Regionalisera statstelevisionen!

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om regionalisering av en av SVT:s två kanaler.

Motivering

Sveriges Television är landets viktigaste informationsspridare och påverkar det politiska beslutsfattandet mer än någon annan media. SVT styrs från Stockholm med ett huvudstadsperspektiv som tyvärr ger en snedvriden bild av Sverige. Sverige är så mycket mer än Sergels Torg och Riksdagshuset.

Det är en fara för förtroendet för public service om inte hela landet och hela landets befolkning har samma möjlighet att uppmärksammas. Redan idag är det många människor runt om i landet som är uppretade över den Stockholmsfixering som SVT sägs stå för. Den lokala Stockholmsdebatten i Stadshuset får utrymme som om det vore av riksintresse, medan Västra Götaland, Region Skåne och övriga landet i princip aldrig uppmärksammas förutom i de korta regionala sändningarna.

Det pågår en positiv regionaliseringsprocess i Sverige, även om den går alldeles för långsamt. Ett viktigt steg i denna regionalisering kan vara att göra statstelevisionens ena kanal regional. Låt utgångspunkten vara regionala sändningar och undantaget gemensamma nationella sändningar i en av SVT:s två kanaler. På det sättet kan vi få Public Service för hela Sverige.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

27 Responses to Regionalisera statstelevisionen!

 1. deap says:

  Vill folk verkligen se regional tv då? Jag är tveksam…

 2. Erik says:

  deap:
  Vill folk verkligen se public service-TV då? Jag är tveksam…

  Allvarligt talat så finns det en poäng i detta förslag. En rikskanal och en lokal kanal skulle kunna komplettera varandra bra.

 3. deap says:

  Men varför ska riksdag och regering överhuvudtaget ha inflytande över SVT? Är det inte bättre att klippa navelsträngen så det kan bli fri television på riktigt nån gång…?

 4. site admin says:

  Visst kan man ha en diskussion om public servcie eller inte, men jag menar nog fortfarande att det finns behov som inte de reklamfinansierade kanalerna är intresserade av att tillfredsställa. Ta nyheter på teckenspråk eller andra språk som exempel. En lösning på just det som man skulle kunna diskutera är att staten avtalar med andra kanaler att sända dessa program mot viss ersättning.

  Nästa argument för public service är att det ska finnas fristående information som inte “ägs” av någon. Italien är ett skrämmande exempel på hur det annars kan gå.

 5. Erik says:

  deap:
  Riksdagen och regeringen ska INTE ha inflytande över public service-TV. Tyvärr så visar historien hur det ändå är så att det inflytandet finns där. Hur många socialdemokrater har satt som chefer för SvT till dags dato?

 6. deap says:

  Jag tycker absolut vi ska ha public service med döv-tv, regionala nyheter, etc., men det borde finnas ett mer långsiktigt och orubbligt “regelverk” för SVT som gör det omöjligt för politiker att, lite då och då, lägga sig i den löpande verksamheten. Utnämning av VD borde inte göras av politiker etc.
  Likadant när det gäller regional tv. Om SVT hade upplevt en efterfrågan på det måste det vara deras mandat att bestämma sig för att satsa på det. Jag tvivlar på efterfrågan, och kan inte låta bli att undra om din motions bakomliggande syfte är att försöka tvinga på människor ett intresse de inte har. När människor till dig ondgör sig över SVT:s stockholmsfixering, är det då regional tv de efterfrågar? Är det så att den östgöte (exempel) som klagar verkligen vill se mer östgötar på regional tv eller kan det vara så att han vill se fler östgötar i riks-tv?

 7. Fredrik says:

  Om du nu på riktigt menar att man både skulle producera och sända bara regionalt som huvudsak i en SVT-kanal hoppas jag att du förstår att tv-avgiften skulle få CHOCK-höjas om vi ska ha en public-service-television att prata om!

  Tänk om!

 8. site admin says:

  Det finns två vägar att gå för att regionalisera och jag föreslår den ena även om jag inte egentligen tycker att det är avgörande. Man skulle kunna tänka sig att den ena kanalen flyttar ut till regionala redaktioner, inklusive Aktuellt eller Rapport, för att producera program som ska sändas i hela landet samtidigt. Min kritik är stockholmsfixeringen och lösningen är underordnad.

