och Norge. Nordkorea har just tillåtit proffsboxning. Tillsammans med Staffan Danielsson och Rigmor Stenmark.

Vindkraftverk

Orimligt med fastighetsskatt på vindkraftverk. Idén från Birte och Leif Sandberg i Tomelilla. Har skrivit denna tillsammans med Birgitta Sellén.

Namnlagen

Namnlagen styr alldeles för hårt idag. Varför ska inte ett gift par få ta samma två efternamn? Ett annat exempel är att en skåning idag inte får ändra sitt efternamn från Hansson till Hansen eftersom det är ett utländskt efternamn. Idén från Anders Hansson, Barcelona.

Ecodriving

Inför ecodriving i körkortsutbildningen. En motion som Lars-Ivar skrivit och som jag skrivit under.

Könssjukdomar

Klamydia ökar lavinartat och det är dags för en ny nationell kampanj som den vi hade på 80-talet om HIV/Aids. Även denna idé från Patrik Holmberg.

Sjuklön

Det är orimligt att en arbetsgivare ska stå för sjuklön när han eller hon överhuvudtaget inte kunnat påverka den skada eller sjukdom som arbetstagaren råkat ut för, t.ex. brutit benet vid skidåkning. En motion som Claes Västerteg skrivit och som jag skrivit under.

Granskning av finanspolitiken

Riksbankens oberoende ställning har stärkt trovärdigheten för svensk penningpolitik. Tyvärr är det värre med långsiktigheten i svensk finanspolitik. Förslaget är ett oberoende råd som får granska finanspolitiken i ett långsiktigt perspektiv och regeringen ska vara tvungen att förklara varför eventuellt kritiserade åtgärder ändå ska genomföras. Idén från en student på Handels i Stockholm. Tillsammans med Anders Larsson.

Regionalisera SVT

Bryt stockholmsfixeringen på SVT. Regionalisera en av två kanaler. Delvis en idé från Anders Hansson.

Folkbokföring

Två f.d. cufare som gift sig har råkat ut för Skatteverkets klåfingrighet. De bor inte på samma ort eftersom de arbetar på olika ställen och dessutom är kommunpolitiker i vars en kommun. Frun har nu tvångsskrivits hos sin man, vilket bl.a. innebär att hon inte får fortsätta som kommunpolitiker.

Vita käppen

Ge den vita käppen som blinda ofta har status som trafikmärke. Tydligt visande av den vita käppen ska innebära en stoppsignal. Birgitta Sellén har skrivit motionen och jag skriver på.

Tibet

En tvärpolitisk motion som bl.a. vi som var i Tibet skriver under. Krav på Kina och att den svenska regeringen ska trycka på för tibetanernas rättigheter.

Frizoner

Ge Kalmar län och Skåne status som frizon från en rad statliga detaljregleringar. Utvärdera inför en regionalisering i vårt land. Agne Hansson skriver och jag skriver under.

Ortsnamn

Statens styrning över landets kommuner är orimlig. Ett exempel är att kommuner inte ens får bestämma vad de själva ska heta. En idé från Malte Lewan, Lund.

Övrigt

I övrigt under veckan har jag varit på ett seminarium som Brottsoffermyndigheten anordnade. Det handlade om skadestånd vilket jag har extra intresse av ifrån mina juridikstudier.

Vi har haft möte i Äktenskapsutredningen som jag sitter med i. Det är min första statliga utredning och det är intressant. Ska vi få en civil äktenskapslag och ska registrerat partnerskap och äktenskap likställas är frågorna som vi framförallt jobbar med.

Kommande

Imorgon lördag ska jag stå i alliansens monter på Skånemässan, vilket ska bli trevligt. Det brukar innebära mycket prat om allt mellan himmel och jord.

På tisdag ska jag åka upp till Piteå och dela ut Centerpartiets jämställdhetspris. Grundaren av det s.k. Piteåuppropet Hans Hansson får priset som är 10 000 kr och ett fint diplom. Utdelningen gör jag tillsammans med Stefan Tornberg som är vårt oppositionsråd i landstinget i Norrbotten.

På onsdag avslutas allmänna motionsperioden och då blir det fest!

This entry was posted in Veckobrev. Bookmark the permalink.

7 Responses to Riksdagsveckobrev v. 39

 1. Erik says:

  “På onsdag avslutas den allmänna motionsperioden”

  Kan det innebära att det fortfarande är öppet för folk att tipsa dig om väsentligheter att motionera om, eller är återstående tid för snäv?

 2. site admin says:

  Tyvärr är det försent, åtminstone om det inte är väldigt väldigt speciellt. För att vårt riksdagskansli ska hinna fixa det praktiska runt motionerna (det är inte bara att skriva ut på papper och lämna in) så har vi fredagen, dvs idag, som sista dag för inlämning av enskilda motioner.

  Måndag-onsdag används i princip enbart för kommitté- och partimotioner.

 3. Stefan says:

  Många intressanta motioner du har skrivit eller medverkat till. Flertalet av dom skulle jag själv kunna skriva under.
  När det gäller nationaldagen kan jag förstå dina argument men det känns ändå lite inaktuellt att prata om Gustav Vasa. För min egen del är den 6 Juni främst Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag. Jag kan inte minnas att jag någonsin har gjort kopplingen till någon kunglighet på denna dag.
  Sen är jag intresserad av äketskapsutredningen du nämner under övrigt. Är din plats där att tycka och ge utlopp för centerns argument eller är det en rent objektiv utredning som ska ligga till grund för beslut?
  I vilket fall som helst skulle jag gärna, om det är möjligt, vilja höra dina åsikter i den frågan.

