Regeringen “satsar minus” på polisen

Ni har säkert hört justitieminister Thomas Bodström hävda att de satsat på polisen och att de fortsätter med det. Så mycket är det dock inte med den ”satsningen”. För 2006 får polisen ett plus på 375 mkr. Det låter bra. Men samtidigt får de bara en pris- och löneuppräkning på 0,8 %. Det är knappast det verkliga utfallet, det är snarare 3-4 %. På en budget på ca 15 miljarder kronor innebär det att det saknas ca 400 mkr för pris- och löneuppräkningen (då räknar jag på 3,5 %). Det vill säga att det inte finns en enda krona att använda för ”satsningen”, tvärtom saknas det 25 mkr. Dessutom gör regeringen ett generellt besparingsbeting på alla myndigheter på 0,6 %, vilket innebär att ytterligare 90 mkr ska sparas in. RPS hade räknat med att använda sitt överskott under 2004 på 375 mkr under 2005, nu tar regeringen tillbaka 325 mkr av de pengarna. Det innebär att ”satsningen” på 375 mkr nu innebär att polisen i Sverige måste spara in 440 mkr

På detta kan läggas att NATO-toppmötet i Åre kostar polisen ca 50 mkr i merkostnader (pengar som egentligen Jämtlands polismyndighet ska stå för, men det är en tredjedel av deras totala budget!) och att tsunamin också ger merkostnader på ca 50 mkr under 2005. Då är vi uppe i över en halv miljard som polisen måste hämta hem på den ”normala verksamheten”.

Samtidigt går det ut rekordmånga nyutbildade poliser, vilket givetvis är bra. Men eftersom polismyndigheterna inte har pengar att anställa dem så måste äldre poliser förtidspensioneras. RPS tar pensionskostnaderna och har 200 mkr i sin budget för 2005. 200 mkr går alltså till att poliser INTE ska jobba. Totalt sett behöver tre gamla poliser förtidspensioneras för att en ny ska kunna anställas. Inte klokt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Regeringen “satsar minus” på polisen

  1. Federley says:

    Bra ansiktslyft för sidan!

  2. NeonJudge™ says:

    Varför känns det som om regeringen totalt saknar överblick över följder och konskvenser av sitt totala handlande?
    Fisheyevision istället för helicoptervision.

Leave a Reply

Your email address will not be published.