 9. Erik says:

  deap:
  Jag håller absolut med dig om att politiker inte ska ha någon styrsel över den löpande verksamheten. Inte heller utnämnandet av chefer, styrelse o.s.v.

  Däremot så kan jag se en poäng i att SvT på ett bättre sätt blir regionala, och detta förslag är så gott som något annat. SvT styrs ju inte av efterfrågan på samma vis som en kommersiell TV-kanal gör. I begreppet Public Service så kan gott en regional TV inrymmas. Vi har väldigt många äldre t.ex. som troligen hellre ser en regional TV än en dokusåpa på TV3 eller liknande. Det finns ett brett kulturliv ute i landet som skulle kunna få mer exponering t.ex. tillsammans med regionala nyheter och regionala debattprogram. Det handlar snarare om att bredda TV-utbudet till att innehålla något som faktiskt inte finns idag. Jag har ingenting emot P2, men jag lyssnar fördenskull inte på den kanalen. Det gör däremot många andra, och det måste de få göra.

 10. site admin says:

  Jag ser också ett stort problem i att SVT blir indirekt politiskt styrt genom chefsutnämningar, men samtidigt är det svårt att hitta någon annan väg. Det normala är att ägaren utser chef och det är staten som äger SVT. Vem ska annars utse chefen?

 11. site admin says:

  Fredrik, jag har i en annan motion föreslagit att TV-avgiften ska avskaffas, tycker det är bättre att kostnaderna går över skattsedeln.

  Det är möjligt att produktionen blir dyrare, även om det säkert går att göra väldigt mycket för de pengarna som en kanal kostar idag. Men jag är också öppen för annan finansiering av program. Vill en region ha reklam i sin kanal så ska de givetvis få bestämma det själv.

 12. Erik says:

  Varför inte “utse chefen” på samma sätt som i vilket annat stort företag som helst, d.v.s. helt utan hänsyn till de politiska preferenserna. En chefsbefattning som tillsätts helt utifrån kompetens och framåtanda på samma vis som görs i övriga näringslivet. Det finns ju framgångsrika företag som både ägs/styrs av såväl kommunister som moderater. I ett normalt företagartänk så ingår inte partitillhörigheten som en parameter helt enkelt.

  Det finns ju redan idag sponsringsprincipen” i den statsägda televisionen. de pengar som dras in den vägen i t.ex. regionala sändningar ska också hamna som en intäkt i den regionala kassan. Därmed så finns en intäkt utöver den som genereras via TV-licensen. I det senare fallet så hoppas jag verkligen att du får gehör för din motion, Johan.

 13. site admin says:

  I vanliga företag så utses vd också direkt eller indirekt av ägaren. I SVT:s fall är det staten och alltså blir det riksdag/regering som har ansvaret. Visst önskar man att regeringen skulle vara så proffsiga att de inte ser till politisk färg, och det hävdar de säkert också att de är, men i utnämning efter utnämning ser vi att “rätt” partibok uppenbarligen ökar “kompetensen” oerhört.

 14. Fredrik says:

  Varför då inte bara öka procent-andelen för produktion som ska vara utplacerad utanför sthlm (idag 60%)?
  Varför isf inte flytta Riksdagen till Svedala eller annan mindre ort? Varför ska Riksdagen promt ligga i Sthlm?

  Att lägga avgiften på skatten? hmm Då skulle det väl kännas statligt om något?

  Och ang chfer, har en sosse-chef och en moderat-chef verkligen SÅ olika syn på hur SVT ska drivas? Kan det spela nån som helst roll vem som är verkställande direktör? VD är ju inte direkt ansvarig för själva programverksamheten, det är programdirektören.

 15. Fredrik says:

  Och en annan grej. Staten äger INTE SVT. Om du kollar in svt.se under företaget så har du ägandeförhållanden där.

