Vilken brottslighet är rimlig?

Frågan kan tyckas konstig, men högst relevant. Vi i alliansarbetsgruppen som arbetar med rättsfrågorna har börjat med en rapport om polisen. Vi vet att brottsligheten ökar år från år. Våldsbrotten mer medan stöldbrotten har gått ner vissa år. Men frågan är vilken brottslighet som vi ska vara “nöjda med”.

Svaret borde vara att varje brott är ett för mycket, men samtidigt är det att vara fruktansvärt naiv och tro att brottsligheten någonsin ska försvinna helt.

Ska vi vara nöjda om brottsligheten ligger på samma nivå som idag om 10 år? Ska målsättningen vara att halvera brottsligheten på 10 år? Vad är realistiskt att kunna uppnå? Det är inga enkla frågor och det finns inga svar. Kommentarer efterlyses!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vilken brottslighet är rimlig?

 1. Zibbo says:

  Jag tycker den skall öka i vissa delar och minska i andra. 😉

  Mer filutdelning!

  Det viktiga är väl att man fokuserar på att fånga upp ungdomar mm tidigt, INTE att straffa dem efteråt.

 2. Erik says:

  Johan:
  Finns det ens en rimlig nivå? Personligen så ser jag avgjort allvarligare på våldsbrott av alla slag än på stöldbrott, även om dessa naturligtvis inte heller är ok.

  Med alla de lagar som finns och som reglerar vad som är rätt och fel så undrar jag om vi inte alla i stort sett är mer eller mindre brottsliga (omedvetet) ganska ofta.

  Troligen så är det en utopi att tro att brottsligheten om 10 år kan ligga kvar på samma nivå som idag. Precis som Zibbo så tror jag att man måste fokusera på att fånga upp ungdomarna innan de har slagit in på en brottslig bana. Detta är en fråga för skolan som jag anser måste sätta lag och rätt i betydligt mera fokus än vad som sker idag. Från min egen skolgång kan jag faktiskt inte ens minnas att det fanns någon form av utbildning kring lag och rätt. Alla förväntas vi veta vad som är lagligt, men informationen om det måste vi söka själva. Detta system sätter nog i viss mån ribban för rättsmedvetandet redan under skolåldern.

 3. Leffe says:

  Det enda vettiga svaret är att samhället alltid skall ha en strävan att minska brottsligheten. Vid varje givet tillfälle finns det åtgärder som kan genomföras för att förbättra.

  Man kan inte diskutera absoluta nivåer här, lika lite som man kan diskutera absoluta nivåer när det gäller “hur rika människor bör få vara” eller “vad är en önskad medellivslängd”.

  Till detta kan man lägga de avsevärda mätproblemen – hur mäter man egentligen brott?
  -Anmälningar? (då får du problem med falska, felaktiga eller multipla anmälningar dessutom finns det mörkertal)
  -Antalet förundersökningar som slutförs?
  -Antalet dömda?

  Dessutom kan ju en klump av 100 000 brott bestå av väldigt många olika enskilda brott, mer eller mindre angelägna att utreda och lagföra.

  Jag trodde till min enfald att det bara var systembyggande plan-politiker som höll på med sådana här övningar, och sådan är du ju inte vanligtvis. 🙂

  /Leffe

Leave a Reply

Your email address will not be published.