Moms på glasögon och kontaktlinser

En motion som jag också skrivit tidigare. Ursprungligen ett förslag som C-kretsordföranden i Trelleborg, Patrik Holmberg, har lagt på Centerpartiets stämma. Även Centerpartiets gruppordförande Åsa Torstensson har skrivit under motionen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas.

Motivering

Jag liksom en stor del av Sveriges befolkning lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har inte valt att se dåligt och vi kan inte vara utan våra glasögon eller linser.

Av någon anledning belastas våra hjälpmedel med den högsta möjliga momssatsen, 25 %. Detta är inte rimligt och momsen på glasögon och kontaktlinser bör sänkas till den lägsta möjliga. Det borde vara naturligt att de personer som drabbas av synfel ska drabbas ekonomiskt i så liten utsträckning som möjligt.

Enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får reducerade skattesatser tillämpas i fråga om medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra apparater som normalt är avsedda att lindra eller behandla invaliditet, för den handikappades uteslutande personliga bruk. För mig är det självklart att glasögon och kontaktlinser är ett hjälpmedel enligt sjätte mervärdesskattedirektivet, men skatteutskottet valde tyvärr i 2004/05:SkU22 att enbart konstatera att ”det har hittills förutsatts att glasögon inte hör till denna kategori”. Det bör åtminstone vara dags att kontrollera huruvida glasögon kan tillhöra kategorin eller inte.

Stockholm den 21 september 2005

Johan Linander (c)
Åsa Torstensson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

4 Responses to Moms på glasögon och kontaktlinser

 1. Erik Hultin says:

  En klockren motion. I min enfald så trodde jag att det redan var så att glasögon/kontaktlinser skulle vara klassat ur skattehänseende som hjälpmedel. Förvisso så kan man ju alltid undra om merkostnaden för dyra modebågar ska klassas som hjälpmedel. Kanske kunde man se en lägre momssats på de rent optiska delarna i glasögon, men jag antar att det skulle vara relativt svårhanterligt att separera dessa momsmässigt. Oavsett vilket så tillhör ju givetvis glasögon kategorin medicinska hjälpmedel.

 2. Anna says:

  Tycker också det är en mycket vettig motion. Förstår inte varför personer med nedsatt hörsel får ersättning och inte vi som har nedsatt syn ska stå för hela kostnaden själva.

 3. Emil says:

  Erik: det är inga problem att separera kostnaden för glasen (dom “optiska” delarna i glasögonen) eftersom refraktionen och refraktionsanpassningen redan idag är momsfria… (Man betalar alltså bara för produkterna, inte för arbetet.

 4. site admin says:

  Tack för kunskapen Emil!

Leave a Reply

Your email address will not be published.