 16. site admin says:

  Okej, staten äger inte direkt SVT, det gör en förvaltningsstiftelse. Men vem utser förvaltningsstiftelsens styrelse…. Just det, regeringen på förslag från partierna i riksdagen. Av de som sitter i stiftelsens styrelse kan jag direkt säga att 9 av 11 är knutna till något parti. De andra två ledamöternas bakgrund känner jag inte till.

  Men Fredrik, om du tycker att jag inte höll mig till sanningen när jag skrev att staten äger SVT så ber jag om ursäkt för det. Men sak samma, problemet kvarstår.

  Jag kan tänka mig att flytta riksdagen till Svedala, ligger i min valkrets…:-) Skillnaden är att det bara finns en riksdag medan det finns två SVT-kanaler (eller flera). Det är framförallt nyheterna som är stockholmsfixerade, så kan vi inte gå så långt att vi flyttar ut en hel kanal så borde åtminstone en av de två nyhetsredaktionerna flyttas ut.

  Hur TV-avgiften ska avskaffas skriver jag också om i den motionen. Det handlar inte om ett årligt anslag i statsbudgeten, för då hamnar vi verkligen i ett statligt styrande.

 17. Fredrik says:

  Så vad tror du huvudanledningen till att nyhetsredaktionerna ligger i Stockholm för? Det finns ju självklart en anledning. Frågan om flytt av t.ex. aktuellt har ju förts både en och två gånger.

  Och ang styrelsen, Tror du att det har nån egentlig betydelse att stiftelsens ägare har partipolitisk bakgrund? Dom jobbar ju inte ens på/i företaget SVT? Och har ingen formell makt, dom har väl mer övergripande frågor att ta ställning till i stiftelsen. Så är det ett stort problem anser du att det ser ut såhär? Oavsett om ledamöter kommer från partier eller inte så har väl alltid folk ett politiskt medvetande som kanske färgar deras beslut oavsett hur man är tilltredd eller inte?

  Jag har nog svårt att se hur det skulle fungera med att ha avgiften som en skatt, alla som inte har en tv då? ska dom ändå betala tv-skatten? hmm njae. Alla förslag har sina positiva OCH negativa sidor. och såläge det inte ett ultimat förslag ska vi nog vara försiktiga med att ändra det system som vi har. Det är ju faktiskt ett system som fungerar väl, har hört nån siffra från RIKAB om att över 90% faktiskt betalar sin tv-avgift och de produkter SVT/SR gör är ju bland de populäraste. En ändring hade ju varit naturlig om det inte fungerat som det skulle men varför ändra nåt som är välfungerande?

 18. site admin says:

  Huvudanledningen till att nyhetsredaktionerna ligger i Stockholm är att alla i Stockholm tycks tro att allting händer där.

  Jag har inte motionerat om att ändra styrelsetillsättingen eller hur man utser vd, jag har bara hållt med om att det kan vara ett problem men också sagt att jag inte ser någon bättre lösning.

  Hur färgad av partipolitik man är har säkert betydelse. Är det en majoritet med socialdemokratisk partibok i fickan så är jag övertygad om att det är större risk att de utser en s-märkt vd. Detsamma gäller givetvis om det är en majoritet av borgerliga ledamöter.

  Hur många har inte tv? Jag är övertygad om att det är fler som inte har nytta av Glesbygdsverkets verksamhet, men alla måste ändå betala skatt dit.

 19. Fredrik says:

  I ärlighetens namn nu, är det inte så att om man ska mäta var det händer mest grejjer så är det väl i Sveriges huvudstad? Om inte annat politiskt… Alltig händer ju givetvis inte här men mycket mycket. Ganska självklart eftersom det är Sveriges största stad. Då finns det kanske en poäng att även ha nyheterna här, givetvis kompletterade med regionala nyheter (som idag) med flera sändningar varje kväll…
  Givetvis skulle man kunna utöka de regionala nyhetssändningarna men även det är ju en kostnadsfråga.

  Men berätta då vad de konkreta skillnaderna skulle vara om en styrelse för SVT AB (och hur det skulle påverka utbudet) skulle bestå av en moderat resp. socialdemokratiskt vald styrelse? Och vad har du isf för belägg för att så skulle ske?

  Typiskt politiker att göra politik av ALLT!

