Gör Skåne till försöksregion för ny alkoholpolitik

Gör Helsingborg eller hela Skåne till en försöksregion för en ny alkoholpolitik. Eftersom socialdemokraterna inte kan komma fram till hur de ska ha det, utredaren Kent Härstedt tycker en sak och folkhälsoministern en annan sak, har jag idag lagt fram förslag på försöksorter med alternativ alkoholpolitik.

Mitt förslag som jag skickat till statsrådet Morgan Johansson som en skriftlig riksdagsfråga innebär lägre skatter för att minska smugglingen, införseln och bunkringen. Gör samtidigt en stor upplysningskampanj om alkoholens skadeverkningar och genomför befolkningsundersökningar om attityder och konsumtionsmönster.

Folkhälsominister Morgan Johansson har uttalat att han inte vill sänka skatten på öl och vin, men däremot kan tänka sig det för sprit. Detta känns mycket märkligt eftersom de riktigt stora mängderna som forslas in i landet är just öl och vin. I måndags var jag och besökte tullen i Helsingborg. Där fick jag se det gigantiska lagret av beslagtagen alkohol som tullen har. Där står hundratals pallar med öl och vin, om inte tusentals, men ganska lite sprit. Så vill man stoppa smugglingen så är det inte någon skattesänkning på sprit som hjälper.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Gör Skåne till försöksregion för ny alkoholpolitik

 1. Genialt Johan! Paa sikt aer det naturligtvis noedvaendigt att regionalisera aeven alkoholpolitiken. I ett federalt Sverige enligt Centerpartiet saa kommer det att finnas lika maanga saett att skoeta alkoholpolitiken paa som det finns antal regioner, dvs sannolikt naagonstans kring 7 – 12 stycken.

 2. Problemet med den svenska alkoholpolitiken i dag och framför allt här nere i Skåne är ju att det främsta syftet med sträng alkoholskatt trots allt inte upprätthålls i och med närheten till tax haven vad gäller alkoholskatter. Folkhälsan blir tyvärr lidande då dagsresor till Danmark tillhör vardagen.

  Ser man till det andra syftet, d v s att få klirr i kassan hos svenska staten borde ditt förslag vara i rätt riktning.Genom att testa ett nytt system skapar vi en nyfikenhet och visar en vilja till förändring. Att kämpa sig fast till höga skatter och ett starkt Systembolag är en garant för en tryggad folkhälsa är ju naivt, med tanke på införseln i södra Sverige, t e x.

  Snygg sida, Johan!

 3. Fredrik Jarl says:

  Att vi behöver en annan alkoholpolitik än den i dag rådande är för de flesta sunt tänkande människor uppenbart. En ordentlig skattesänkning över hela fältet är det enda som kan motverka den situation som vi nu sitter fast i. Detta är nödvändit inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Bunkringen av alkohol i hemmet leder till ett ökat drickande. Vid sänkta skatter kommer inte dagens handlarresor att fortsätta, vilket också får till följd att bunkringen minskar.

  Å andra sidan finns det ju också ett problem med att göra Skåne till ett försökslän. Resorna från övriga Sverige, framförallt de närliggande regionerna, för att handla alkohol i olika former kommer att bli många. Det finns således risk för att samma problem som i dag finns i Skåne flyttas uppåt i landet.
  Skillnaden är alkoholen, om än i lägre nivå, skattas i Sverige. Dessutom lär Systembolaget i Helsingborg få bygga ut, i stället för att som i dag i det närmste få slå igen.

  Något måste göras. Går det inte att få en generell skattesänkning, kan detta möjligen vara en bit på vägen.

 4. Ekström says:

  Otroligt intressant förslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.