Gränsbarriärer

En motion som jag skrivit tillsammans med min enda skånska kollega Lars-Ivar Ericson. Det skulle finnas mycket mer att skriva om vilka hinder det finns för utveckling över Öresund men vi valde att hålla oss ganska korta. Poängen är att regeringen måste ha som målsättning att det ska vara lika enkelt att arbetspendla från Malmö till Köpenhamn som det är mellan Båstad och Halmstad.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en vitbok för samtliga identifierade gränsbarriärer i Öresundsregionen med tidsplan för när de ska vara avklarade.

Det finns en enormt stor potential för tillväxt och utveckling i Öresundsregionen. I hela Skåne och hela Själland finns en tro och förhoppning på vad regionen gemensamt kan åstadkomma och det blir trots allt vanligare att människor flyttar över sundet eller tar ett jobb på andra sidan.

Tyvärr kan inte de stora förhoppningarna om utveckling, integration, företagande och tillväxt infrias förrän ett antal barriärer och hinder för Öresundsintegrationen eliminerats. Många problem kan till en början tyckas bagatellartade, men ett stort antal små problem blir snart ett oöverstigligt hinder. Det finns inget behov av bättre förmåner eller regler i Öresundsregionen än i andra delar av Sverige, det enda som krävs är att gränsbarriärerna ska bort så att det blir lika villkor för gränsgångarna. Det handlar inte heller om att det ska vara samma regler på alla områden i Skåne och på Själland, poängen är att de olikheter som finns, och på många områden ska finnas kvar, måste kunna överbryggas.

I denna motion tas några få hinder för Öresundsintegrationen upp, men det finns många fler. Nedanstående frågor har dock samtliga samma svar. Gränsbarriärerna hindrar integrationen av Öresundsregionen och det är fortfarande i förhållande till regelverk och myndighetspraxis mycket enklare att bo i Malmö och jobba i Kiruna, än att bo och jobba på olika sidor av vårt smala sund.

• Svensk kvinna har arbetat på dansk färja men blivit uppsagd. Hon började då studera i Sverige och är nu gravid. Ska hon få svensk eller dansk föräldrapenning?.
• Dansk man har flyttat till Sverige men arbetar fortfarande i Danmark. Kan inte handla på avbetalning eller skaffa mobilabonnemang eftersom det inte går att göra en kreditupplysning på honom. Vad ska han göra?.
• Dansk man som arbetar i Danmark men bor i Sverige skadas i en trafikolycka. Hur ska han få sjukersättning och hur ska han få rehabilitering?.
• Svensk man arbetar i Sverige medan frun är föräldraledig. Han erbjuds ett arbete i Köpenhamn och familjen har för avsikt att flytta med. Vad händer med fruns föräldrapenning?.
• En dansk flicka som bor i Skåne och gått alla sina grundskoleår i Sverige vill gå det danska tionde grundskoleåret i Danmark. Vad händer med hennes barn-/studiebidrag?.
• Svensk bor med sin familj i Danmark men arbetar i både Danmark och Sverige. Han använder sin bil flitigt på båda sidor sundet men mest i Sverige. I vilket av länderna ska han ha sin bil registrerad?

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.