Tidigare, tydligare, tuffare tag mot ungdomsbrottslingar

Pressmeddelande från Allians för Sverige 2005-08-09

Den borgerliga alliansen presenterar i dag ett program mot ungdomsbrottsligheten. Programmets syfte är att åstadkomma ett större engagemang för barn och ungdomar, där varje signal om att något är på väg att gå snett skall tas på allvar. Samhällets reaktioner på ungdomsbrott måste vara rättssäkra och inriktade på att stoppa det brottsliga beteendet. Samhället kan inte fortsätta svika de unga genom att se mellan fingrarna då brott begås.

– Vi gör de unga en björntjänst genom att utelämna kopplingen mellan handling och konsekvens, säger Johan Pehrson (fp), ordförande för Allians för Sveriges rättspolitiska arbetsgrupp. Att reagera är att visa att man bryr sig. Socialdemokraterna vågar inte ta tag i ungdomars brottslighet: De stryker medhårs i stället för att sätta gränser. Det är ett svek både mot brottsoffren och brottslingarna. Därför presenterar Alliansen ett brett program med en rad olika förslag i syfte att komma åt ungdomsbrottsligheten.

– Kampen mot ungdomsbrottsligheten kräver verktyg i form av fungerande påföljder, säger Beatrice Ask (m). Vi är upprörda över hur dåligt dagens system fungerar. Därför föreslår vi en rad konkreta bättringar av påföljderna för unga brottslingar. Unga skall inte sitta i fängelse. Men alla unga måste kunna ges fungerande konsekvensprogram och ungdomshemmen måste ha platser och en fungerande verksamhet.

– Familjerna måste engageras mer, säger Johan Linander (c). Föräldrarna är de bästa brottsförebyggarna – men då måste de också göras delaktiga. Fler polisförhör bör hållas i hemmet och föräldrar bör vara skyldiga att närvara när deras barn är med i en rättsprocess. Föräldrar bör också ges ett utökat skadeståndsansvar när deras barn begär brott. Vi är inte ute efter att skuldbelägga alla föräldrar, men vi vill visa på föräldrars ansvar för sina barn.

– Vår viktigaste uppgift är att tidigt hitta de ungdomar som befinner sig i riskzonen, avslutar Peter Althin (kd). Ofta ligger ett begynnande missbruk bakom ungdomsbrottslighet. Detta kräver insatser på tre plan: Vi måste förebygga missbruk, genom att ge polisen möjligheter att upptäcka det på ett tidigt stadium; vi måste fånga upp dem som experimenterar med droger, genom snabba reaktioner av rättsväsendet och vi måste vårda dem som missbrukar, genom vettiga behandlingsinsatser inom ramen för påföljderna.

This entry was posted in Alliansrapporter, General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.