Daily Archives: 21/9/2005

Avskaffa fastighetsskatten på vindkraftverk

En motion som jag upprepar för tredje året, helt enkelt därför jag tycker att den är rätt och skatteutskottet har fel… Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avskaffa fastighetsskatten på … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Ingen anledning att fira Gustav Vasa!

Motion som jag skrivit för att ändra det, som jag tycker, felaktiga beslutet att göra 6 juni till helgdag som riksdagen fattade i våras. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Svar ang. kaotiskt i kriminalvården

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kriminalvårdsanställda skall kunna få acceptabla arbetsvillkor. Kriminalvården har under denna sommar mot bakgrund av förra som¬marens händelser vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att erfaren personal … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Diskriminering avseende pensionsförsäkringars förmånstagare

En motion tillsammans med skånska kollegor från m, fp och kd. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments