Ingen anledning att fira Gustav Vasa!

Motion som jag skrivit för att ändra det, som jag tycker, felaktiga beslutet att göra 6 juni till helgdag som riksdagen fattade i våras.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ändra Sveriges nationaldag från den 6 juni till den 24 maj.

Motivering

Den 6 juni firas som nationaldag i Sverige med anledning av att Gustav Eriksson Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523. Jag kan förstå att Gustav Vasa har varit en viktig historisk person i vissa delar av Sverige, men som skåning har jag ingen anledning att fira Gustav Vasas kröning av flera anledningar. Därför såg jag inte heller någon anledning att göra den 6 juni till allmän helgdag. Under förra riksdagsåret beslutades dock att Sveriges nationaldag ska vara en allmän helgdag och därför föreslår jag nu att ändra nationaldagen från den 6 juni till den 24 maj.

Gustav Vasa låg i ständiga krig med Danmark. Det Danmark som Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillhörde till 1658. Med andra ord 135 år efter det år som vi nu firar genom en allmän helgdag. Jämtland och Gotland blev en del av Sverige först 1645 och tycks inte heller ha någon anledning att fira Gustav Vasas kröning 1523.

Nästa fråga är om det överhuvudtaget finns någon anledning att fira Gustav Vasa. Han har ofta framställts som en omtänksam landsfader. Sanningen är snarare att han var en tyrann, bokbålsarrangör och klosterbrännare som genom att mörda upprorsmakare och oppositionella grundade den svenska enhetsstaten. Med tanke på hur Dacke-upproret brutalt och blodigt krossades av Gustav Vasa borde inte heller smålänningarna ha någon anledning att fira den 6 juni.

Gustav Vasa lät avrätta skånska frihetskämpar på Stortorget i Malmö. Det är inte rimligt att svenska staten ska tvinga skåningar och andra att fira denna tyrann. Sveriges nationaldag bör därför ändras till en dag då vi alla svenskar har en anledning att fira.

Sverige har ingen befrielsehistoria att fira såsom t.ex. Norge, USA och Frankrike. Tvärtom hyllar vi tyvärr en tid då Sverige var en imperialistisk krigsnation. Detta är inget som bör hyllas. Istället bör vi hylla folkets frihet och demokrati, t.ex. genom att göra den 24 maj till ny nationaldag. Dagen då vi 1919 fick en allmän och lika rösträtt.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to Ingen anledning att fira Gustav Vasa!

  1. Anonymous says:

    jag håller med fullständigt

Leave a Reply

Your email address will not be published.