Pagrotsky är ute och reser

På dagens DN Debatt skriver utbildningsminister Leif Pagrotsky att friskolors orättvist höga betygsättning driver fram antagningsprov till högskolorna. Paggan är väldigt irriterad på att friskolorna, “många drivna som företag i vinstsyfte”, tilldelar eleverna högre betyg än vad de kommunala skolorna gör. Men man luktar lång väg att hans ilska handlar om vinstsyftet och inte om betygen, hela debattartikeln är skriven för att svartmåla friskolor.

Pagrotsky misslyckas totalt eftersom Svenska Dagbladet, och t.ex. SVT-Text, idag skriver om nya siffror från Skolverket som visar att friskoleelever har bättre resultat på de nationella proven i matte, svenska och engelska än vad de kommunala skolornas elever har. Inte konstigt att friskoleelever får högre betyg!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Pagrotsky är ute och reser

  1. NeonJudge™ says:

    Inte så särskilt förvånande egentligen detta, med tanke på den grå socialismen ursprungsidé om att alla ska vara lika. Tyvärr så besitter de inte riktigt insikt om nyanser, utan det bästa vore nog om vi alla vore genomsnittliga och medelmåttiga. Troligen så är det även enklare att regera över just en sån anonym massa.

    Just det du skriver om gick inte att undgå, utan min reflektion var exakt densamma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.