Daily Archives: 29/9/2005

Denna statliga klåfingrighet

När jag fick höra att kommuner inte får bestämma vad de själva ska heta blev jag uppriktigt förvånad. Är det verkligen en uppgift för regeringen? Knappast. Så även om problemet i realiteten är mycket litet så kunde jag inte låta … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Ändringar i namnlagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i namnlagen. Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som föräldrar får döpa sina barn till, hur man får … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 6 Comments

Nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar. Motivering Under 80-talet genomfördes en nationell kampanj om HIV/AIDS. Denna kampanj gav en bred kunskap och medvetenhet bland … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gränsbarriärer

En motion som jag skrivit tillsammans med min enda skånska kollega Lars-Ivar Ericson. Det skulle finnas mycket mer att skriva om vilka hinder det finns för utveckling över Öresund men vi valde att hålla oss ganska korta. Poängen är att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment