Färre antagna till polisutbildningarna

Skriftlig riksdagsfråga till justitieminister Thomas Bodström som ännu saknar svar:

Rikspolischefen har i ett uttalande sagt att antalet antagna till polisutbildningarna måste minska efter 2006 och att förmodligen en av de tre polishögskolorna behöver stängas. Givetvis har detta skapat oro vid de nya polishögskolorna i Växjö och Umeå, men framförallt har svenska folket anledning att oroa sig.

Rikspolisstyrelsen uppger att antagningarna kan komma att halveras efter år 2006 och därmed hamna på mellan 300 och 500 studenter per år. Samtidigt uppger Polisförbundet att 800-900 poliser kommer att gå i pension varje år från 2007. Det skulle innebära att antalet poliser i landet skulle minska med 300-600 varje år. Det är en mångdubbelt större minskning av antalet poliser än den blygsamma ökning som åstadkommits de senast två åren. Samtidigt är det fortfarande år 2004 färre poliser räknat i årsarbetskrafter än det var 1995/96. Antalet anmälda brott är tvärtom betydligt fler.

Sverige behöver fler poliser och inte färre och med anledning av det vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att antalet poliser inte ska minska kraftigt från år 2007?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Färre antagna till polisutbildningarna

  1. Oooh denna sidan är grön, enbart. Och sedan sådant luddigt krafs som politik (ska man orka kommentera sådant)?
    Poliser ja, ? Vad sa han förra rikskrim chefen igår? Han sa något istil med att fängelserna håller på att gå i konkurs, och att han vill ha miljard program i bonus??

Leave a Reply

Your email address will not be published.