Inget krav på samtycke i nya sexualbrottslagen

Regeringen har valt att inte ta upp en samtyckesreglering i sitt lagförslag. Argumentet att det kan bli ett hårt tryck på kvinnan som anmält det sexuella övergreppet kan vara troligt, men den principiella frågan är långt mycket viktigare som jag ser det.

Även med den nya sexualbrottslagstiftningen kommer kvinnan fortfarande ha det juridiska ansvaret att se till att mannen förstår att hon inte vill ha sexuellt umgänge. Mannen själv, han har inget som helst eget ansvar för att ta reda på huruvida kvinnan vill ha det sexuella umgänget eller inte. Detta är fullkomligt fel enligt mitt och Centerpartiets synsätt. Självklart borde lagstiftningen utgå från att ett samtycke till en handling ska inhämtas innan handlingen utförs.

Jag ska göra en något vårdslös jämförelse som givetvis inte är en jämförelse på något annat sätt än just vad gäller samtycket: Det är enligt svensk lagstiftning olagligt att låna grannens bil utan att först få ett samtycke. Inte ens om grannen lämnat reservnyckeln hos dig eller ens om nyckeln sitter i bilen är det lagligt att låna den utan samtycke. Visst kan det finnas bevisproblem, men det är väl ingen som skulle komma på tanken att ha en lagstiftning där samtycke förutsätts så länge som inget annat är uttalat?

I den så kallade Bulgariendomen i december förra året så fastslog Europadomstolen ett krav på att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara straffbelagda. Bland EU:s medlemmar kan nämnas att t.ex. Belgien, Irland och Storbritannien redan har lagar som innebär att sexuella handlingar som företas utan samtycke anses som våldtäkt. Det borde även Sverige ha. Det är snarast en skandal att Sverige kommer att ha Europas senast stiftade sexualbrottslag men ändå är det tveksamt om vi uppnår de krav som Europadomstolen ställer.

Idag fattar vi här i Sveriges riksdag beslut om en ny sexualbrottslag. Det hade varit angeläget att redan nu lagstifta om en sexualbrottslag som utgår från samtyckeskrav, men jag inser såklart att så inte kommer att bli fallet och därför finns det en reservation om en utredning av en samtyckesreglering. Ni riksdagsledamöter som sitter här i kammaren eller framför era TV-apparater på kontoren, jag uppmanar er att verkligen tänka efter. Är det rimligt att år 2005 fortfarande ha en sexualbrottslag som utgår från att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge som hon inte säger något annat?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.