 4. Erik says:

  Nåja, det kan vi alla säkert leva med. Det känns spontant som om du har gjort ett digert och gott arbete med de motioner du lämnat in. Väldigt mycket sunt förnuft finns det i dom. Bondförnuft kanske 🙂

 5. site admin says:

  Äktenskapsutredningen är en enmansutredning som Hans Regner leder. Till sin utredning har han två referensgrupper, en som består av religiösa företrädare och en som består av företrädare för riksdagspartierna, och i den sitter jag för Centerpartiets räkning.

  Det är ett ganska vanligt upplägg för enmansutredningar eftersom det ändå i slutändan är partierna som ska besluta i riksdagen.

  Men Regner kommer att lägga fram sitt förslag som han står bakom, oavsett vad vi i referensgrupperna tycker. Men han är bra och jag är övertygad om att han verkligen lyssnar på båda referensgrupperna.

 6. Nisse says:

  Hur jag än letar bland dina motioner så hittar jag inte den som du för bara tre månader sedan lovade att lägga efter att jag upplyst dig om hur internationell forskning visat att partnervåldet ser ut i hemmen. Då såg ditt löfte ut så här:

  “Även om du tycker att det är onödigt så kommer jag vid allmänna motionsperioden i höst lägga ett förslag i riksdagen om en grundläggande utredning om förekomsten av mansmisshandel i svenska heterosexuella parförhållanden. Jag kommer säkert att använda en del av dina länkar för att visa på bristen på kunskap inom området. Du kan välja att fortsätta tycka att jag är en populistisk sexist som stoppar huvudet i sanden och bara uttalar mig som feministerna vill för att “få kvinnor”, eller så kan du välja att se mig som en politiker som faktiskt vill veta vad sanningen är för att kunna fatta så bra beslut för så många människor som möjligt.”

  När nu löftet inte infriats, hur tycker du själv att jag bör tycka? Att du är en populistisk sexist som stoppar huvudet i sanden, eller att du är en politiker som vill veta sanningen för att kunna fatta så bra beslut som möjligt?

  Bidrag till svaret på den frågan kanske jag fick genom din förra bloggpost, där du berättar om hur du utdelat jämställdhetspris till en grupp som bara väljer att se ena sidan av problemet och alldeles oförblommerat ignorerar halva befolkningen och därmed i själva verket engagerar sig mot jämställdheten, genom att de ger utsatta kvinnor ännu mer uppmärksamhet och tydligare pekar ut män som “det kön som bär skulden”.

  Varför delar ni inte ut jämställdhetspriset istället till någon grupp som engagerar sig för män som misshandlas av sin kvinnliga partner. En sådan grupp – om den alls funnes – skulle ju mycket tydligare verka för att män och kvinnor får lika villkor med avseende på partnervåldet och inte – som Piteåuppropet – bara köra på i samma sexistiska hjulspår och underblåsa den feministiska myten om att män skulle misshandla sin partner mer än vad kvinnorna själva gör.

  Jag inväntar svar innan jag bestämmer mig för om jag ska se dig som en sexist som ser kvinnor som mer värda än män, men ditt handlande har redan gjort mig mer hugad att utöver det ställningstagandet också se dig som en feg hycklare som kröker rygg för feministiskt åsiktsförtryck och mytbildning och för det politiskt korrekta.

  Eller vad ska vi säga om de systematiskt misshandlade män som inte får den hjälp de har rätt till i ett jämställt land:

  “Lite stryk får ni tåla!”

  eller

  “Obegränsat med stryk får ni tåla!”?

 7. site admin says:

  Du borde ha letat lite noggrannare innan du blir så upprörd. Dessutom borde du tycka att jag uppfyllt mitt löfte med råge. Det blev inte bara en enskild motion från mig själv som jag lovade, utan det blev en del i en kommittémotion som hela Centerpartiet står bakom.

  I trygghet mot brott kan du läsa “Därför behöver vi ökad forskning om den som misshandlar, om metoder och utveckling av hur den som misshandlar skall behandlas.
  Det är också viktigt att inte glömma bort män som blir misshandlade och att den forskning som bedrivs hanterar all form av misshandel i nära relationer oavsett kön på den som slår eller blir slagen. Detta bör ges regeringen tillkänna.”

  Och när det gäller hjälp till män som blir slagna skriver vi: “Det är givetvis viktigt att hålla i minnet att det även finns män som blir slagna av kvinnor i nära relationer och att männen i de fallen, liksom kvinnorna, skall kunna känna att de har hjälp och stöd från samhället.”

  Såvitt jag vet, och du kan säkert det bättre än jag, är Centerpartiet det första parti som tagit upp kvinnors våld mot män i en motion i riksdagen. Du får välja, är det bra eller dåligt? Du tycks ju vilja göra mig till din stora motståndare, men det finns nog 348 andra riksdagsledamöter som har sämre kunskaper på området än vad jag har.

  När det sedan gäller Centerpartiets jämställdhetspris så tycker jag att Piteå Uppropet är ett alldeles utmärkt val för priset. De betonar det som jag tycker är den stora faran med t.ex. Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ, nämligen att jämställdhetsarbetet är ett arbete som kvinnor och män ska göra tillsammans, inte en kamp mellan kvinnor och män.

  Du kanske har missat varför Piteå Uppropet startade för ett år sedan. Det var en kvinna som blev ihjälslagen av sin f.d. man. Inte en man som blev ihjälslagen av sin f.d. fru. Enligt den statistik som tagits fram till manifestationen i Piteå som jag var på har ytterligare 19 kvinnor blivit íhjälslagna av sina män (sambos eller f.d.) sedan Mari i Piteå slogs ihjäl för ett år sedan. Hur många män har slagits ihjäl av sina kvinnor under detta året?

Leave a Reply

Your email address will not be published.