Regeringen räddar ansiktet

Nu har den socialdemokratiska regeringen skapat sig en chans att rädda ansiktet. Deras hårdnackade motstånd mot att ge de apatiska flyktingbarnen amnesti har rört upp känslorna i hela landet och inte minst inom det egna socialdemokratiska partiet.

Nu har regeringen sett till, jag har inga bevis för att det är så men ändå övertygad om att så är fallet, att Utlänningsnämnden skickat ett fall med en familj från Uzbekistan med ett apatiskt barn till regeringen för vägledning.

Migrationsminister Barbro Holmberg, som jag för övrigt träffat några gånger och tycker är mycket trevlig, välkomnar beslutet och säger enligt TT: “Det ger regeringen möjlighet att i ett enskilt ärende slå fast två mycket viktiga principer: för det första att barns egna asylskäl och barns skyddsbehov ska utredas och bedömas, och för det andra att barn med livshotande sjukdomar inte ska avvisas från Sverige.”

Jag är inte förvånad över att hon är glad. Jag tror att Barbro Holmberg egentligen skulle vilja låta de apatiska flyktingbarnen stanna, men att hon blivit överkörd av Göran Persson. Nu har Persson insett att kritiken i denna fråga allt för mycket hotar hans möjligheter att avsluta sin karriär med en valseger 2006 och därför har han på något sett ordnat så att regeringen nu får chansen att rädda ansiktet genom att låta den uzbekiska familjen stanna. Då ordnar de ett prejudikat som betyder att de apatiska barnen, åtminstone i stor utsträckning, får stanna.

Blir det så som jag misstänker så är jag i första hand väldigt glad för barnens skull och i andra hand upprörd över regeringens trixande för att slippa ge Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet rätt i riksdagen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.