Nio dagar med overvakare

Befinner mig ater i Lhasa efter en tvadagars utfard till Tibets nast storsta stad Xigaze. Med pa denna tur och anda sedan vi landade i Beijing ar tva man fran Kinas myndighet for “utlandsk forstaelse” (fri oversattning). Dessa tva man har varit overallt vi varit, de har flygit med samma plan, akt samma buss och besokt samma platser. Sjalvklart har vi pratat valdigt mycket med dessa tva man och aven om vi inte kan pasta att vi blivit vanner, sa kanner vi varandra ganska bra efter att ha levt tillsammans under mer an en veckas tid.

De har i uppdrag att se till att vi har det sa bra som det bara gar samtidigt som vi inte ska fa prata med vanliga tibetaner och hora vad de tycker och tanker. Delvis har de lyckats, men givetvis har vi fatt sma pratstunder da de inte kunnat sta bredvid och pa det sattet far manniskor att enbart saga de “officiella sanningarna”. Tidigare idag besokte vi ett kloster dar det tidigare varit oppna meningsmotsattningar mellan Beijing-regeringen och klostrets ledning. Da var det inte bara vara tva overvakare fran Beijing som kande sig manade att narvara, utan totalt nio personer fran Beijing, Lhasa eller Xigaze. Givetvis fick vi bara hora exakt vad de ville att vi skulle hora.

Igar nar vi akte buss mellan Lhasa och Xigaze, en busstur som tar ca 8 timmar om man aker den sodra vagen, sa hade vi en lang diskussion om demokrati och manniskors ratt att sjalv valja sina politiska ledare, om kultur, sprak, traditioner, religion och religiosa ledare med den av overvakarna som ar nummer tva (givetvis ar det en rangordning mellan de bada, Kina ar ett otroligt klassamhalle dar alla ska rangordnas). Efter ett tag borjade nummer ett av overvakarna oroa sig eftersom nummer tvas argument borjade ta slut och la sig i diskussionen for att fa slut pa den. Idag nar vi akte buss i ca 5 timmar (norra vagen mellan Xigaze och Lhasa) sa ville inte andre overvakaren diskutera alls. Snacka om att han fatt en tillsagelse av forsteovervakaren.

En ytterligare handelse som jag vill beratta om ar nar en hogt uppsatt kommunistisk Tibetpolitiker drack lite for mycket haromdagen. Under dagen hade han kallat Dalai Lama for separatist som vill bryta ut Tibet fran Kina, aven om Dalai Lama sjalv godkanner att Tibet ar en del av Kina men att Tibet ska ha en riktig autonomi som typ Skottland eller Quebec. Han hade nog kallat Dalai Lama for seperatist tio ganger under dagen, men nar han hade druckit lite for mycket kinesisk 52%-snaps sa dok sanningen upp. Han forsa sig och medgav att Dalai Lama faktiskt inte langre talar om ett sjalvstandigt Tibet utan vill ha en riktig autonomi. Om man ska ljuga sa mycket som en del kinesiska politiker gor sa borde det vara forbjudet att dricka sprit, fran fyllerister och sma barn for man hora sanningen…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.