Denna statliga klåfingrighet

När jag fick höra att kommuner inte får bestämma vad de själva ska heta blev jag uppriktigt förvånad. Är det verkligen en uppgift för regeringen? Knappast. Så även om problemet i realiteten är mycket litet så kunde jag inte låta bli att skriva denna motion för att uppmärksamma orimligheten.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att staten inte ska detaljstyra kommuner, landsting och regioner.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att kommuner själva ska få besluta vad de ska heta.

Motivering

Ibland blir man förvånad över med vilken klåfingrighet staten styr över landets kommuner, landsting och regioner. Kommuner ska ha ansvar för barnomsorg, skola, äldreomsorg osv, men detta hindrar inte staten från att fatta en mängd beslut som direkt påverkar kommunernas möjlighet att sköta sina ålägganden. Maxtaxa, bibliotekslag och detaljerade skollagar är bara några exempel, riksdag och regering tvekar inte att detaljstyra kommunerna vare sig genom lagar eller riktade bidrag.

Ett av de mer extrema fallen av detaljstyrning är att kommunerna själva inte ens får bestämma vad de ska heta. Det är nämligen regeringen som ska besluta vad en kommun ska ha för namn. Efter att kommunen ansökt om att få ändra namn så är det finansdepartementets enhet för kommunal lagstiftning som handlägger frågan och Kammarkollegiet gör en utredning. Sedan beslutar regeringen om kommunen ska få byta till det föreslagna namnet eller inte.

Enligt lagstiftningen, lagen om ändring i indelningen i kommuner, ska namnändringen antas medföra bestående fördel för kommunen eller andra fördelar från allmän synpunkt för att regeringen ska besluta om namnändringen. Kan inte kommunen själv avgöra om namnändringen är en fördel för dem? Kan regeringen göra en bättre bedömning än kommunen själv av vad som är en fördel för just den kommunen?

Givetvis är detta en nästan obetydlig fråga, såvitt jag vet är det enbart Gällivare som fått avslag på ett namnbyte till Gellivare, men namnfrågan visar på hur stor genomreglerad makt som staten har över kommunerna. Om nu Kristianstad vill ändra namn till Christianstad (vilket skulle vara mer rätt eftersom det var Christian IV som grundade staden) eller Ovanåker vill byta till Edsbyn, varför ska då regeringen besluta detta? Det är dags att staten släpper taget om det som grundlagen säger ska finnas kommuner med självstyre.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.