Drogfrågor i körkortsutbildningen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om drogfrågor i körkortsutbildningen.

Antalet olyckor och dödsfall bland unga förare i trafiken ökar. Det beror bland annat på att många kör för fort, slarvigt och med droger i kroppen. Det är därför viktigt med attitydförändringar i trafiken för att på så sätt öka trafiksäkerhet. Var femte 18-24-åring har kört rattfull och alltfler tycker att det är okej att köra bil med alkohol i kroppen. Dessa förhållanden kan motverkas genom en effektiv och grundlig undervisning i drogfrågor i samband med körkortsutbildningen. Utbildningen skall vara obligatorisk och exempelvis innehålla möten med drabbade, filmvisningar, diskussioner samt värderings- och upplevelsebaserade övningar. På så sätt ges möjligheter att påverka de attityder som finns hos körkortseleverna och vi kommer närmare nollvisionen i trafiken.

Stockholm den 20 september 2005
Lars-Ivar Ericson (c) Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.