 20. site admin says:

  Självklart händer det mest i Stockholm, men det händer inte mer av intresse i Stockholm än i hela övriga landet tillsammans. Därför är det rimligt att en kanal finns i Stockholm och den andra regionalt.

  Jag har aldrig påstått att styrelsens sammansättning direkt påverkar programutbudet. Men jag vidhåller att det har betydelse vilken styrelse som finns på SVT och i andra bolag. Låt oss säga att vd-tjänsten står mellan två personer, en med borgerlig bakgrund och en med socialdemokratisk bakgrund. Om det är s-majoritet i styrelsen så tror jag att det är störst chans att socialdemokraten väljs och är det borgerlig majoritet så tror jag att det är störst chans att den borgerliga väljs.

  Detta behöver inte ske för att man är ute efter att besätta posten med en person med rätt partibok, utan jag tror att den största anledningen är “gamla kontakter”. Vänner sedan tiden i SSU, eller f.d. arbetskamrater på departementet osv.

  Det är möjligt att jag är en typisk politiker, även om jag inte är speciellt typisk bland riksdagens ledamöter, men Fredrik, du kan väl inte missat hela den diskussion om utnämningsmakten som pågått från och till under lång tid. F.d. statssekreterare efter f.d. statssekreterare blir generaldirektör i någon myndighet. Enbart kompetens…, jag tvivlar.

 21. Fredrik says:

  Men just med tanke på att det händer mycket även utanför sthlm är det ju därför vi har de regionala nyheterna, vad skulle man tjäna på att ha en kanal som end eller nästan bara är regional?
  Fråga 1: Hur/vem skulle finansiera en sån kanal har du tänkt dig? Låter så orealistiskt!

  Jag efterlyser fortfarnade ett konkret exempel på hur SVT skulle påverkas av en borglig/socialistiskt vd? Vad är “fel” med att ha en socialistisk vd utvald av en (s)-styrelse om det ändå inte påverkar det jobb vd:n ska ha? Kan väl inte ha någon betydelse alls? Borde väl isf bara sporra de borgliga att föra en bättre politik, vinna valet och då få välja en (m)-vd till SVT om det nu är så viktigt, även om det inte skulle påverka SVT nämnvärt. Det finns inget naturligt negativt samband med “svågerpolitik”. Det sker ju varje dag i alla företag utan att man måste göra en politisk fråga av det.

  Det man undrar är ju hur viktig du tycker den här frågan är?
  och fråga 2: Som sagt ang. tv-agiften och svara gärna denna gång; varför ändra att system som fungerar och dessutom fungerar ganska bra!?

 22. site admin says:

  Jag gillar aldrig “svågerpolitik” och är övertygad om att sådan innebär minskad kompetens i ledningen. Och jag vill absolut inte ha en situation där vi byter vd vid majoritetsbyte i riksdagen. Då får vi verkligen en politisk styrning. Tror du inte att vd:n har någon som helst betydelse för företaget? Varför har man då en vd?

  Den regionaliserade kanalen ska betalas genom skattefinansiering och “sponsorintäkter”, dvs reklam utan budskap.

  Jag hävdar fortfarande att TV-avgiften inte är ett fungerande system. Det bygger på innehavet av en TV-mottagare, vilket inte längre betyder en “TV”. Om man nu tycker att det är rättvist att bara de som har TV ska betala, varför ska då den invandrarfamilj som inte ens har SVT inprogrammerat på sin TV betala TV-avgift? Det är ingen självklarhet längre att den som har en TV-mottagare tittar på SVT. Systemet med TV-avgift är förlegat, det fungerade när inte alla hade TV och de enda kanalerna vi kunde se var SVT.

 23. Fredrik says:

  Jo VDn har betydelse för företaget INTE för de programutbud som t.ex. SVT har. DET är min poäng. Sen väljs ju inte VDn av regerigen, det gör styrelsen och styrelsen sitter det inte bara sossar i. Vidare så behöver ju inte en sossevald styrelse välja sosse VD:s till företagen eller hävdar du att Christina Jutterström SVT, Peter Örn SR och Christina Björk UR alla är socialdemokrater???

  Är det rimligt att skattemedel går till en regional TV-kanal istället för att t.ex förbättra vården, skolan eller omsorgen??? Har du stöd för det tror du? och reklam är ju det som i stort sätt alla HATAR. En reklam-fri public servise är väl VERKLIGEN nåt vi ska värna om?
  Och vilket företag/organisation vill annonsera utan budskap???

  Du har rätt i att tv-avgiften är lite förlegad kanske men du kan ju inte hävda att det inte är ett fungerande systam? Det fungerar ju bevisligen utmärkt…

 24. site admin says:

  Fredrik, ta det lugnt, det var inte jag som till en början tog upp frågan om politisk styrning av SVT. Jag har inte motionerat om det, jag har sagt att det kan vara ett problem.

  Självklart anställer vd:n i sin tur andra personer inom koncernen, så i förlängningen har det nog betydelse även för SVT:s inriktning på programmen vem som är vd.

  Jag har aldrig påstått att alla i styrelsen är sossar, det hittar du på, men majoriteten i riksdagen speglas i styrelsen. Jag vill inte heller uttala mig om vilken politisk färg den eller de nuvarande cheferna har, vad vi, eller åtminstone jag, pratat om är att politiker i styrelsen kan innebära tillsättning av vd med “rätt” politisk inriktning, inte att det har skett.

  Att Peter Örn varit folkpartist är dock ingen hemlighet.

  Jag vet inte om folk hatar reklam, jag tror att de allra flesta ser det som en alldeles rimlig finansiering av TV-kanaler. Du har nog missat att det redan idag finns många företag som “sponsrar” program, framförallt när det gäller idrott, men även t.ex. vädret.

  Varför stanna kvar vid tv-avgiften om den är förlegad, varför inte försöka hitta ett system som både fungerar och inte är förlegat.

 25. Fredrik says:

  Du behöver nog inte oroa dig, politisk styrning av just public-service-bolagen förekommer mig (eller dig) veterligen inte.
  Att Peter Örn är folkpartist påvisar väl ganska starkt att styrelsen INTE tillsätter styrning med “rätt” politisk färg.

  Jag hittar inte på någonting ang sossar i styrelsen, jag frågade dig om du trodde att så verkligen var fallet. Nu hittade DU på… hehe

  OK, jag har jobbat med public relations i flera år och jag lovar dig (om du nu inte visste detta själv) att folk hatar reklam och tackar väldans för att vi har ett bolag (med flera olika) reklamfria kanaler i Sverige. Det är är däremot rimmligt att kanske finansiera Paradise Hotel och Parlamentet med reklam men inte Uppdrag Granskning eller Rapport.

  Sponsringsreglerna har jag också förmodligen större kunskap om än du. På SVT är det endast tillåtet att sponsra evenemang som vi ändå skulle ha sänt (Detta kan alltså knappt kallas för finansiering…), detta för att få in intäkter för att övriga produktioner (som t.ex. nyheter och fakta) inte ska bli lidande för at tdet är ett stort sport-år. Reklam och sponsring är inte alls samma sak. Och vädret är verkligen ingen programpunkt som sponsras i SVT.

 26. Fredrik says:

  Förövrigt så disskuteras väl ett nytt system nu, en s.k. medieavgift. Detta är väl något som en riksdagsman som du redan känner till..?

  Det kommer nog finnas en hel uppsjö av bra idéer även om det systemet som vi har idag fungerar (och utan större klagomål)…

 27. site admin says:

  Visst finns det en diskussion kring en medieavgift, men det är ingen större skillnad från dagens TV-avgift. Det handlar i princip bara om att kunna nå de som tittar på TV på andra sätt än genom en vanlig TV.

  Vår diskussion kommer nog inte så mycket längre eftersom vi är tillbaka på utgångspunkten. Du menar att TV-avgiften fungerar, och dessutom utan klagomål, medan jag menar att den inte fungerar på ett rimligt sätt. Bara för upprepningens skull:

  1. Det är orimligt att personer som vill titta på TV men aldrig på SVT ändå ska tvingas betala till SVT.

  2. Många fuskar och betalar inte. När jag var student var jag nog den enda som betalde i min vänkrets.

Leave a Reply

Your email address will not be published.